Saturday, July 13, 2013

သာသနာကြယ္ျခင္း - သာသနာတည္ျခင္း

“ဗုဒၶသာသနာ” ႏွင့္ “အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုအား  မလိုက္ဖက္၊ မအပ္စပ္ေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုဟု ယူဆထားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္၀င္း အတြင္း အၾကမ္းဖက္ ဗံုးေဖာက္တိုက္ခုိက္ခံရသည့္ သတင္းကို ၾကားေတာ့ အလြန္ တုန္လႈပ္သြား၏။ မၾကာေသးမီကလည္း ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဟူေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုးကို တြဲစပ္၍ TIME မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး အျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကလည္း အစဥ္အဆက္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ၏ ပံုရိပ္ကို အက်ည္းတန္ေစခဲ့သည္။ ေရာင္နီသန္းစ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္စ ျပဳေနေလၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ပေယာဂမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားက “ဗုဒၶသာသနာ” ႏွင့္ “အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ရပ္ကို အတင္းဆြဲ၍ ကပ္ခဲ့ၾကေလၿပီ။

လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ၾကပါမည္။ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကထိုက္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟုလည္း ဆိုခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ “ငါ့လူမ်ိဳး၊ ငါ့ဘာသာ” ဟူေသာ မာန္မာနမ်ား၊ အာဃာတမ်ား၊ သံသယမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္မိပါက၊ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေသြဖီကာ ပို၍ပင္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကို ရန္ခ်င္း မတုန္႔ႏွင္းပဲ၊ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမတရားကို လိုက္နာကာ ခႏၲီတရား၊ ေမတၱာတရား၊ က႐ုဏာတရား၊ အ၀ိဟႎသတရားတို႔ ျဖင့္ သတိႀကီးစြာ ေျဖရွင္းသြားၾကရပါမည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူခဲ့ရာ မဇၩိမေဒသ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ပင္ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရွံကရ စေသာ ျဗဟၼဏတို႔၏ ထိုးႏွက္ျခင္း၊ အ၀ေလာကိေတသြရ စေသာ ဘုရားအေလာင္း ကိုးကြယ္မႈ၀ါဒ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ျဗဟၼဏ၀ါဒတုိ႔ႏွင့္ ေရာေထြးသြားျခင္း၊ အိႏၵိယသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ မြတ္စလင္တပ္မ်ားက ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ နလံမထူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ဖိႏွိပ္ခဲ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းဆရာတို႔က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ျငင္းပယ္၍ မရေသာ သမိုင္း သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားသည္ကား ဗုဒၶႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဂ်ိန္းဘာသာသည္ အိႏၵိယတြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သာသနာကြယ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ျပင္ပ အင္အားစုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ သက္သက္ေတာ့ မဟုတ္။

ေစတီပုထိုး ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား စည္ကားျပန္႔ပြားျခင္းမွ်အား သာသနာတည္ျခင္းဟု ဆိုသည္ မဟုတ္။ ယင္းတို႔သည္ သာသနာတည္ျခင္း၏ ျပယုဂ္ လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးအား လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းကို သာသနာတည္ျခင္းဟု ဆိုရသည္။ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမျဖစ္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို႔ လိုက္နာက်င့္ႀကံျခင္းကို သာသနာတည္ျခင္းဟု ဆိုရသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အဆံုးအမျဖစ္ေသာ မဂၢင္ ၈-ပါး (အက်ယ္အားျဖင့္ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါး) အား သင္ယူ ေလ့က်က္ပြားမ်ားေနသ၍ သာသနာတည္တံ့ေနေၾကာင္း မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္တြင္ ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျပင္ပအင္အားစုမ်ားက သာသနာကို ကြယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္။ သာသနာကို ခ်ိနဲ႔သြားေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သာသနာကို ကြယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူတို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထဲမွ ေမာဃပုရိသ ေခၚ အသံုးမက်ေသာ အခ်ည္းအနွီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူတို႔သည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး အေပၚတြင္ အ႐ိုအေသ တန္လာၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္က်င့္ သီလႏွင့္ စိတ္တည္ၾကည္မႈ သမာဓိတို႔ကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ အေလးဂ႐ု ျပဳၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့။ ဤသည္ပင္လွ်င္ သာသနာကြယ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေၾကာင္း သဒၶမၼပၸဋိ႐ူပကသုတ္တြင္ ေဟာၾကားထားသည္။

ထို႔အတူပင္ လူသားတို႔၏ ႏွလံုးအိမ္၀ယ္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး အေပၚတြင္ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ ခိုင္မာလာေစရန္၊ သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာသံုးပါးအား ေလးစား လိုက္နာ က်င့္သံုးလာေစရန္ က်ိဳးစားအားထုတ္ျခင္းကိုပင္ သာသနာျပဳျခင္းဟု ေခၚရသည္။ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္၍ သာသနာ ျပဳရသည္မဟုတ္။ တန္ခိုးျပဋိဟာ၊ ပၪၥလက္နည္းတို႔ကိုသံုးကာ အထင္ႀကီးေအာင္လုပ္၍ သာသနာျပဳရသည္ မဟုတ္။ ေငြေၾကးဓနတို႔ျဖင့္ ဖ်ားေယာင္း၍ သာသနာျပဳရသည္လည္း မဟုတ္။ အစ အလယ္ အဆံုး သံုးပါးလံုး ေကာင္းမြန္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အဆံုးအမ ေဒသနာတို႔ကို ေဟာၾကားျပသ၍ သာသနာျပဳရသည္။ တစ္ပါးသူတို႔ စံနမူနာ ယူရေလာက္ေအာင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္သီလကို စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေစျခင္းျဖင့္ သာသနာျပဳရသည္။ မိမိတို႔၏ အဆင္ျခင္မဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားေၾကာင့္ ဘုရား တရား သံဃာအေပၚ ၾကည္ညိဳမႈ၊ ႐ိုေသမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစပါက၊ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္တုိ႔ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာမွသည္ အမည္ခံ ဗုဒၶဘာသာမ်ား (သို႔မဟုတ္ ဘာသာမဲ့မ်ား၊ ဘာသာျခားမ်ား) ျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔ေပးေနသလို ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

ေရးခဲ့ဖူးသည့္ ဆက္စပ္ပို႔စ္အခ်ိဳ႕


ေ၀မွ်လိုေသာ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသသူေတာ္ေကာင္းတရား တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရး တရားေတာ္


0 comments: