Monday, January 25, 2010

အူမေတာင့္ျခင္းႏွင့္ သီလေစာင့္ျခင္း

မိမိအေနျဖင့္ “အူမ ေတာင့္မွ သီလေစာင့္တယ္” ဆိုသည့္ စကားကို သေဘာမက်။ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္မႈအား စား၀တ္ေနေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ဆင္ေျခေပးတတ္ၾက၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အူမ ေတာင့္ပါလွ်က္ သီလမေစာင့္ပဲ ၀ိသမေလာဘ ေနာက္လုိက္ေနတတ္ၾက၍ ျဖစ္သည္။

ဤဆို႐ိုးစကား၏ မူရင္းဇစ္ျမစ္ကို ေသခ်ာ မသိ။ သို႔ေသာ္ စကၠ၀တၱိသုတ္ကို ၾကည့္၍ ေရွးလူႀကီးမ်ားက ေျပာဆိုေရးသားခဲ့ၾကသည္ဟု ထင္သည္။ ေနာင္တြင္ မာ့က္စ္၀ါဒလႊမ္းမိုးေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုရွယ္လစ္တို႔ေၾကာင့္ ပို၍ အသံုးတြင္ခဲ့ဟန္ ရွိ၏။ စကၠ၀တၱိသုတ္အရ စၾက၀ေတးမင္းတို႔တြင္ (၁) ျပည္သူျပည္သားတို႔အား တရားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရျခင္းႏွင့္ (၂) စား၀တ္ေနေရး ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ေငြေၾကးဥစၥာေထာက္ပံ့ေပးရျခင္းဟူေသာ တာ၀န္၀တၱရားႏွစ္ပါးရွိသည္။ အကယ္၍ ဒုတိယတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈပ်က္ကြက္ပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ က်ယ္ျပန္႔လာပါက ခိုးယူျခင္းအစ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈ ထူေျပာလာမည္။ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈကို အခ်ိန္မီ မကုစားပါက, သို႔မဟုတ္ ကုစားနည္းမမွန္ပါက ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါ တိုးပြားလာမည္။ ဤကား စကၠ၀တၱိသုတ္မွ စီးပြားေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သီလတို႔ဆက္ႏြယ္ပံုျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး အရင္းခံျပ႒ာန္းမႈသေဘာ(economic determinism) ကို ယံုၾကည္သည့္ မာ့က္စ္၀ါဒအရ စီးပြားေရးသည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုျဖစ္၍ အသိပညာ, ကိုယ္က်င့္တရား, ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္ စီးပြားေရးပံုစံေပၚတြင္ မွီတည္ေနေသာ အေပၚထပ္ အေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။ “အူမ ေတာင့္မွ သီလေစာင့္တယ္” ဟူေသာစကားအား စီးပြားေရး အရင္းခံျပ႒ာန္းမႈသေဘာကို ေဖာ္ၫႊန္းသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ တြင္တြင္ သံုးခဲ့ၾကဟန္တူသည္။

စီးပြားေရးသည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အေျခခံမ႑ိုဳင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို လက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က်င့္သီလသည္ ထိုအေျခခံတစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု ယူဆျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ “လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္” ကို ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပိုင္ရွင္စနစ္, ေျမရွင္စနစ္, အရင္းရွင္စနစ္စေသာ စီးပြားေရးပံုစံေပၚတြင္တည္၍ လူတို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚ ျပဳမူက်င့္ႀကံတတ္ၾကသည္ကို လက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔၏ အေတြးအေခၚဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈကို စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းကသာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္မဟုတ္။ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကလည္း လႊမ္းမိုးထားပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကိုယ္က်င့္သီလသည္လည္း (စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔ထက္ မေလ်ာ့ပဲ) အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်င့္သီလ ပ်က္ျပားေသာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းတြင္ စီးပြားေရးအေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သီလသည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခခံမ႑ိဳင္ႏွစ္ခု (the twin pillars of civilization) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “အူမ-ေတာင့္မွ သီလေစာင့္တယ္” ဟူေသာစကားအား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ “ေရစုန္သေဘာ” အျဖစ္လက္ခံေသာ္လည္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အေနျဖင့္ လုိက္နာက်င့္သံုးထိုက္ေသာ ထံုး, ဆင္ေျခေပးထိုက္ေသာ စကားအျဖစ္မူ လက္မခံႏိုင္ပါ။

ဧရာ (မႏၲေလး)

စာၫႊန္း

၁။ ဒီဃနိကာယ္၊ ပါထိက၀ဂ္၊ စကၠ၀တၱိသုတ္
၂။ Gold, The Golden Rule and Government: The civil society and the End of the State – D.G. White.

7 comments:

ေမဓာ၀ီ said...

ကိုဧရာရဲ႕ ေရးသားခ်က္က အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။
ဒီစကားရပ္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာသာေရးတြင္မက ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြါးေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေတြပါ ပါေနတယ္ဆိုတာ ကိုဧရာေရးမွ က်မ စဥ္းစားမိပါေတာ့တယ္။
စကၠ၀တၱိသုတ္ကိုလည္း အခ်ိန္ရရင္ ဖတ္႐ႈေလ့လာခ်င္ပါေသးတယ္။
ဗဟုသုတမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင္။

ဇြန္မိုးစက္ said...

Thanks so much for this post. I totally agreed with the view of author.

With Regards,
Zun Moe Sett

ရႊန္းမီ said...

ကိုဧရာ ေထာက္ျပတာကို သေဘာက်ပါတယ္။

ဒီစကားပံုက စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းတဲ့အခါ ရပ္ရြာမွာ ခိုးဆိုးလုယက္မႈေတြ၊ မတရားမႈ၊ မလိမ့္တစ္ပတ္မႈေတြ ေပါလာတတ္တာကို သတိျပဳေစခ်င္လို႕ ေရးခဲ့သံုးခဲ့ၾကတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
မျပည့္စံုတဲ့လူေတြကို တလြဲေလွ်ာက္လုပ္ေအာင္ အားေပးတဲ့အဓိပၸာယ္မ်ိဳး မဟုတ္ေပမယ့္ စကားပံုလည္း အလြဲသံုးခံရတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

မိုးခါး said...

အသံုးျပဳတဲ့ သူအေပၚမွာ မူတည္သြားတယ္ ထင္ပါတယ္ ..

မရႊန္းမီေျပာသြားသလိုေပါ့ .. း)

ညီမေလး said...

ေကာင္းလိုက္တာ . ။ ကိုဧရာလိုေတြးတတ္ခ်င္တယ္.. ။ စီးပြားေရးဟာ အေရးၾကီးတဲ႕ မွန္ေပမဲ႕ ဘဝရဲ႕ တစိတ္တေဒသပဲပါ ။အားလံုးမဟုတ္ပါဘူး ။ အဲ႕ဒါေၾကာင္႕ ကိုဧရာေျပာတဲ႕ “လူတို႔၏ အေတြးအေခၚဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈကို စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းကသာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္မဟုတ္။“ဆိုေသာ ယူဆခ်က္ကို ေထာက္ခံမိပါ၏ ။

Nge Naing said...

ကိုဧရာ ေရးတဲ့ပို႔စ္ေတြက ပို႔စ္တိုင္းမွာ ကၽြန္မအတြက္ မွတ္သားစရာ တခုခု အျမဲရပါတယ္။ မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးအၾကာင္းကို သိေပမဲ့ ဘုရားေဟာ တဲ့ စကၠ၀တၱိသုတ္မွာ ဒီလို ခ်ိဳ႔တဲ့သူကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ဖို႔ ပါတယ္ ဆိုတာ ကၽြန္မ အခုမွပဲ သိရလို႔ သိပ္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မငံု said...

ဟုတ္တယ္။ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏိုင္မယ္ဆုိတာ ဆင္ေျခေပးစကားလို႔ မငံုလဲ ျမင္တယ္။ မွတ္သားသြားပါတယ္။