Thursday, October 18, 2012

ဘ႐ုဇာတ္

“မင္းႀကီး… ဆႏၵာဂတိေနာက္ လိုက္သူ မျဖစ္ေစသင့္။ ဘာသာေရးဂိုဏ္း အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေစသင့္။”

ဗုဒၶျမတ္စြာလက္ထက္က တိတၳိတို႔သည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း အနီးအပါးတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾက၏။ ထိုအေၾကာင္းကို သိေသာ္ အသံဗလံ ဆူညံျခင္းမွအစ မသင့္ေလ်ာ္လွသျဖင့္ ရဟန္းတို႔အား ေကာသလမင္းထံ သြားေရာက္ကာ ကန္႔ကြက္ေစ၏။ စင္စစ္ ေကာသလမင္းႀကီးသည္ တိတၳိတို႔ထံမွ တန္စိုးလက္ေဆာင္ယူကာ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္၍ ရဟန္းတို႔အား အေတြ႕မခံဘဲ ေရွာင္၍ ေနေလသည္။ အဂၢသာ၀ကႏွစ္ပါး ေစလႊတ္ေသာ္လည္း အေတြ႕မခံဘဲ ေရွာင္ၿမဲေရွာင္၍ ေနေလသည္။ ဤတြင္ ေနာက္တေန႔ နံနက္ေစာေစာ၌ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ရဟန္း ၅၀၀ တို႔အား ေခၚေဆာင္ကာ နန္းေတာ္သို႕ ႂကြ၍ ေကာသလမင္းထံ သြား၏။ ေကာသလမင္းလည္း မေနသာေတာ့ဘဲ ျပႆာဒ္ေဆာင္မွ ဆင္းလာ၍ ဘုရားရွင္အား ေတြ႕ရ၏။ ထိုအခါတြင္ ဘုရားက “ဆႏၵာဂတိကို လိုက္၍ ဘာသာေရးဂိုဏ္း အခ်င္းခ်င္း ခုိက္ရန္မ်ားေအာင္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပဳ၍ တိုင္းျပည္ပ်က္ခဲ့ရဖူးေၾကာင္း” ဤဘ႐ုဇာတက ဇာတ္လမ္းအား ေျပာျပ၏။
“ဣသီနမႏၲရံ ကတြာ၊ ဘ႐ုရာဇာတိ ေမ သုတံ။
ဥစၧိေႏၷာ သဟ ရေ႒ဟိ၊ သ ရာဇာ ၀ိဘ၀ဂၤေတာ။”
“တသၼာ ဟိ ဆႏၵာဂမနံ၊ နပၸသံသႏၲိ ပ႑ိတာ။
အဒု႒စိေတၱာ ဘာေသယ်၊ ဂိရံ သစၥဳပသံဟိတံ။”
(ဇာတက အမွတ္-၂၁၃။ ဘ႐ုဇာတ္)။

ရေသ့တို႔အား ရန္တိုက္သျဖင့္၊
မင္းႏွင့္တကြ တိုင္းျပည္ပ်က္ခဲ့ရဖူးေၾကာင္း
ဘ႐ုဇာတ္ကို ငါၾကားဖူး၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵာဂတိလိုက္ျခင္းအား ပညာရွိတို႔ကို မခ်ီးမြမ္းၾက။
မပ်က္စီးေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မွန္ေသာစကားကိုသာ ဆုိရာ၏။
ေရွးက ဘ႐ုႏိုင္ငံ (ယေန႔ေခတ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္ရွိ Bharuch ၿမိဳ႕) တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေဗာဓိသတၱသည္ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရ ရေသ့တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့၍ ရေသ့ ၅၀၀-ရွိေသာ ဂိုဏ္းအား အႀကီးအမွဴးျပဳကာ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္၌ သီတင္းသံုးေနထိုင္၏။ တေန႔တြင္ ရေသ့တို႔သည္ ဆား၊ အခ်ဥ္တို႔ကို အလိုရွိသျဖင့္ ဟိမ၀ႏၲာမွ ဆင္းကာ ဘ႐ုႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၏။ ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္အရပ္ရွိ ပေညာင္ပင္ရင္းတြင္ စတည္းခ်ကာ စားေသာက္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေနထိုင္ရင္း လ၀က္မွ်ၾကာေသာ္ အျခား ရေသ့ဂိုဏ္းတစ္ခုသည္ ဘ႐ုႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဖက္အရပ္ရွိ ပေညာင္ပင္ရင္းတြင္ အလားတူ တည္းခိုၾကျပန္သည္။ ထိုရေသ့ဂိုဏ္း ႏွစ္ဂိုဏ္းတို႔သည္ ဘ႐ုႏိုင္ငံတြင္ အလိုရွိသေလာက္ ေနထိုင္ၾကၿပီးေနာက္ အသီးအသီး မိမိတို႔ ေနရပ္ေဒသသို႔ ျပန္ၾကသည္။

ရေသ့တို႔ ဘ႐ုႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားေသာ အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္မွ ပေညာင္ပင္သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕သြားေလသည္။ ေနာင္တြင္ ဒုတိယရေသ့အုပ္စုသည္ ဘ႐ုသို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ယခင္က မိမိတို႔ တည္းခိုခဲ့သည့္ ပေညာင္ပင္သည္ ေျခာက္ေသြ႕၍ အရိပ္ကင္းမဲ့ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ထိုအခါတြင္ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဖက္မွ ပေညာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕၍ စတည္းခ်ၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပထမရေသ့အုပ္စုသည္ ဘ႐ုသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး မိမိတို႔ တည္းခိုခဲ့ဖူးရာ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဖက္ ပေညာင္ပင္၌ပင္ ေနထိုင္ေနေလသည္။ ဤတြင္ ရေသ့အုပ္စု ႏွစ္စုတို႔သည္ ပေညာင္ပင္အား “သူ႕အပင္၊ ငါ့အပင္” လုကာ အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ၾကေလေတာ့သည္။

အမႈသည္ ဘ႐ုမင္းဆီသို႔ ေရာက္ေသာ္ ဤပေညာင္ပင္သုိ႔ ဦးစြာ စတည္းခ်ဖူးေသာ ပထမရေသ့အုပ္စုအား အရွင္အျဖစ္ ေပး၏။ ထိုအခါ ဒုတိယရေသ့အုပ္စုက အလြယ္ အ႐ႈံးမေပးဘဲ၊ ဘ႐ုမင္းအား တန္စိုး လက္ေဆာင္ေပး၏။ တန္စိုးလက္ေဆာင္ မ်က္ႏွာျဖင့္ ဘ႐ုမင္းသည္ ဒုတိယ ရေသ့အုပ္စုအားလည္း ထိုပေညာင္ပင္တြင္ ေနခြင့္ ေပးျပန္ေလသည္။ ထိုအခါ ပထမရေသ့အုပ္စုကလည္း အေလွ်ာ့မေပးဘဲ ဘ႐ုမင္းအား တန္စိုးလက္ေဆာင္ေပးကာ မိမိတို႔အားသာ ေနခြင့္ေတာင္း ျပန္သည္။ ဘ႐ုမင္းကလည္း တန္စိုးကို ယူ၍ ပထမရေသ့အုပ္စု၏ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း လိုက္ေလ်ာျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရေသ့တို႔သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြန္႔၍ ရေသ့ရဟန္းျပဳလာပါလွ်က္ သစ္တစ္ပင္ေၾကာင့္ အျငင္း အခုန္ျဖစ္႐ံုမက၊ မသင့္ေတာ္ေသာ တန္စိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းအမႈတို႔ကို ျပဳမိၾကသည့္ မိမိတို႔၏ အျဖစ္ကို စိတ္ပ်က္ေနာင္တရ၍ ဟိမ၀ႏၲာသို႔ ျပန္ၾကသည္။

ထိုအခါတြင္ နတ္တို႔က “ဤမင္းသည္ သူေတာ္စဥ္ရေသ့တို႔ကို ခိုက္ရန္ပြားေစျခင္းဟူသည့္ မျပဳသင့္ေသာ အမႈကို ျပဳဘိ၏” ဟု အမ်က္ထြက္ကာ ဘ႐ုႏိုင္ငံအား သမုဒၵရာ ေရျဖင့္ လႊမ္းမိုးေစ၏။ ဘ႐ုမင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အျပစ္မဲ့ေသာ ဘ႐ုႏိုင္ငံသားတို႔လည္း ေသေက် ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလသည္။

0 comments: