Sunday, October 28, 2012

သကၤႆနဂိုရ္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္တြင္ ၀ါတြင္း သံုးလပတ္လံုး အဘိဓမၼာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၍ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ ပ၀ါရဏာေန႔သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ သိၾကားမင္း ဖန္ဆင္းသည့္ ေ႐ႊ၊ ပတၱျမား၊ ေငြတုိ႔ျဖင့္ ၿပီးေသာ ေစာင္းတန္းသံုးသြယ္ အနက္ အလယ္ ပတၱျမား ေစာင္းတန္းျဖင့္ နတ္ျဗဟၼာတို႔ ၿခံရံကာ သကၤႆနဂိုရ္ျပည္ တံခါး၀သို႔ ဆင္းသက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဓမၼပဒအ႒ကထာ ေဒေ၀ါေရာဟဏ၀တၳဳတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဦးစြာပထမ အရွင္သာရိပုတၱ၊ ထို႔ေနာက္ အရွင္မ ဥပၸလ၀ဏၰေထရီ တို႔က ခရီးဦး ႀကိဳဆိုၾကၿပီးေနာက္ အျခားပရိသတ္အေပါင္းတို႔က ဖူးေျမႇာ္ ႀကိုဆိုၾကေၾကာင္း သုတၱနိပါတ္ အ႒ကထာ (အ႒က၀ဂ္ သာရိပုတၱသုတ္အဖြင့္) တြင္ ေဖာ္ျပထား၏။

ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထာ စသည္တို႔၌
(၁) ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ ေဗာဓိပလႅင္၊
(၂) ဓမၼစၾကာတရားဦး ေဟာေတာ္မူရာ ဣသိပတန မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၊
(၃) နတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္စဥ္ ေျခဦးခ်ေတာ္မူရာ သကၤႆၿမိဳ႕တံခါး၊
(၄) ေဇတ၀န္ေက်ာင္း ဂႏၶကုဋိရွိ ကုတင္ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္းခ်ရာ၊ ဤေလးေနရာတို႔သည္ ဘုရားရွင္တိုင္း မစြန္႔ေသာ အ၀ိဇဟိတ႒ာန ေလးေနရာ အျဖစ္ အထူး ေဖာ္ျပထားသည္။ မဇၩိမနိကာယ္ ပါသရာသိသုတ္အဖြင့္ အ႒ကထာ၌ ဤေနရာေလးပါးအား အစလေစတိယ ႒ာန (မေ႐ႊ႕ေျပာင္းေသာ အထိမ္းအမွတ္ ေနရာ) ေလးပါးဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရးပါသည့္ ဗုဒၶ၀င္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ သကၤႆသို႔ အေသာကမင္းႀကီး (204 BCE ၀န္းက်င္) ၊ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္ (Faxian ဖာဟီယန္ဟု အသိမ်ား 404 CE ၀န္းက်င္)၊ ႐ႊန္က်န္ (Xuanzang 636 CE ၀န္းက်င္) တို႔ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ခဲ့ၾက ဖူးသည္။ ေနာင္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာ တိမ္ေကာ သြားေသာအခါ၊ သကၤႆသည္လည္း အျခား ဗုဒၶ၀င္ေနရာမ်ား နည္းတူ ေမ့ေလ်ာ့ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနခဲ့၏။ ၁၈၄၂-ခုႏွစ္သို႔ေရာက္မွ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး ေက်ာက္စာ၀န္ Alexander Cunningham က တ႐ုတ္ ဘုရားဖူး ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားအား အမွီျပဳကာ သကၤႆၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာအား ျပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
Relief showing the Descent of the Buddha, grey schist, 3rd century AD, Gandhara. © Victoria and Albert Museum, London

သကၤႆၿမိဳ႕တည္ေနရာ


တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္၏ မွတ္တမ္းအရ သကၤႆၿမိဳ႕ (Seng-Kia-She) သည္ မထုရာၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ဖက္ ၁၈-ယူဇနာ အကြာတြင္ရွိ၍၊ သကၤႆမွ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ ၇-ယူဇနာတြင္ ကဏၰကုဇၨၿမိဳ႕ (ယေန႔ေခတ္ Kannauj) ရွိသည္။ တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ ႐ႊန္က်န္က သကၤႆၿမိဳ႕အမည္ကို ကပိထ (Kie-Pi-Tha) ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဗုဒၶစာေပမ်ားအရ သကၤႆၿမိဳ႕သည္ သာ၀တၳိမွ ယူဇနာ-၃၀ ကြာေ၀းၿပီး (ဓမၼပဒ အ႒ကထာ ေဒ၀ေရာဟဏ၀တၳဳ)၊ ေသာေရယ်ၿမိဳ႕ (ယေန႔ Soron) ႏွင့္ ကဏၰကုဇၨၿမိဳ႕အၾကား ခရီးလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္ (၀ိနည္းပါရာဇိကဏ္-၂၃ ။၀ိနည္းစူဠ၀ါ-၄၅၁)။ Alexander Cunningham က သကၤႆၿမိဳ႕သည္ ယေန႔ေခတ္ Farukkhabad ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဖက္ ၃၇-ကီလိုမီတာ အကြာရွိ သံကိသ-၀သႏၲပုရ (Sankisa-Basantpur) အမည္ရွိေသာ ႐ြာေလး (27.338°N  79.271°E) ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႐ြာေလးသည္ ကာလီျမစ္၏ နံေဘးတြင္ တည္ရွိ၍ Agra မွ ၁၆၀ ကီလိုမီတာ၊ Kannuj မွ ၈၀-ကီလိုမီတာ၊ Lucknow မွ ၁၈၀-ကီလိုမီတာ ကြာေ၀းသည္။
ထင္ရွားသည့္ ေနရာဌာနမ်ား


တ႐ုတ္ ဘုရားဖူး ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မွတ္တမ္းအရ သကၤႆၿမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေနရာဌာနမ်ားမွာ -
(၁) ေစာင္းတန္း ေလွကားရင္းတြင္ တည္ထားေသာ ေစတီ ႏွင့္ အေသာကမင္း ေက်ာက္စာတိုင္
(၂) ဘုရားေလးဆူတို႔ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ စႀကႍေလွ်ာက္ရာ အရပ္တြင္ တည္ထားေသာ ေစတီ
(၃) ျမတ္စြာဘုရား ေရသပၸါယ္ရာ ေနရာ ေရခ်ိဳးအိမ္
(၄) သိၾကားမင္းႏွင့္ ျဗဟၼာမင္းတို႔ ေျမျပင္သို႔လိုက္ပါ ဆင္းသက္ခဲ့ေသာ ေနရာတြင္ တည္ထားေသာ ေစတီငယ္ ႏွစ္ဆူ
(၅) နတ္ျပည္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား အရွင္မ ဥပၸလ၀ဏၰေထရီ ခရီးဦးႀကိဳျပဳခဲ့ေသာ ေနရာ၌ တည္ထားေသာ ေစတီ
(၆) ျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ ေျခသည္း လက္သည္းေတာ္တုိ႔ကို ပယ္ျဖတ္သည့္ေနရာ၌ တည္ထားသည့္ ေစတီ
(၇) နဂါးနတ္ကြန္းႏွင့္ နဂါးအိုင္ တို႔ျဖစ္သည္။
ေစာင္းတန္း ေလွကားရင္းတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ေသာ အစလေစတီအား တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားက ဤသို႔ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကသည္။

“… ျမတ္စြာဘုရား ေျမျပင္သို႔ေရာက္သည္ႏွင့္ ေစာင္းတန္း သံုးသြယ္တို႔သည္ ေျမသို႔ ငုတ္လွ်ိဳး၍ ကြယ္ရာ၊ ေလွကား ခုႏွစ္ထစ္သာ ေျမျပင္တြင္ ေပၚေလသည္။ ေနာင္ေသာ္ အေသာကမင္းသည္ ေစာင္းတန္း၏ အေျခတည္ရာကို သိလုိသျဖင့္ တူးေဖာ္ေစရာ ေရအ၀ါ ထြက္သည့္တိုင္ (ငရဲျပည္စပ္ကို ဆိုလုိ) ေရာက္ေသာ္လည္း ေစာင္းတန္း၏ အေျခကို မေတြ႕ရေပ။ အေသာကမင္းသည္ အလြန္ပင္ အံ့ၾသ ၾကည္ညိဳေတာ္မူသျဖင့္ ေလွကားခုႏွစ္ထစ္ေပၚတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ကာ၊ အလယ္ေစာင္းတန္းထိပ္၌ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၆-ေပရွိေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို တည္ထား ကိုးကြယ္၏။ ေက်ာင္းေတာ္၏ အေနာက္ဖက္တြင္လည္း အေတာင္ ၃၀-ခန္႔ျမင့္၍ ထိပ္တြင္ ျခေသၤ့႐ုပ္ပါရွိေသာ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ထူထားေလသည္။ ေက်ာက္စာတိုင္၏ ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ဖန္သားသဖြယ္ ၾကည္လင္လွေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ေလးဆူကို တည္ထား၏။” (Faxian – Records of Buddhistic Kingdom)
Amaravati ရွိ ထံုးေက်ာက္ျပားတြင္ ထြင္းထုထားေသာ အစလေစတီ ပံုစံတူ © British Museum

“ထုိေစာင္းတန္း ေလွကား သံုးသြယ္သည္ ေရွးရာစုႏွစ္မ်ားစြာက မူလအတိုင္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအခါတြင္ ေျမသို႔ ငုတ္လ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ အနီးအပါးရွိ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ မင္းသားတို႔သည္ ၀မ္းနည္းတသျဖစ္ၾက၍ ထိုေနရာတြင္ အုတ္ေက်ာက္တို႔ျဖင့္ ရတနာမ်ားစီခ်ယ္ကာ အလားသ႑ာန္တူ ေစာင္းတန္းသံုးသြယ္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အျမင့္ေပ ၇၀-ရွိ၏။ ေစာင္းတန္းထိပ္တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ကာ၊ ေဘးတဖက္တခ်က္တြင္ သိၾကားမင္း၊ ျဗဟၼာမင္းတို႔ ၿခံရံထားသည့္ဟန္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္အား ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကသည္။”

“ေက်ာင္းတိုက္၏ အျပင္ဖက္ အနီးအနားတြင္ ေပ ၇၀-ျမင့္ေသာ ေက်ာက္တိုင္တစ္ခုကို အေသာကမင္းက တည္ထားခဲ့သည္။ ေက်ာက္တိုင္မွာ ခရမ္းေရာင္ရွိ၍ စုိစြတ္လွ်င္ အေရာင္ေတာက္ပ၍ေနသည္။ ေက်ာက္တိုင္၏ ထိပ္ဖ်ားတြင္ ေစာင္းတန္းေလွကားဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ထိုင္ေနေသာ ျခေသၤ့႐ုပ္ ထုလုပ္ထားသည္။ ေက်ာက္စာတိုင္ ပတ္လည္ ေလးဖက္ေလးတန္တြင္ အလြန္အံ့ခ်ီးဖြယ္ေကာင္းေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားထုလုပ္ထား၍ ဖူးျမင္သူတို႔၏ ေကာင္းဆိုး စ႐ိုက္အလိုက္ ထို႐ုပ္ပံုမ်ား ေပၚေလသည္။” (Xuanzang – Records of Western Countries)

ဒ႑ရီဆန္ဆန္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကြဲလြဲေနေသာ္လည္း ထိုဘုရားဖူးရဟန္းေတာ္မ်ား ေရာက္ခဲ့စဥ္က အစလေစတီႏွင့္ ျခေသၤ့႐ုပ္ပါေသာ အေသာက ေက်ာက္စာတိုင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္ ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ ဘိကၡဳ ဘိကၡဳနီသံဃာ တစ္ေထာင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း အခ်ိဳ႕မွာ မဟာယာနျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ဟိနယာနျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ရဟန္းေတာ္ ႐ႊန္က်န္၏ မွတ္တမ္းအရ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းရွိ၍ သံဃာအပါး တစ္ေထာင္ခန္႔ ရွိ၍၊ ဟိနာယာန ဂိုဏ္းခြဲျဖစ္ေသာ သမၼိတိယဂုိဏ္း၀င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နတ္ကြန္း ဆယ္ခုရွိၿပီး မေဟသြရ (သီ၀နတ္) ကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္သူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ ႏွစ္ပါးလံုးက သကၤႆမွ နဂါးအိုင္ႏွင့္ နတ္ကြန္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထား၏။ ရဟန္းေတာ္ ႐ႊန္က်န္က အစလေစတီ၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ အရပ္တြင္ နဂါးအိုင္ ရွိေၾကာင္းသာမာန္မွ် ေဖာ္ျပခဲ့၍ ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္က ထိုနဂါးသည္ မိုးေလ၀သ မွန္ကန္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနေသာေၾကာင့္ သာသနာ့ဒါယကာ နဂါးမင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္တို႔ကပင္ နဂါးနတ္ကြန္းကို ေဆာက္လုပ္ေပးထား၏။ မိုးလရာသီကုန္ေသာ္ ထိုနဂါးသည္ ေႁမြအသြင္သုိ႔ ေျပာင္းသြားေလ့ရွိ၍ ရဟန္းေတာ္တို႔က ေၾကးဖလားတြင္ ထည့္ကာ လွည့္လည္ အပူေဇာ္ခံေလ့ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရွးေဟာင္းသုသန ရွာေဖြ တူးေဖာ္မႈ


ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး ေက်ာက္စာ၀န္ Alexander Cunningham သည္ သကၤႆၿမိဳ႕ေဟာင္း ေနရာအား ၁၈၄၂-ခုႏွစ္ကတည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၁၈၆၂-ခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ေရာက္မွ တူးေဖာ္ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။ သကၤႆၿမိဳ႕ေဟာင္းအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ သံကိသ႐ြာသည္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ လယ္ကြင္း ေျမျပင္အထက္ ၄၁-ေပခန္႔ျမင့္ေသာ ေတာင္ကုန္းျမင့္ေလးေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ေဒသခံတို႔က ထိုကုန္းျမင့္ေလးအား Kilah (ခံတပ္) ဟုေခၚသည္။ အေရွ႕အေနာက္ အလ်ား ေပ-၁၅၀၀ ရွိ၍ အနံမွ ေပ-၁၀၀၀ က်ယ္သည္။ ေျမာက္ဖက္ႏွင့္ အေနာက္ဖက္တြင္ ကုန္းသည္ မတ္ေစာက္၍ အျခားဖက္တြင္ ေျပ၏။
(from Reports – Indian Archeological Survey, Alexander Cunningham)

ဤ ခံတပ္ေဟာင္း၏ အလယ္မွ ေတာင္ဖက္တည့္တည့္ ေပ ၁၆၀၀ အကြာတြင္ အုတ္ပံုတစ္ခုရွိ၍ ထိုအုတ္ပံု၏ အထက္တြင္ ဗာသရီ နတ္သမီး (Basari Devi) အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေခတ္သစ္လက္ရာ နတ္ကြန္းတစ္ခု ရွိသည္။ နတ္ကြန္းမွ ေျမာက္ဖက္ ေပ ၄၀၀ တြင္ ဆင္႐ုပ္ ထုထားေသာ ေရွးေက်ာက္စာတိုင္၏ ထိပ္ပိုင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္စာတိုင္၏ အရင္းကို ရွာေဖြ၍ မေတြ႕ရေသးေပ။ တ႐ုတ္ဘုရားဖူး ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မွတ္တမ္းအရ အေသာက ေက်ာက္စာတိုင္၏ ထိပ္ပိုင္းသည္ ျခေသၤ့႐ုပ္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေတြ႔ရွိရေသာ ေက်ာက္စာတိုင္ထိပ္မွာ ဆင္႐ုပ္ ျဖစ္ေန၏။ ေက်ာက္စာတိုင္ထိပ္မွ ဆင္႐ုပ္တြင္ ႏွာေမာင္းႏွင့္ အၿမီးတို႔ မရွိေတာ့သျဖင့္ အကယ္၍ အေတာင္ ၃၀-အျမင့္တြင္ ရွိေသာ ဆင္႐ုပ္အား ေအာက္မွ ေမာ့ၾကည့္လွ်င္ ျခေသၤ့႐ုပ္အျဖစ္ အမွတ္ မွားေကာင္း မွားႏုိင္သည္ဟုသာ Cunningham က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဆရာ ေမာင္အံ့ (မဟာ၀ိဇၨာဘံုေဘ) ၏ “ျမတ္ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ ဗုဒၶဂယာ” စာအုပ္တြင္ ႏြား႐ုပ္အျဖစ္ မွားယြင္း ေဖာ္ျပထားသည္)။
Capital of Asoka Pillar from Reports – Indian Archeological Survey, Alexander Cunningham
ဗာသရီနတ္ကြန္း၏ ေတာင္ဖက္ ေပ ၂၀၀ တြင္ ေစတီပ်က္ တခုရွိသည္။ နတ္ကြန္းမွ အေရွ႕ဖက္ ေပ ၆၀၀ အကြာတြင္ အလ်ား ေပ-၆၀၀ အနံ ေပ-၅၀၀ ရွိ ကုန္းျမင့္ တခုရွိသည္။ ေဒသခံတို႔က Navi-ka-kot ေခၚသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ ထိုမွ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဖက္တို႔တို႔တြင္ ေစတီပ်က္ ျဖစ္ဟန္တူေသာ အ၀န္းအ၀ိုင္းပံု ကုန္းမို႔မ်ား ရွိသည္။ အျပင္ၿမိဳ႕႐ုိးေဟာင္းသည္ ၃-မိုင္ခြဲခန္႔ က်ယ္၏။ ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းသည္ အေရွ႕ဖက္၊ အေရွ႕ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ သံုးေနရာတြင္ ပြင့္ေပါက္ေန၍ ေဒသခံတို႔က ၿမိဳ႕တံခါးဟု ဆိုၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ အေပါက္တြင္ တံခါးေပါက္႐ြာဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ Paori-Kheria အမည္ရွိသည့္ ႐ြာတ႐ြာ ရွိသည္။ ဟိႏၵူဘာသာစကားျဖင့္ Paur ဟု ေရးပါက တံခါးေပါက္ဟု အဓိပၸါယ္ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း Paor ဟု ေရးထားသျဖင့္ “ေလွကားထစ္” ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ ရႏိုင္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ဆင္႐ုပ္ ေက်ာက္စာတိုင္ တည္ရာေနရာသည္ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မွတ္တမ္းတြင္ပါေသာ အေသာက ေက်ာက္စာတိုင္၏ မူလေနရာျဖစ္ပါက ဗာသရီနတ္ကြန္းတည္ရာ ကုန္းျမင့္သည္ အစလေစတီတည္ရာ ျဖစ္မည္ျဖစ္၍၊ ေက်ာက္စာတိုင္ အက်ိဳး ထိပ္ပိုင္းအား အျခားတေနရာမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားျခင္း ျဖစ္ပါက Paori-Kheria ႐ြာေနရာသည္ အစလေစတီတည္ရာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အမ်ားစုမွာ ဗာသရီနတ္ကြန္းေနရာအား အစလေစတီတည္ရာ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Navi-ka-kot မွ အေရွ႕ဖက္ အုတ္ပံုကုန္းေျမ သံုးခုသည္ အျခား ေစတီသံုးဆူတို႔၏ ေနရာအျဖစ္လည္းေကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ ထားၾကေလသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အခိုင္အမာ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမွာ နဂါးအိုင္သာ ျဖစ္၍ (တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ႐ႊန္က်န္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း) ေက်ာင္းေတာ္ရာ အုတ္ပံုမ်ား၏ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ အရပ္၌ ရွိေၾကာင္း Cunningham ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒသခံတို႔က ထိုနဂါးအား ကာေရ၀ါနတ္နဂါး (Kārewar Nāg Devatā) ဟုေခၚ၍ နဂါးအိုင္အား Kāndaiya Tāl ဟုေခၚသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ ႏွစ္စဥ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ (၀ိသာခေန႔) ႏွင့္ မိုးေခၚလိုသည့္အခါတိုင္း နဂါးနတ္ကြန္းတြင္ ႏြားႏို႔ရည္မ်ား သြန္းေလာင္း၍ ပူေဇာ္ပသၾကသည္။ ထို နဂါးပူေဇာ္ပြဲသည္ ဟိႏၵဴဘာသာမွ နာဂပၪၥမီ (Nāg Panchamī)ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ၊ သကၤႆ ေဒသခံတို႔၏ သီးျခား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္ေလသည္။

သကၤႆနဂိုရ္ႏွင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡ


တခါက ဘာသာျခား တတၳိယဂိုဏ္းဆရာတို႔ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္တို႔ ေနရာပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ရာ၊ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ အမႈ႐ံႈး၏။ ထိုအခါတြင္ ရဟန္းေတာ္က “ဤေနရာသည္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ေနရာအမွန္ျဖစ္ပါက အံ့ဖြယ္ရာ တန္ခိုး ျပပါေစသား” ဟု သစၥာဆုိၾကေသာ္၊ ေက်ာက္စာတိုင္ထိပ္မွ ျခေသၤ့႐ုပ္သည္ က်ယ္ေလာင္စြာ ဟိန္းေဟာက္ သက္ေသထူသျဖင့္ တတၳိဂိုဏ္းဆရာတို႔ ေၾကာက္လန္႔ကာ ထြက္ေျပးၾကဖူး၏။” (Faxian – Records of Buddhistic Kingdoms)

သကၤႆတြင္ ေနရာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္က ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ မွတ္တမ္း တင္ထား၏။ ယေန႔တိုင္လည္း ဗုဒၶသာသနိက ေျမမ်ားေပၚတြင္ နတ္ကြန္းမ်ား တည္ရွိေနသျဖင့္ မၾကာခဏ ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ပ၀ါရဏာေန႔တိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔က ဓမၼယၾတာ ေခၚ စီတန္းလွည့္လည္ ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပေလ့ရွိရာ ၂၀၀၁ - ခုႏွစ္က အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ထိုမွစတင္၍ ပ၀ါရဏာေန႔ စီတန္းလွည့္လည္ပြဲကို က်င္းပခြင့္ မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စာၫႊန္း 
The Ancient Geography of India, Alexander Cunningham
Reports – Indian Archeological Survey, Alexander Cunningham
A Record of Buddhistic Kingdoms, Chapter XVII, Fa-Hsien (Faxian)
Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World by Huien Tsiang, trans. Samuel Beal
Where the Buddha Walked: A Companion to the Buddhist Places of India, Rana P.B. Singh 
Buddhist Pilgrimage (New Edition 2009), Chan Khoon San
 ျမတ္ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ ဗုဒၶဂယာ - ေမာင္အံ့ (မဟာ၀ိဇၨာ ဘံုေဘ) 
ဖာဟီယန္ ခရီးစဥ္ - အရွင္၀ိလာသ 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2001-11-02/india/27238409_1_clashes-three-policemen-buddhists.

2 comments:

ဇြန္မုိးစက္ said...

ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္ ကုိဧရာ။ ေ၀မွ်ေပးလုိ႔ ေက်းဇူးပါ။ း)

u sai said...

Thank you so much for this Article & About Mizzima region history.