Monday, August 20, 2012

ပါဠိသဒၵါ အေျချပဳစာအုပ္မ်ား

ပါဠိဘာသာ ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ စာအုပ္အခ်ိဳ႕ကို စုစည္းၿပီး တဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာေရးစနစ္မွာေတာ့ သဒၵါႀကီးလို႔ေခၚတဲ့ ကစၥည္းသဒၵါက်မ္းကို အဓိကထား သင္ယူၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီက်မ္းဟာ စတင္သင္ယူသူေတြအတြက္ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္သင္ၾကရၿပီး ၉-ေခါက္ေလာက္ သင္ကာမွ ႐ိုးတိုးရိပ္တိပ္ေလာက္ဘဲ သေဘာေပါက္ၾကရလို႔ “သဒၵါကိုးေခါက္ စာၿပိဳးေျပာက္” လို႔ေတာင္ အဆိုရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆို ၉-ေခါက္မကသင္တာေတာင္ သေဘာမေပါက္လို႔ “သဒၵါလန္တယ္” လို႔ ေျပာစမွတ္ ျပဳၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကစၥည္းသဒၵါလို က်မ္းႀကီးေတြကေန စၿပီး မေလ့လာဘဲ၊ ခပ္လြယ္လြယ္စီစဥ္ထားတဲ့ စာအုပ္မ်ိဳးေတြကေန စေလ့လာရင္ေတာ့ လအနည္းငယ္ေလာက္ အတြင္းမွာ အေျခခံ ရႏိုင္ပါတယ္။ ပါဠိဘာသာစာေတြကို အဘိဓာန္ အကူအညီယူၿပီး စမ္းဖတ္ေကာင္း ဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္မွ ကစၥည္း၊ ႐ူပသိဒၶိစတဲ့ သဒၵါက်မ္းႀကီးေတြကို သင္ယူတာက ပိုၿပီး ထိေရာက္ ႏိုင္တယ္လို႔ မွတ္သားဖူးပါတယ္။

ပါဠိသဒၵါ အေျချပဳစာအုပ္မ်ား

ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာအုပ္မ်ိဳးေတြကေတာ့ ပါဠိဘာသာ အေျခခံရေအာင္ ခပ္လြယ္လြယ္ စီစဥ္ထားတဲ့ စာအုပ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြအနက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွာ ထုတ္ေ၀တဲ့ Dr. De Silva ႏွင့္ Ven. Nārada တို႔ရဲ႕ စာအုပ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာမွာ အသံုးမ်ားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ကာလေတြမွာ ဒီလို ပါဠိသဒၵါ သင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ိဳးေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါဠိစာေပဌာနအတြက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တာပါ။ ယခုေခတ္ တကၠသိုလ္ ပါဠိဌာနေတြကလည္း ဒီလိုစနစ္မ်ိဳးကိုဘဲ သံုးၿပီး သင္ၾကားၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Dr. L. De Silva, Pāli Primer
Prof A. P. Buddhadatta, The New Pāli Course Part I and Part II.
မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ - ပါဠိသိကၡာႏွင့္ သဒၵါက်ဥ္း
ဦးေဖေမာင္တင္ - အေျချပဳပါဠိသဒၵါ
ပါဠိဘာသာသင္ခန္းစာ (စာအုပ္အမည္ရင္းႏွင့္ ျပဳစုသူ၏အမည္ကို မသိပါ)
သာသနာေရးဦးစီးဌာန ပါဠိသဒၵါႏွင့္ အသံုးအႏႈန္း

ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာအုပ္မ်ိဳးေတြကေတာ့ သဒၵါကို သိပ္ဦးစား မေပးေတာ့ဘဲ မူရင္းပါဠိေတာ္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ ဖတ္႐ႈေစရင္းနဲ႕ ပါဠိ ေ၀ါဟာရ၊ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ သဒၵါကို မိတ္ဆက္ေပးသြားပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဘိကၡဳေဗာဓိက A New Course in Reading Pāli စာအုပ္ကို သံုးၿပီး ပါဠိဘာသာ သင္တန္း တစ္ခု ပို႔ခ်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ Dr. De Silva ရဲ႕ Pāli Primer ကုိ ေလ့လာၿပီးမွ ဒီသင္တန္းမွာသံုးတဲ့ A New Course in Reading Pāli ကိုဆက္ ေလ့လာဖို႔ ဘိကၡဳေဗာဓိက အႀကံေပးထားပါတယ္။


J.Gair and W.S. Karunatilleka, A New Course in Reading Pāli: Entering the world of the Buddha
Rune E A Johansson, Pāli Buddhist Text

AK Warder, Introduction to Pāli

AK Warder ရဲ႕ Introduction to Pāli စာအုပ္ကေတာ့ ပါဠိသဒၵါကို အေျခခံကစ တစ္ဆင့္ခ်င္းတက္ သင္သြားၿပီး အေတာ္အသင့္ ခက္ခဲတဲ့ မူရင္း ပါဠိစာေတြကို ဖတ္႐ႈ နားလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စီစဥ္ထားတာေၾကာင့္၊ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာအုပ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးမွာ အက်ံဳး၀င္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ (အစပိုင္း သင္ခန္းစာအခ်ို႕ကလြဲရင္) ပံုစံ၀ါက်မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ဒီဃနိကာယ္ ပါဠိေတာ္လာ ၀ါက်မ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ားကိုဘဲ အသံုးျပဳၿပီး ေရးသားထားတာကေတာ့ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ ထူးျခားမႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေရးတာျခင္းတူေပမယ့္ က်မ္းရင္း ပါဠိေတာ္မ်ားမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ၀ါက်အသြားအလာ၊ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြက အ႒ကထာေခတ္ႏွင့္ ေႏွာင္းေခတ္ ပါဠိစာေပေတြရဲ႕ စာေရးဟန္ေတြက အေတာ္ေလး ကြဲျပားတယ္လို႔ ပါဠိဘာသာကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ AK Warder ရဲ႕ စာအုပ္က ပါဠိဂတိလို႔ေခၚတဲ့ ပါဠိေတာ္ ၀ါက်အသြားအလာကို ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ ပိုၿပီး သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။

ပါဠိသဒၵါ လက္စြဲ စာအုပ္မ်ား

ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကေတာ့ အေျချပဳ သေဘာမ်ိဳးထက္ လက္စြဲစာအုပ္၊ ရည္ညႊန္းစာအုပ္ ပိုဆန္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြကေတာ့ သကၠတဘာသာ အေျခခံရွိထားသူမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ထားတဲ့အတြက္ ပါဠိဘာသာသက္သက္ကို ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ နားလည္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလက္စြဲစာအုပ္ေတြအနက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ Duroiselle ရဲ႕ စာအုပ္ကေတာ့ နားလည္ရလြယ္ကူၿပီး ပါဠိသဒၵါအေျခခံ သေဘာတရားေတြကို ငံုမိႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

J. Minayeff, Pāli Grammar
O. Frankfurter, Handbook of Pāli
O.H. de A.Wijesekera, Syntax of the Cases in the Pali Nikayas
Wilhelm Geiger, A Pāli Grammar
Steven Collins, A Pali Grammar for Students

ပါဠိအဘိဓာန္မ်ား

ဦးဟုတ္စိန္ - ပါဠိ - ျမန္မာ အဘိဓာန္

10 comments:

mstint said...

အမ်ားအေပၚထားတဲ့ ေစတနာေတြကိုေလးစားမိတယ္ သီတာေရ။ တန္ဘိုးရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ စာေပေတြျဖန္႔ေဝေပးတာေၾကာင့္ ေလ့လာလိုက္စားသူတို႔ အတြက္ အေတာ္ေလးအက်ိဳးရွိပါတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

mstint said...

အမ်ားအေပၚထားတဲ့ ေစတနာေတြကိုေလးစားမိတယ္ သီတာေရ။ တန္ဘိုးရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ စာေပေတြျဖန္႔ေဝေပးတာေၾကာင့္ ေလ့လာလိုက္စားသူတို႔ အတြက္ အေတာ္ေလးအက်ိဳးရွိပါတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

sonata-cantata said...

ကိုဧရာ ရဲ႕ တဆင့္ျပန္လည္ ေ၀မ်ွျခင္းပါ မမတင့္...း)

တိပံင္ေကာံ said...

ပါဠိသဒၵါကို တေနရာထဲမွ စုံစုံလင္လင္ရွာလုိ႔ရေအာင္ တင္ထားေပးတဲ႔အတြက္ တကယ္ကုိ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ....

အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္) said...

အသံုးတည့္တဲ့ Grammar စာအုပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရလိုက္လို႔ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီစာအုပ္ေတြက Out of Print ျဖစ္ေနတာ မ်ားတယ္။ ရႏိုင္ေတာင္ ေစ်းကႀကီးလြန္းလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕စာအုပ္ေတြ ကိုင္ကိုင္ၿပီး ျပန္ခ်ထားခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဆိုေတာ့ စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာေတာ့ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးက Reference Only ေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတယ္။ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

poekong said...

sardu sardu sardu...

goodpurisa said...

ပါဠိသဒၵါႏွင္​့အသုံးအႏႈန္​းစာအုပ္​​ေလး႐ွိရင္​တင္​​ေပးပါအုံးဗ်ာ ​ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ

Panphothu said...

တကယ္ အသုံးဝင္ေသာ စာအုပ္ေတြကုိ တင္ေပးတဲ့ အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီမွာ ေက်ာင္းတတ္ၿပီး ပါဠိ စာေပကုိ စိတ္ဝင္စားေသာ တၿခား မဟာယာန ႏွင့္ အေနာက္တုိင္းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္လည္း ပုိၿပီး အသုံးဝင္ေစပါတယ္။ အဆင္ေၿပမယ္ဆုိလွ်င္ A New Course in Reading Pali: Entering the Word of the Buddha by W. Gair ကုိလည္း မွ်ေဝေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Sonata Cantata said...

ပါဠိသဒၵါႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းစာအုပ္ကို ဒီ link (http://www.kbrl.gov.mm/book/download/000204) ကေန ယူႏိုင္ပါတယ္။
A New Course in Reading Pali: Entering the Word of the Buddha by W. Gair စာအုပ္ရဲ႕ ebook ကိုေတာ့ မေတြ႔မိေသးပါဘူး။

Nainglynn said...

ဆရာျကီးေဖေမာင္တင္ရဲ့ A pāḷi Primer( english version) ဘယ္မွာရနိုင္ပါလဲခင္ဗ်ာ