Saturday, August 9, 2008

အိုလံပစ္ဘာစီလိုနာသို႔ ကုန္းတတန္ ေရတတန္ ယူေဆာင္လာခဲ့ရေသာ အိုလံပီယာမွ ဤမီးေတာက္မီးလွ်ံသည္ စစ္ရပ္ဆိုင္းေသာ အလံသဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစု႐ံုးကာ ၿငိမ္းခ်မ္း ခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ တူညီေသာ၀ါသနာကို လိုက္စားေလ့က်င့္ႏိုင္ၾကေစရန္ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ရန္ျပဳမႈ အဖံုဖံု ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ အိုလံပစ္အားကစားပြဲသည္ လူသားတို႔ ထူးခၽြန္ ေျပာင္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ေသာ အသြင္အျပင္တရပ္ကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု ေရွးေဟာင္းဂရိလူမ်ိဳးမ်ားက ႐ႈျမင္ခဲ့သည့္အေလွ်ာက္ ယေန႔ အခမ္းအနားသည္ ေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာမွစ၍ ယဥ္ေက်းေသာ လူသားမ်ားဆြတ္ခူးရန္ ရွာေဖြခဲ့ေသာ ဆုႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခကို ရည္စူး၍ က်င္းပသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ကာယစြမ္းအားကို ဉာဏႏွင့္ စိတၱစြမ္းအားမ်ားနည္းတူ လိမၼာစြာ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို အေလးေပးေသာ ေရွးဂရိတိုင္းသားတို႔၏ အမြန္ျမတ္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အိုလံပစ္ ထံုးစံဓေလ့၏ ဇစ္ျမစ္၌ တည္ရွိပါသည္။ ကာယ၊ ဉာဏႏွင့္ စိတၱဗလသံုးသြယ္ သင့္ျမတ္ ညီၫႊတ္ လႈပ္႐ွားပါက လူသား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ေဘာင္နယ္နိမိတ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို စံခ်ိန္ေဟာင္းမ်ား အဖန္တလဲလဲက်ိဳး၍ စံခ်ိန္သစ္မ်ား တင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုသန္စြမ္းၿပီး စြမ္းရည္သာေသာ အားကစားသမားမ်ား ေမြးထုတ္ရာတြင္ ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာကိုမွီးေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေလ့က်င့္နည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းနည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ အဓိကက်သည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး၌ အႏိုင္မခံ အ႐ႈံးမေပးစိတ္ဓာတ္သည္သာ အိုလံပစ္ သူရဲေကာင္းကို ေအာင္ပြဲသရဖူ ေဆာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ခါနီးတြင္ အစြမ္းကုန္အားသြန္၍ အႀကိတ္အနယ္ လံုးပန္းရ၍ နာက်င္လာသည္ကို ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ရပါသနည္းဟု ေရႊတံဆိပ္ဆုရ အေျပးသမားတစ္ဦးကို အေမး ခံရခဲ့ဖူးပါသည္။ ၎၏ အေျဖကား “နာက်င္မႈသည္ မည္သည့္အခါမွ် ေလ်ာ့မသြားခဲ့ပါ။ နာက်င္လ်က္ ဆက္လက္ အားစိုက္သြားႏိုင္ရန္ကိုသာ ေလ့က်င့္ထားရပါသည္။” ဘ၀ဇာတ္ခံုေပၚမွာ ကဲ့သို႔ပင္ အားကစားကြင္း၌လည္း လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စံခ်ိန္ကို တိုးျမွင့္လိုပါက ခံႏိုင္ရည္ေမြးကာ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ လံုးပန္းရပါသည္။

အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈကို ေမွ်ာ္မွန္းကာ လူသားသည္ မတန္တဆ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို အံတုရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ကို မစဥ္းစားပဲ စိန္ေခၚမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္မည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ကသာလွ်င္ ပကတိျပည့္စံုေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရေစႏိုင္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ အားကစားသမား စိတ္ဓာတ္ကို ကေလးတစ္ဦးက ျပသခဲ့သည္။ မိမိထက္ မ်ားစြာႀကီးသူမ်ားႏွင့္အတူ ေျပးပြဲ၀င္ခဲ့ၿပီး စိတ္မေလ်ာ့ပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အားလံုးေနာက္ဆံုးမွ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌ ေအာင္ပြဲခံေသာ ေလသံျဖင့္ “ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးက ႏိုင္တယ္” ဟု ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပးခဲ့ေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၌ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း မရွိႏိုင္ပါ။

စစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေခတ္သစ္ အိုလံပစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာအထူးခၽြန္ဆံုး အားကစားသမားမ်ားသည္ အႀကိတ္အနယ္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကေသာ္လည္း သိကၡာရွိ၍ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ စိတ္ဓာတ္လႊမ္းမိုးေသာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကေသာအခါ၌ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ အေရွ႕ အေနာက္၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဇာတိဆိုင္ရာျခားနားမႈမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ သဟဇာတရရွိေရးကို အားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔ကမၻာသည္ ယခုတိုင္ ဘယ, ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟတည္းဟူေသာ တံတိုင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားထားျခင္း ခံေနရပါသည္။ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစ၍ မိမိတို႔ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ပင္ အႏၲရာယ္ျပဳမည့္ အင္အားမ်ားကို တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိပဲ၊ အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနပါသည္။ က်ဥ္းေျမာင္း၍ အရာမေရာက္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ဖယ္ရွား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို အသက္သြင္းေပးမည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ဤကမၻာ၌ ေပၚေပါက္လာရန္မွာ လြန္စြာလိုအပ္ေနပါသည္။

ေမြးရာပါ အရည္အေသြးမ်ားကုိ အထူးခၽြန္ဆံုး အဆင့္တိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစႏိုင္မည့္ ဘ၀မ်ိဳးအတြက္ စိတ္အခ်ရဆံုးေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ပိျပားစိတ္ၿငိမ္ေနျခင္း၊ တစ္ဖက္သတ္ တယူသန္ အေတြးေခၚမ်ား ပိုက္ဖက္ထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ ပေယာဂေၾကာင့္ မလႈပ္မရွား ၿငိမ္သက္ေနသည့္ စိတ္အေျခေနဟူသည့္ သ႐ုပ္ပ်က္ အတုအေယာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ပါ။ တရားမွ်တမႈ, က႐ုဏာစိတ္, ညီညာသင့္ျမတ္မႈ, ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈ, အမ်ားျပည္သူ ထိန္းသိမ္းအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ ညီမွ်မႈ, မိမိႏိုင္ငံအေပၚ ထားအပ္ေသာ တာ၀န္သိစိတ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအျမင္ နားလည္မႈမ်ာကို မွ်တေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ စသည္တို႔အေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။

အိုလံပစ္မီး႐ႈးတိုင္သည္ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ စံထားခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္သန္႔စင္ ျမင့္မားေစလိုမႈတို႔၏ သေကၤတ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္လၾကာေသာအခါတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က လူသားတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ အားကစားပြဲေတာ္ႀကီးကို ဤေနရာ၌ ေခတ္သစ္အသြင္ျဖင့္ က်င္းပပါေတာ့မည္။ ၁၉၉၂-ခုႏွစ္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ႀကီး၌ ႏိုင္ငံတကာ အားကစား စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စိတ္ဓာတ္မ်ား အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ပို႔သလိုက္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခရရွိေရးဟူေသာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႐ုန္းကန္မႈႀကီး၌လည္း ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားအားလံုး ေအာင္ပြဲသရဖူ ေဆာင္းႏိုင္ၾကပါေစဟူသည့္ အလြန္တန္ဖိုးထားရပါေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

[၁၉၉၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ အိုလံပစ္ မီး႐ႈတိုင္ေရာက္သည္ကို ႀကိဳဆိုေသာ မိန္႔ခြန္း ျဖစ္ပါသည္။ မိန္႔ခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသားထား၍ သားႀကီးျဖစ္သူ ေမာင္ျမင့္ဆန္းေအာင္က ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။]

4 comments:

Yu Wa Yi said...

မသီတာေရ တိုက္ဆိုင္လိုက္တာ။ ကြ်န္မလည္းခုတင္ ဒီေၾကာင္းေရးခဲ့တာ။ ဒီေရာက္ေတာ့ မသီတာအေရးအသားက ပိုေကာင္းေန
လို ့မနာလို၀န္တိုျဖစ္ေတာ့မလို ့။ ေနာက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးခဲ့တာကို ျပန္ေရးထားမွန္းသိေတာ့တာ။ ေဖၚျပသူကလည္းပ
ညာသားပါေတာ့ ဖတ္ရတာ အရသာရိွလိုက္တာ။

Anonymous said...

tg: အန္တီစုရဲ႔ အုိလံပစ္ကို ေ၀မွ်ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ သီတာ..။ ကူးယူသြားပါတယ္။

(CBox မွ ျပန္ကူးယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

စူး said...

အမ..ေက်းဇူးပါ။ ဗဟုသုတရတယ္။
ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးတာကိုး...။

သက္ေဝ said...

အရင္္တုန္းက ဖတ္ဖူးထားတာ... ခုေတာ့ ေမ့ေတာင္ေနၿပီ..။ အမွတ္တရ တင္ေပးထားတာ ေက်းဇူးပါ မသီတာ...။