Friday, August 15, 2008

Freethinkers

“လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူမ်ား” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအ႐ြယ္ ေရာက္သည္အထိ မရင္းႏွီးခဲ့ေသးပါ။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ အိမ္သို႔ အျပန္လမ္း ရထားေပၚတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခံု၌ ထိုင္လိုက္လာေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ စကားလက္ဆံု ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကို အမွတ္ရမိသည္။ သူက လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး အဂၤလိပ္၀တၳဳ တစ္ပုဒ္ကို စိတ္၀င္တစား ဖတ္လိုက္လာခဲ့သည္။ ၀တၳဳအမည္ကို မမွတ္မိေတာ့ေသာ္လည္း စာေရးသူသည္ Camu ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ “ဘာ စာအုပ္မ်ားလဲ”လို႔ စကားစျဖစ္ၿပီး ပန္းဆိုးတန္း စာအုပ္ အေဟာင္းဆုိင္မ်ား အေၾကာင္း၊ ဟိုအေၾကာင္း ဒီအေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ သူကသာ အာေဘာင္ အာရင္းသံသံႏွင့္ တစ္ေလ်ာက္လံုး ေျပာသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္တည္မႈ၀ါဒ (existentialism) အေၾကာင္းမ်ားကို အားပါးတရ ေျပာသည္။ စင္စစ္ ထိုစဥ္က ျဖစ္တည္မႈ၀ါဒဆိုသည္ကိုလည္း မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕တြင္ ဖတ္ဖူး႐ံုမွ်သာသိ၍၊ ဂဃဏန မသိေသးပါ။ ေနာက္ေတာ့ Atheist ေတြအေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူကိုယ္တိုင္သည္လည္း Atheist ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလာပါသည္။ “ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ - မရွိ” ဟုေရးထားေသာ သူ၏ မွတ္ပံုတင္ကပ္ျပားကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားစြာ ထုတ္၍ ျပပါသည္။ သူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ တသက္တာတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ “ဘာသာမဲ့”တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ရေသာအခါ၊ “ဘာသာမဲ့” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရထက္ ပိုမိုယဥ္ေက်းသည့္ “လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူ” အမ်ားအျပားကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ ေတြ႔ႀကံဳရသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအျမင္တြင္ ထိုသူအမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူမ်ားဟု ေခၚရန္ ခပ္ခက္ခက္ပင္။ အခ်ိဳ႕သည္ ပံုမွန္ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ဘာသာတရားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ တစ္စံုတရာ ျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေသာလွ်င္ Church သြား ဆုေတာင္း၊ Temple သြား ဆုေတာင္းၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕လည္း ငယ္စဥ္ဘ၀ကပင္ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးေအာက္တြင္ ဦးေႏွာက္ အေဆးခံ ထားရသူမ်ားျဖစ္၍၊ (ဘာသာတရားႏွင့္ဆုိင္ေသာ) ဘ၀ျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစား ေ၀ဖန္ရေကာင္းမွန္း မသိၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး စာအုပ္ႀကီးမ်ားေပၚ အေျခမခံေသာ္လည္း ဘ၀ျပႆနာတို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေတြးေခၚသူ free thinker စစ္စစ္ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူပင္ျဖစ္ေစ၊ ေလးနက္သည့္ အေတြးအေခၚကင္းမဲ့သူပင္ျဖစ္ေစ ထိုသူတို႔သည္ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူဟု အမည္ခံထားေသာ သူတို႔ထက္ ပို၍ ကိုယ္က်င့္သီလ, ေမတၱာ, က႐ုဏာတရားတို႔ ေကာင္းမြန္ၾကသူမ်ားလည္း ထုႏွင့္ ေထးပင္။

Freethinkers, Freethought စေသာ ေ၀ါဟာရတို႔သည္ ၁၇-ရာစု- ၁၈-ရာစုက အဂၤလန္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ Deism ေခၚ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒ, ဘာသာေရးလႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ သဘာ၀ေလာကႀကီးအား ဖန္ဆင္းေသာ ဘုရားသခင္ကို လက္ခံယံုၾကည္ေသာ္လည္း က်မ္းစာ၊ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ (Catholic Church)တို႔ကို ေ၀ဖန္ကာ၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈကို အေျခခံေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြက္ The Freethinker ဂ်ာနယ္စတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာအခါ freethinker ဟူေသာ အသံုးတြင္ က်ယ္လာခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ မည္သည့္ ဘာသာတရားကိုမွ် မယံုၾကည္သူတို႔က freethinker ဟုေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲလာၾကသည္။ ထင္ရွားသည့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Bertrand Russel က “On God and Religion” စာအုပ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူတစ္ဦးျဖစ္ရန္ သူ၏ အေတြးအေခၚသည္ အနည္းဆံုး မိ႐ိုးဖလာအစဥ္အလာႏွင့္ မိမိ၏ ဆႏၵာဂတိဟူေသာ တရားႏွစ္ပါးမွ လြတ္လပ္ရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

0 comments: