Thursday, April 19, 2012

The Lady

သားႀကီးေရခ်မ္း ေက်ာင္းမွ အဂၤလိပ္ဆရာမက ၀ယ္ျပီး၊ တတန္းလံုးကို ေ၀လို႔ ရလာခဲ့တဲ့ Asian Geographic read (issue 3/2012)ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးပံုနဲ႔ အတြင္းမွာပါတဲ့  ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။