Wednesday, August 3, 2016

ကာလာမသုတ္ႏွင့္ စကႌသုတ္

ဘေလာ့ေပၚမွာ ေရးခဲ့ဖူးတဲ့ ကာလာမသုတ္နဲ႔ စကႌသုတ္တို႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္အက်ယ္ကို ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကာလာမသုတ္က ဝိစိကိစၧာ (ယံုမွားသံသယ) လြန္ကဲေနတဲ့ တရားနာပရိသတ္ကို မ်က္ကန္းယံုၾကည္မႈ မထားဘဲ ကုိယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္တဲ့ တရားကို ေဟာၾကားထားပါတယ္။ စကႌသုတ္ကေတာ့ မိစၧာဒိ႒ိ (မွားယြင္းတဲ့ အယူ)လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ပရိသတ္ကို မ်က္ကန္းယံုၾကည္မႈနဲ႔ ေလွနံဓားထစ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ဘဲ၊ မွန္ကန္တဲ့ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး သစၥာဆိုက္ႏိုင္မယ့္ လမ္းစဥ္ကို နည္းေပးထားပါတယ္။ ဆက္စပ္ေလ့လာဖို႔ အလြန္သင့္ေတာ္တဲ့ သုတၱန္ ႏွစ္ပုဒ္ပါ။ ဒီသုတၱန္ ႏွစ္ပုဒ္ကို eBook လုပ္ထားပါတယ္။