Sunday, December 1, 2013

ဗုဒၶျမတ္စြာ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ ခုႏွစ္

ဗုဒၶျမတ္စြာ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္က ယေန႔ပညာရွင္ေတြ အမ်ားစု လက္ခံထားတာထက္ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုေလာက္ ပိုၿပီး ေစာႏုိင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ရွိရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းတစ္ခုကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ လုမၺနီဥယ်ာဥ္ မာယာေဒ၀ီ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း တူးေဖာ္ရာမွာ သစ္ပင္ကို ၀ိုင္းပတ္ကာရံထားတဲ့ သစ္သားလက္ရန္း စိုက္ထူရာ က်င္းေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရၿပီး၊ သဲနဲ႔ မီးေသြးအစ နမူနာေတြကို ေရဒီယိုကာဗြန္နည္းနဲ႔ စမ္းသပ္ရာမွာ (ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ) ဘီစီ ၅၅၀-၀န္းက်င္ေလာက္ ျဖစ္ႏုိင္တာကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေတြ႔ရွိခ်က္က ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလအေပၚ ပညာရွင္တို႔ရဲ႕ အယူအဆ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲသြားမလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ထြန္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလကို ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ သီဟိုဠ္ ၀ံသက်မ္း၊ ေျမာက္ပိုင္း မဟာယာနက်မ္း၊ တိဗက္ဗုဒၶဘာသာက်မ္း၊ တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာက်မ္း၊ အိႏၵိယ ေရွးေဟာင္း ပုရာဏ္က်မ္း၊ ဂရိသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ အေသာကက်ာက္စာ စတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို သံုးၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး တြက္ခ်က္၊ ခန္႔မွန္း၊ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေဗဒင္နကၡတ္တာရာေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္တာလည္း ရွိပါတယ္။ မူကြဲေတြက အေစာဆံုး ဘီစီ ၂၄၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ကေန ေနာက္အက်ဆံုး ဘီစီ ၂၉၀ အထိ ကြာျခားေနပါတယ္။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဘီစီ ၅၄၃-ခုႏွစ္မွာ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆၾကၿပီး၊ အေနာက္တိုင္း သမိုင္းဆရာ အမ်ားစုကေတာ့ ဘီစီ ၄၈၀ ၀န္းက်င္ေလာက္လို႔ သတ္မွတ္ယူဆၾကပါတယ္။


ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ထြန္းရာကာလ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ ထင္ရွားတဲ့ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အစဥ္အလာအရ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္မွာ သာသနာ သကၠရာဇ္ ၂၅၀၀-ျပည့္တယ္လို႔ လက္ခံထားပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူတဲ့ႏွစ္ကို သာသနာသကၠရာဇ္ ၁-ခုႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး စတင္ ေရတြက္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့ႏွစ္က ဘီစီ ၅၄၃-ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေတာ္ ၈၀ နဲ႔ ျပန္တြက္ရင္ ဖြားေတာ္မူႏွစ္က ဘီစီ ၆၂၃ ဘီစီ ခုႏွစ္လို႔ ရပါတယ္။ (ထိုင္း၊ ကေမၺာဒီးယား၊ ေလာႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့ႏွစ္ကို သာသနာသကၠရာဇ္ 0 (သုည) လို႔သတ္မွတ္ ေရတြက္တဲ့အတြက္ တႏွစ္ပို ေစာၿပီး ပရိနိဗၺာန္ စံႏွစ္ ဘီစီ ၅၄၄၊ ဖြားေတာ္မူႏွစ္ ဘီစီ ၆၂၄-ခုႏွစ္လို႔ ေရးသားၾကပါတယ္)။ ဒီလိုေရတြက္တဲ့နည္းကို Long (or Southern Buddhist) Chronology လို႔ ေခၚပါၾကတယ္။

၂။ အခ်ိဳ႕သီဟိုဠ္ သမိုင္းပညာရွင္ေတြကေတာ့ ပရိနိဗၺာန္စံႏွစ္က အႏွစ္ ၆၀ ေနာက္က်တဲ့ ဘီစီ ၄၈၃-ခုႏွစ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဆ႒မ ပရကၠမဗာဟုမင္း လက္ထက္အထိ အမွန္အတိုင္း သာသနာ သကၠရာဇ္ကို ေရတြက္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ၉၃-ႏွစ္ တိုးၿပီး ေရတြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာင္ ရာစုႏွစ္ အေတာ္ၾကာေတာ့မွ ကႏၵီၿမိဳ႕က မေထရ္တစ္ပါးကေန ၃၂-ႏွစ္ ျပန္ၿဖိဳၿပီး ေရတြက္ခဲ့ၾကရာကေန ယေန႔ေခတ္ သာသနာ သကၠရာဇ္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအယူအဆအရဆိုရင္ေတာ့ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ စံႏွစ္က ဘီစီ ၄၈၃-ခုႏွစ္၊ ဖြားေတာ္မူႏွစ္က ဘီစီ ၅၆၃-ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ မဟာ၀ံသ၊ ဒီပ၀ံ၊ သမႏၲပါသာဒိကာ ၀ိနည္းအ႒ကထာ စတဲ့က်မ္းေတြအရ အေသာကမင္းက ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ၂၁၈-ခုႏွစ္မွာ နန္းသိမ္းပြဲ အဘိသိက္ခံယူတယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ လက္ရွိ သာသနာသကၠရာဇ္နဲ႔ ျပန္တြက္ရင္ အေသာကမင္း အဘိသိက္ခံႏွစ္က ဘီစီ ၃၂၅ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း သမိုင္းပညာရွင္ေတြက ဒီႏွစ္က ေစာလြန္းေနတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အေသာေက်ာက္စာေတြမွာ ပါတဲ့ ေခတ္ၿပိဳင္ ဂရိမင္းေတြရဲ႕ အမည္ေတြကို အေထာက္အထားျပဳၿပီး ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ဂရိႏိုင္ငံ မဟာအလက္ဇႏၵားဘုရင္ (Alexander the Great) ဘီစီ ၃၂၃ မွာ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ နန္းတက္လာတဲ့ ဘုရင္ ဆီလူးကပ္စ္ (Seleukos Nikator) နဲ႔ (အေသာကမင္းရဲ႕ ဘိုးေတာ္) စႏၵဂုတ္မင္းက ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ဂရိနဲ႔ လက္တင္ သမိုင္မွတ္တမ္းေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ၿပီး၊ အေသာကမင္း အဘိသိက္ခံႏွစ္က ဘီစီ ၂၆၈-ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ံသက်မ္းေတြမွာ လာတဲ့ ၂၁၈-ခုႏွစ္ ျပန္ဆုတ္ရင္ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံႏွစ္က ဘီစီ ၄၈၆-ခုႏွစ္ ျဖစ္မယ္လို႔ တြက္ဆၾကပါတယ္။ သက္ေတာ္ ၈၀ ထပ္ဆုတ္ရင္ ဖြားေတာ္မူႏွစ္က ဘီစီ ၅၆၆-ခုႏွစ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒီနည္းကို Corrected Long Chronology လို႔ေခၚၾကပါတယ္။

၄။ သကၠတဘာသာေရး ေျမာက္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာက်မ္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ဘာသာက်မ္းေတြမွာေတာ့ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ၿပီး အႏွစ္ ၁၀၀ (အခ်ိဳ႕က ၁၁၆-ခုႏွစ္) မွာ အေသာမင္း အဘိသိက္ခံတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စံႏွစ္က ဘီစီ ၃၆၈ (၃၈၄)-ခုႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ဖြားေတာ္မူႏွစ္က ဘီစီ ၄၄၈ (၄၆၄)-ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းကို Short Chronology လို႔ ေခၚပါတယ္။

၅။ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ၿပီးေနာက္မွာ မေထရ္ႀကီးေတြက ႏွစ္စဥ္ ပပါရဏာပြဲၿပီးတိုင္း ၀ိနည္းက်မ္းစာမွာ အစက္အေျပာက္ေလးေတြ ေရးထိုးၿပီး အစဥ္အဆက္ ေရတြက္ခဲ့တယ္။ ေအဒီ ၄၈၉-ခုႏွစ္ သံဃဘျဒမေထရ္က ၀ိနည္းအ႒ကထာ သမႏၲပါသာဒိကာကို တ႐ုတ္ဘာသာျပန္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ အစက္အေျပာက္ေပါင္း ၉၇၅-ခုရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံႏွစ္က ဘီစီ ၄၈၆-ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဖြားေတာ္မူႏွစ္က ဘီစီ ၅၆၆-ခုႏွစ္ ျဖစ္မယ္လို႔ အေရွ႕တိုင္းပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က ယူဆၾကပါတယ္။ ဒီနည္းကို Chronology of Dotted Record လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဘီစီ ၁-ရာစု ၀႗ဂါမဏိမင္းလက္မွ ပိဋကသံုးပံုကို ေပထက္ အကၡရာတင္တာျဖစ္ၿပီး အရင္က ႏႈတ္တက္ ေဆာင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္လို႔ ဒီအယူအဆကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ ရွိေပမယ့္လည္း Corrected Long Chronology နဲ႔ တိုက္ဆိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Ref: 
  • John M. Senaveratna - The Date of Buddha's Death and Ceylon Chronology. 
  • Heinz Bechert - When did the Buddha Live? The controversy on dating of the historical Buddha.

Tuesday, November 12, 2013

သည္ေရ...

ေရဆိုတာ ျမင့္ရာကေန နိမ့္ရာကို စီးဆင္းတယ္..တဲ့
ဒါမွလည္း တသြင္သြင္ သို႔မဟုတ္ တေ၀ါေ၀ါ ဆိုတဲ့ အသြင္သ႑ာန္ကို ေဆာင္ႏိုင္မယ္…
ကမၻာအျပင္ဘက္ ထြက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း အဲ့ဒီ ေရေတြ လံုး၀န္းေနလိုက္ပံုမ်ား
ေသြးေတြ ခႏၶာကိုယ္ထဲ လွည့္ပတ္ စီးဆင္းေနၾကသလိုမ်ိဳး…
ဦးေႏွာက္က ျမစ္ဖ်ားမခံသလို၊ ႏွလံုးသားကလည္း ႏံုးတင္တဲ့ ေျမႏုမဟုတ္ေလဘူး…
အကြာအေ၀းေတြ၊ အတိမ္အနက္ေတြထက္
အျမန္အေႏွးေတြ၊ အျပစ္အက်ဲေတြ မတြက္
သည္ေရဟာ … ဖြဲ႔စည္းျခင္းသက္သက္


သည္ေရ = ဧရာ 
(ကိုဧရာအတြက္ ေမြးေန႔အမွတ္တရ)

Saturday, October 26, 2013

ပန္ပန္ေရ…အမေတာ့ ေရးျပီ…။ ရင္ထဲရွိတာေတြ ေရးခ်ရင္း ဗီဇအရ လိုရင္းမေရာက္ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ေတြေတာ့ ပါေနဦးမလားပဲ…။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘာေၾကာင့္ သားသမီးလိုခ်င္ပါသလဲ ဆိုတာထက္…အမ်ိဳးသားေတြ ဘာေၾကာင့္ သားသမီးယူပါသလဲဆိုတာကို ပိုသိခ်င္မိျပန္တယ္…။ ကိုယ္တိုင္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနေတာ့ အမ်ိဳးသမီးဘက္က ရွဳ႕ေထာင့္ကို လက္လွမ္းမွီေနသလားလို႔ပါ…။ တေလာကေတာ့ Turn on Idea က facebook မွာ သားသမီးယူၾကဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ status ေလး ဖတ္လိုက္ရေသးတယ္။

အမရဲ႕ အေမကေတာ့ သားသမီးေတြကို ငါခ်စ္ဖို႔ ေမြးထားတာလို႔ ဆိုတယ္။ ရိုးရွင္းသေလာက္ သိပ္ကို ျပည့္စံုတယ္လို႔ အမထင္တယ္။ အဲ..အေဖကေကာ ဘာေၾကာင့္ေမြးထားသလဲ…။ သူ..အမတို႔ကို ျပဳစုတယ္ ပ်ိဳးထာင္တယ္… ေရွ႕ေဆာင္တယ္…လမ္းျပတယ္… ေထာင့္စိရွာပါတယ္…ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ေမြးထားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းမိ်ဳးအတြက္ေတာ့ အေျဖ ေရေရရာရာမသိႏိုင္ဘူး။

အမအတြက္ကေတာ့ သားေတြကို “ဒီလိုပဲ ေမြးလိုက္တာပါပဲေအ” လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ပညာမဲ့ရာက်လြန္းပါတယ္။ သားေတြကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္က စလို႔ ေမြးလိုက္တဲ့အထိျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ေျပာပေလာက္ေအာင္ ေထြေထြထူးထူးမရွိပါဘူး လူ႔သဘာ၀ ေယဘူယ်ပါပဲ။ အဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းလာတာက အမဟာ သားတို႔နဲ႔ အတူ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ျခင္းပါပဲ…။

မိခင္ျဖစ္လာခဲ့ျပီးေနာက္ အမ ခံစားတယ္၊ သင္ယူတယ္၊ ေ၀မွ်တယ္၊ ဆင္ျခင္တယ္၊ ခြင့္လႊတ္ၾကည့္တယ္ စိတ္၀င္တစားပါပဲ…။ သားသမီးေတြရဲ႕ အသံ (ကိုယ့္သားသမီး၊ သူမ်ားသားသမီး)၊ မိဘေတြရဲ႕အသံ (ကိုယ့္ထက္ႀကီးသူ၊ ရြယ္တူ၊ ကိုယ့္ေအာက္ငယ္သူ) ေတြကို နားေထာင္တယ္။

အခု ေလာေလာဆယ္ သားသမီးနဲ႔ ပက္သတ္လို႔ အမရဲ႕ ခံယူခ်က္ကေတာ့ ပို႔စ္မွာ ေရးထားတဲ့အတိုင္း “ရွင္သန္ျခင္း၏ လားရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ သူတို႔ႏွင့္ ဦးတည္ဘက္ တဖက္တည္းျဖင့္သာ နံနက္ခင္းတိုင္းကို ႏိုးထပါ၏…” ပါပဲ…။ စိုးသူ သီခ်င္းထဲက …ေ၀းေ၀း သြားလို႔ မျဖစ္ေအာင္ အခ်စ္ရယ္ ဖက္ထားခ်င္တယ္… ဆိုတဲ့ စာသားလိုပဲ… သားေတြနဲ႔ ကိုယ္ ခ်င္းလည္း မေ၀းခ်င္သလို၊ စိတ္ခ်င္းလည္း အေ၀းမခံႏိုင္ပါဘူး…။ ေလာကသဘာ၀အရ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တေယာက္တေနရာဆီ လူခ်င္းေ၀းရႏိုင္ပါတယ္…။ အေမဆိုတာကေတာ့ သားသမီးေတြကို ရင္ခြင္ထဲ ဖက္ထားခ်င္သူပါ…။ စိတ္ခ်င္းေတာ့ ဘယ္လိုမွ အေ၀းမခံႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေပ်ာ့ညံ့တယ္ျဖစ္ေစဦးေတာ့ အရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူတို႔ ဦးတည္ရာဘက္ ကိုယ္က လိုက္လွည့္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္က အမရဲ႕ အေမဟာ အခုေတာ့ နံနက္ေစာေစာနဲ႔ညအိပ္ယာ၀င္ခ်ိန္တိုင္း စကၤာပူဘက္ မ်က္ႏွာလွည့္ထားသလို၊ ျပန္လာရင္ေတာင္ ကိုဧရာ့ဇာတိမႏၲေလးမွ အေျခခ်ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္လို႔ တီးတိုးေျပာေနတဲ့ စကားသံနဲ႔ အတူ တခ်ိန္မွာေတာ့ မႏၲေလးဘက္ ဦးေျပာင္းလွည့္ဦးမွာပါ။

အမရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ သားတို႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ေဒါသနဲ႔ မၾကာခဏ ပူေလာင္ရပါတယ္။ အခုက ေက်ာင္းသားအရြယ္ပဲ ရွိေသးတာမို႔ ေက်ာင္းသားအရြယ္နဲ႔စာတဲ့ ပူေလာင္မႈမ်ိဳးေလာက္ပါပဲ။ ေနာင္မွာ ဒီထက္ႀကီးေလးတဲ့ အပူေတြ ရေကာင္းရလာႏိုင္ပါတယ္။ သားတို႔က အမရဲ႕ ရင္ကို ေအးျမေစတဲ့ အရာေလးေတြလည္း ရွားရွားပါးပါးေပမည့္ ရွိေတာ့ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက ကိုယ္အႏွစ္သက္ဆံုးအရာေလးတခုကို မၾကာခဏ သတိရေစျပီး၊ ဒီကုသိုလ္ေၾကာင့္ ငါ့သားေလးဘ၀ ေအးခ်မ္းမွာပါလို႔ ယံုၾကည္ရင္း သူတို႔နဲ႔အတူ ႀကီးျပင္းေနပါတယ္။Link to facebook note.

Thursday, October 24, 2013

နံပါတ္မွာ ေလးဆယ့္ေလး

နံပါတ္ေခၚသံအဆံုး ေထာင့္တေထာင့္မွ ေထာ့နင္းေထာ့နင္းႏွင့္ ထလာသူတေယာက္သည္ တံခါးေပါက္တခုကို ႀကိဳးစားျဖတ္ေက်ာ္ေနသည္။

မိဘႏွစ္ပါးက သူ႔ကို ရပ္ႏိုင္ေပ့ဟု အားေပးေနသည္။ ညီအကို ေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ ရင္ေသြးတို႔က သူ႔ကို လက္ကမ္းေပးၾကသည္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက သူ႔အား၀န္းရံထားသည္။

လႊဲေရွာင္၍ မရေသာ ဤ “ေလး” ဆိုေသာ ဂဏန္းသည္ သူမုန္းေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သေကၤတျဖစ္သည္။ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါဆိုေသာ ဆိုရိုးႏွင့္ အညီ၊ အႏွီ နံပါတ္ပါ ေလးဆယ့္ေလး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အလြန္ေလး၍ အလြန္ေႏွးေနေလသည္။ သူ၏ ရုပ္ပိုင္း၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ား သိသိသာသာ တုန္႔ဆိုင္းေနသည္ကို ဖြာလန္က်ဲေနေသာ မီးခိုးေဖ်ာ့ေရာင္ ဆံပင္မ်ားေအာက္က မ်က္ႏွာငယ္ေလးႏွင့္ လက္ခံေနရသည္။

မိခင္တပ္ဆင္ေပးလိုက္ေသာ မာန္မာန၊ ဖခင္သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ ဥပကၡာတရားတို႔သည္ သူ႔ဘ၀၏ ႀကီးစြာေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ေနျပီျဖစ္သည္။

ငယ္စဥ္အခါကပင္ ခြန္အားဗလ ခ်ိနဲ႔လြန္းသူမို႔ ေသတပန္ သက္တဆံုး ညီအကို ေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ပုခံုးကို မွီရအံုးရေပဦးမည္။ တေယာက္တမ်ိဳး သူ႔အား အေမာေျပေစႏိုင္ၾကေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈသည္ အေျခမဲ့ မဟုတ္။

အေပးအယူ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ ကို ႏွလံုးသား၍ စြဲထင္ေစျခင္း သည္ ခင္ပြန္းသည္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေပး၍ အခ်စ္ယူၾကရာတြင္ ေပါက္ေစ်း စံုစမ္းရန္မလိုသလို၊ အခ်င္အတြယ္လည္း မရွိ။ ရင္ေသြးတို႔သည္ ရွင္သန္ျခင္း၏ လားရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ သူတို႔ႏွင့္ ဦးတည္ဘက္ တဖက္တည္းျဖင့္သာ နံနက္ခင္းတိုင္းကို ႏိုးထပါ၏။

အလွတရားကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားေသာ သူ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားထဲတြင္ မွန္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေပသည္။ သူမ်က္ႏွာမူရာ အရပ္တိုင္းတြင္ ေၾကးမံုျပင္ မွန္သားမ်ားထက္က ျပံဳး၍ ျပေနၾကသူမ်ားသည္ သူ၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုလည္း ၿပိဳင္တူၾကည့္၍ ျပံဳးၾကေလေသး၏။

ေလးဂဏန္းကို အေၾကာင္းမဲ့ မုန္းေသာ အႏွီ နံပါတ္ပါ ေလးဆယ့္ေလးသည္ ၀င္ေပါက္လည္းျဖစ္၍၊ ထြက္ေပါက္လည္းဟုတ္ေသာ ထို၀င္ထြက္ေပါက္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ခြန္အားမွ်သူတို႔အား ဦးညြတ္လိုက္ပါ၏။

Friday, September 6, 2013

ဘေလာ့ဂ္သစ္ မိတ္ဆက္

ဘေလာ့ဂ္အသစ္တခုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္
လြန္ခဲ့တဲ့ 2013 BLOG DAY အမွတ္တရေရးတုန္းကအထိ ဘေလာ့ဂ္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့တထကို တခါဘူးမွ မလုပ္ဖူးတဲ့ေနာင္တကို ျပင္ဆင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေဟာဒီမွာပါ...
ဘေလာ့ပိုင္ရွင္က သူစိမ္းေတာ့မဟုတ္ဘူး... တခါက ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေလး ေပ်ာက္ဆံုးသြားလို႔ အသစ္တဖန္ေမြးဖြားတဲ့ ဘေလာ့ေလးရဲ႕ ပထမဦးဆံုးပို႔စ္က စာေရးခ်င္တယ္ ... တဲ့
ဘေလာ့ဂ္ပိုင္ရွင္ဟာ ဘယ္လိုလူပါလိမ့္လို႔ စဥ္းစားရင္းေတြးရင္း အေတြးအျမင္ေတြ ဖလွယ္ၾကပါစို႔

တဆက္တည္းပဲ ခြင့္တိုင္ရဦးမယ္... တလေလာက္ ေပ်ာက္မယ္လို႔...

Wednesday, September 4, 2013

ဘေလာ့ဂ္တာ…

ဘေလာ့ဂ္ေဒးအမွတ္တရ ေရးဖို႔ ေနာက္က်သြားပါတယ္…။
ဘေလာ့ဂ္တာ လက္ခ်ိဳးေရရင္ လက္ငါးေခ်ာင္းျပည့္လို႔ ေနာက္လက္၀ါးတဘက္ကို ကူးေျပာင္းရပါျပီ… ဘေလာ့ဂ္ အသစ္ေတြကို တခါမွ မိတ္ဆက္မေပးျဖစ္ပါဘူး… အားနည္းခ်က္ကို ခြင့္လႊတ္သည္းခံေပးပါ...။ အေဟာင္းေတြကိုေတာ့ လြမ္းေကာင္းလိုက္တာ… ႏုသြဲ႔ ရဲ႕ ယု၀ရီရဲ႕ လာၾကည့္ပါဦးလို႔ ရင္ဘတ္စည္တီး ထုထုျပီး မငိုပါဘူး…တိတ္တိတ္ မ်က္ရည္ ၀ဲရံုေလး ပါပဲ…

ဒီဘ၀မွာျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္ေလးနဲ႔ ေရစက္ဆံုရတာ ၀မ္းသာစရာ
ဒီလိုနဲ႔ သံသရာရွည္ရေလဦးေတာ့မယ္လို႔ သံေ၀ဂေတြလည္း ယူမေနေတာ့ပါ
ဘာမဟုတ္တာနဲ႔ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရာေတြကို လဲလွယ္ေနတယ္လုိ႔ အလုိမတူသူေတြရဲ႕ အျငိဳအျငင္ကိုလည္း ေဘးဖယ္ထားလိုက္ကာ …
ကိုယ့္ဘေလာ့ဂ္နဲ႔ အရာရာကို အေကာင္းအတိုင္း ျဖစ္ေစမယ္ လို႔ တိုင္တည္ခ်င္သူရယ္ပါ…

ဤေျမျပင္ ေ၀ဟင္တလႊားမွ ဘေလာ့ဂါ အမ်ားတို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ စိတ္ကေန လက္ေခ်ာင္းေတြဆီ လတ္ဆတ္စြာ စီးေမ်ာခ်လိုက္တဲ့ ႏို႔ခ်ိဳရည္ကို ဘေလာ့ဂ္၏ ခႏၶာေဗဒ၊ ေမာ္ဒန္ဘေလာ့ဂ္ဒီဇိုင္း၊ ဘေလာ့ဂ္ႏွင့္ ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္စၾကာ၀ဠာ၊ ၊ဘေလာ့ဂ္၏ ေရြ႕လ်ားျဖစ္စဥ္၊ ဘေလာ့ဂ္ကေပးေသာ ဒႆန၊ … စသည္ စသည္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွစ္သက္သလို သံုးေဆာင္ခံစားပါ… ရွဴသြင္းဖို႔ ေအာက္စီဂ်င္ကို ထုတ္လႊတ္ေပးျပီး၊ ရွဴထုတ္လိုက္တဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေတြကို ၀ါးျမိဳေခ်ဖ်က္ေပးတဲ့ အို…အို….အို…အို႔…ဘေလာ့ဂ္ရိပ္၀ယ္ ေခြ်သိပ္အေမာေျဖရင္း သတၱ၀ါအခ်င္းခ်င္း မခ်စ္ႏိုင္ေတာင္ မညွင္းဆဲမိဖို႔ အားသစ္ေတြ ေမြးၾကပါစို႔ မိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔
ေမတၱာျဖင့္ ေနထိုင္အသက္ရွင္သြားၾကသည့္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ ေရွးလူႀကီးမိဘမ်ားကို ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္ေဒး အမွတ္တရ ဆႏၵျပဳပါသည္။

Sunday, September 1, 2013

ပိုးရာပါပစၥည္းမ်ား

သြားေလရာ သယ္ပိုးသြားတဲ့  ပိုးရာပါ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား

ထီးတလက္… ေပါ့လည္းေပါ့တယ္ ပါးလည္းပါးတယ္…။ ႏွင္းကာဖို႔ ေဆာင္းတာ ဆိုလား.. လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ အကိုႀကီး ဂ်ပန္ေလဆိပ္မွ ၀ယ္လာေပးတာပါ… ေဆာင္းလိုက္ရင္ pinky … ေက်းဇူးပါ အကို သစ…။

မ်က္မွန္အိတ္…။ အထဲမွာ bifocal နဲ႔ အန္တီႀကီးတေယာက္ တပ္တဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ မ်က္မွန္တလက္...:P

မွတ္ပံုတင္ကဒ္နဲ႔ အျခား အနည္းငယ္ အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ရေသာ Cardအခ်ိဳ႕ ထည့္သည့္ ကိုဧရာ၀ယ္ေပးထားေသာ အိတ္ကေလး…။ အဲ့ဒီအိတ္ထဲမွာပဲ ဘုရားေက်ာင္းကန္သြားတိုင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ လုပ္တိုင္း ရင္ေပၚလႊားတဲ့ ကိုယ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပု၀ါပါးေလးတထည္…။ ေက်းဇူးပါ အမ တရ…။

ဘီးတေခ်ာင္း၊ ကရင္ပတ္တဗူး၊ ႏႈတ္ခမ္းေျခာက္လို႔ မဆိုးရမေနႏိုင္တဲ့ lip gloss…။

မၾကာခဏဆိုသလို ထုတ္သံုးရတဲ့ ကားရထားစီးတဲ့ card holder…။

ေနာက္ဆံုးတခုကေတာ့ အိတ္ထဲက အေရးပါဆံုး အိတ္ကေလးလို႔ ေျပာရမည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ရွိတဲ့ ထြင္းေဖာက္ျမင္သာေသာ အိတ္ကေလး…
အဲ့ဒီအိတ္ကေလးထဲမွာ… ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမည္ဟု သူတို႔ကဆိုေသာ ေစ်း၀ယ္ရင္ သံုးေသာ ကဒ္မ်ား၊ ထိုးသိပ္ထည့္ထားတဲ့ ေစ်း၀ယ္ျဖတ္ပိုင္းမ်ား…၊ အေၾကြေစ့မ်ား၊ အိမ္ေသာ့ အစရွိသည့္ သမရိုးက် တိုလီမုတ္စအစံု ပါ၀င္ပါတယ္…။ အနည္းငယ္ ဆန္းသလို ျဖစ္မည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကေတာ့ ၁၆ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ သားႀကီး အႏွီးေထြးစဥ္က သံုးခဲ့တဲ့ ဆႏြင္းစြန္းေနသည့္ safety pin တြယ္ခ်ိတ္ႀကီးတခုနဲ႔ mechanical pencil ေတြ သံုးေနတဲ့ ေခတ္မွာ အင္ဂ်င္နီယာ မျဖစ္ေသာ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ပံုဆြဲသူတေယာက္ရဲ႕ ခဲတံခြ်န္စက္ေလး တခုတို႔ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္ရွင္…

အဲ… ေနာက္ဆံုးရဲ႕ ေနာက္တခုကေတာ့ အိမ္မွာ မၾကာခဏ ေမ့က်န္ေနတတ္ေသာ… ဘတ္ထရီကုန္ေနတတ္၍ ဆက္သြယ္၍မရႏိုင္ပါေသာ… smart phone တခုပါ... (phone က ဘယ္ေလာက္ပဲ စမတ္ စမတ္... ပိုင္ရွင္က မစမတ္လို႔ အစြမ္းမျပရရွာတဲ့ သနားစရာ အေမ့ခံေလးတခု...ရလဲ့)

ရွန္… လွိ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္… ေျပာမသြားေသးဘူး… ဟုတ္ကဲ့…ဟုတ္ကဲ့
ေစ်း၀ယ္လို႔ ပိုက္ဆံရွင္းကာနီး… ကားေပၚတက္လို႔ ကားချဖတ္ကာနီးတို႔လို အေရးေပၚ အခ်ိန္က်မွ ဟိုႏိႈက္ဒီႏိႈက္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏႈိက္ရေသာ က်မတို႔လို အန္တီမ်ား အတြက္ အတြင္းကို ထြင္းေဖာက္ျမင္သာေသာ အိတ္ကေလးမ်ားသည္ ေခြ်းထြက္ အနည္းငယ္ သက္သာေစသည္္ဆိုသည့္ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႀကီးပါ…:D

လက္ကိုင္အိတ္ေလးေတြ လက္ေဆာင္ေပးဖူးေသာ ငယ္ငယ္တုန္းက သူငယ္ခ်င္း၊ တခန္းထဲ အတူေနခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္း၊ ဘေလာ့ေပၚက သူငယ္ခ်င္း၊ YIT က သူငယ္ခ်င္း၊ Geologist သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ သက္ေ၀ေရွ႕ေမွာက္ အစစ္ခံသည္... ဟမ္...:)

Sunday, August 25, 2013

ဖိနပ္ေလး တစ္ရံ (တဂ္ပို႔စ္)

ရုပ္၀တၳဳေတြ ေပါမ်ားလြန္းလာတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ကိုယ္ ပိုင္ဆိုင္တ့ဲ၊ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖိနပ္ေတြက အရံရံ…။ မွတ္မွတ္ယယ စြဲလန္းခဲ့တဲ့ ဖိနပ္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးေပမဲ့့ စင္ဒရဲလား ပံုျပင္ထဲကလို တရိုတေသ သိမ္းဆည္းထားေလာက္တဲ့ ဖိနပ္ရယ္လို႔လည္း ရွိမေနျပန္။ စီးခ်င္တုန္းစီးခဲ့ၿပီး… ပစ္ခ်ိန္တန္ရင္ ပစ္ခဲ့တာခ်ည္းသာ။

ဖိနပ္ေလးတရံ တဂ္ပို႔စ္ကို ေရးဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဖိနပ္ေတြအေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စဥ္းစားတဲ့အခါ ၾကည္ႏူးစရာအျဖစ္ေတြကို ျပန္သတိရမိသလို… ေၾကကြဲစရာေလးေတြလည္း ျပန္သတိရမိရဲ႕။ ဖိနပ္ဆိုတာကလည္း အ၀တ္အစားမ်ားလို ဖက္ရွင္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနသမို႔… ေတြးရင္းေတြးရင္း ငါဟာ ေတာ္ေတာ္အလွမက္တဲ့ မလွခ်င္ႀကီးပါလားဆိုျပီး ကိုယ့္အေၾကာင္းလည္း ကိုယ္ပိုသိလာခဲ့။

ၾကည္ႏူးစရာဆိုတာကေတာ့ မူလတန္းအရြယ္ ပညာရည္ခ်ြန္ဆုေပးပြဲေတြမွာ ၀တ္ခဲ့တဲ့ ဖိနပ္ေလးေတြကို ျပန္အမွတ္ရလို႔ပါ။ ေျခေခ်ာင္းကားျပီး ဗ်က္ႀကီးတဲ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေျခေထာက္ပိုင္ရွင္မို႔ ပြဲေနပြဲထိုင္ ဖိနပ္လွလွဆိုရင္ ေျခေထာက္အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို အုပ္ေနတဲ့ ကြင္းထိုးကိုသာ ေရြးခ်ယ္တတ္ခဲ့တာ ၇ႏွစ္ ၈ႏွစ္ အရြယ္ကတည္းက… အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ ေလဒီရွဴး ေခတ္မစားေသးဘူး။

ေၾကကြဲစရာဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေတြ မလွေၾကာင္း လက္မခံခ်င္ ခံခ်င္နဲ႔ ဒင္းနဲ႔ ဒါသာ တန္တယ္ဆိုတဲ့ အငုံ႔စိတ္နဲ႔ ေယာက်္ားစီး သားေရဖိနပ္ေတြ စီးခဲ့တဲ့ တခ်ိန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မွာ ရွိခဲ့တာရယ္… ေနာက္ စက္မႈေက်ာင္းေတာ္မွာ.. အျဖဴေရာင္ ပံုဆန္း ေဒါက္ပါးပါးေလး တရံ ၀တ္မိပါတယ္… “သူ႔ေျခေထာက္မည္းမည္းႀကီးနဲ႔ ဖိနပ္ကေလးမွ အားမနာ” လို႔ ေျပာခံထိတယ္…။ တကယ္ေတာ့ လွတဲ့ဖိနပ္ အျပစ္လည္း မဟုတ္ဘူး… မလွတဲ့ ေျခေထာက္အျပစ္လည္းမဟုတ္ဘူး… ရွိဳးမ်ားတဲ့ ကိုယ့္ကို တန္ရာတန္ရာလုပ္လို႔ ပညာေပးခ်င္တာသာ ျဖစ္မယ္လို႔ နားလည္ရပါတယ္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ ဘ၀က အျဖစ္အပ်က္ေလးတခု…။ မိန္းကေလးေက်ာင္းမွာ ေနတယ္…။ အတန္းထဲမွာ နာမည္တူ အတန္းေဖာ္တေယာက္ရွိတယ္…။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အရမ္းႀကီးလည္း မခင္ၾကဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္…။ ဘယ္လိုကေန ဘယ္လို ျဖစ္တယ္ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး.. သူနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ မေခၚၾကဘူး။ မေခၚၾကဘူး ဆိုတာ သိတယ္မလား။ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ စကားမေျပာၾကဘူး…မၾကည့္ၾကဘူး ဒီေလာက္ပါပဲ…။ နာနာၾကည္းၾကည္း မ်က္ေစာင္းတခဲခဲ အေျခအေနမ်ိဳးထိလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တေန႔ေတာ့ ေက်ာင္းမွာ ကိုယ္စီးေနတဲ့ အျဖဴေပၚမွာ အနီအသည္းပံုေလးေတြ ကာတြန္းပံုေလးေတြ က်ိဳးတို႔က်ဲတဲပါတဲ့ ယိုးဒယားေျခညွပ္ဖိနပ္က အလတ္ႀကီးရွိေသးရက္နဲ႔ သည္းႀကိဳးတဖက္ ျပတ္သြားခဲ့တယ္။ အတန္းထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြေလ သိပ္ဆိုးတယ္… အဲ့ဒီဖိနပ္ျပတ္ကို ယူၿပီး ဟို ကိုယ္နဲ႔ မေခၚတဲ့ တေယာက္ကို ျပင္ခိုင္းတယ္။ အဲ့ဒီတေယာက္ ဘာလုပ္တယ္မွတ္လဲ။ သူ႔လြယ္အိတ္ထဲက တြယ္ခ်ိတ္ထုတ္ၿပီး ကိုယ့္ဖိနပ္သည္းႀကိဳးကို တြယ္ေပးတယ္ …။ ၾကည္ႏူးရင္း ေၾကကြဲရပါတယ္။

သူပါပဲ…။ ကိုယ္အပ်ိုေဖာ္၀င္စ ရာသီလာခ်ိန္… ေက်ာင္းမွာ ကိစၥမ်ားေတာ့ အခုအခံေတြ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ သင္ၾကားျပသေပးခဲ့တယ္…။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ တခါသံုးေတြ ေခတ္မစားေသးဘူး။
မသီတာ… နင့္ကို ငါ သတိရေနပါတယ္…။ အ.ထ.က (၃) အလံု က သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သတိရေနပါတယ္။

ဖိနပ္လုပ္ငန္း လုပ္တဲ့ မိသားစုက လူနဲ႔ အေၾကာင္းပါသမို႔... ကိုယ့္ေျခေထာက္နဲ႔ ကြက္တိ ကတီၱပါဖိနပ္ အရံရံ အတြက္လည္း ဒီပို႔စ္ေရးရင္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Saturday, August 17, 2013

လူသားတဦး ေမြးဖြားျခင္း

သားႀကီးေရခ်မ္းကို စက္တင္ဘာေက်ာင္းပိတ္ရက္ တပတ္မွာ ရန္ကုန္ျပန္ဦးမလား က်မကေမးပါတယ္။
ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုး သံုးရာေက်ာ္နဲ႔ ေနရမွာက တပတ္တည္း မတန္လို႔ မျပန္ေတာ့ပါဘူး ေျဖတယ္။
ေနာက္ဆက္ျပီး… “ရန္ကုန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္းလည္း သံုးေလးရက္ေလာက္က trust building လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္က ယူရဦးမယ္” တဲ့… ေျပာပံုက…

က်မက ရယ္ေတာ့ သူက ဆက္ေျပာတယ္။
“ဟုတ္တယ္ေလ ေရာက္ကာစဆို ကိုျဖိဳး(သူ႔အကို ၀မ္းကြဲ)က အနားကပ္တာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ သားက ဒီမွာဆို သူက ဟိုေထာင့္မွာ… ေနာက္ သံုးေလးရက္ေလာက္ေနမွ ပုခံုးေလး ဘာေလးဖက္… အဲ့လို ျဖစ္သြားတာ… ဒီကို ျပန္လာကာနီးဆို ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့” ဆိုျပီး… သူ႔စကားကို ျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ေဆြမနီး မ်ိဳးမနီး ႀကီးျပင္းရတဲ့ က်မ သားႀကီး ဒီေန႔ အသက္ ၁၅ႏွစ္ျပည့္ပါျပီ။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရမႈေတြ ေခတ္စားတဲ့ ေဒသနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး၊ အေျခအေနအရ ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းရတဲ့ သားအတြက္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ စကားေလး ေဖေဖနဲ႔ ေမေမက ေပးပါတယ္။


“The times are more powerful than our brains” (Prince Pandolfo Petrucci)တဲ့။
သားေရ…ေခတ္ေတြကို ေမေမတို႔ အသိဉာဏ္ေတြက ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ဘ၀ အဲဒီေခတ္ အဲဒီေဒသရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆအေလ်ာက္ ၆ႏွစ္တာ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီတရားေတြက ဥတၱရိမႏုႆဓမၼကို ရႏိုင္တဲ့လမ္း မဟုတ္လို႔ စြန္႔လႊတ္ၿပီး၊ အျခားတရားကို ေျပာင္းလဲရွာေဖြခဲ့တယ္။ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼဆိုတာက လူသာမန္ေတြ ရႏိုင္တဲ့ ငါးပါးသီလလံုျခင္း စတဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြထက္ သာတဲ့ တရားထူးကို ဆိုလိုတာ။ ဒီေတာ့ ဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမကို လိုက္နာက်င့္သံုးေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက လူသာမာန္ေတြ ရႏိုင္ေလာက္တဲ့ ကုသိုလ္တရားထက္ သာတဲ့တရားထူးေတြကို ရဖို႔ ရည္မွန္းသင့္တယ္။ အကယ္၍ တရားထူးမရရင္ေတာင္ လူသာမာန္ေတြ က်င့္သံုးရမယ့္ “မႏုႆဓမၼ” ေလာက္ေတာ့ ႀကိဳးစားလိုက္နာၿပီး လူပီသေစခ်င္ပါတယ္။

Monday, July 22, 2013

၀ါဆိုလျပည့္ - ဥပုသ္ေန႔ဤေန႔သည္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၇  ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ခုႏွစ္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္္။
ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသျဖင့္ မေန႔ညက အိပ္ရသည္ပင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ အိပ္မေပ်ာ္၊ ႏိုးၾကားစိတ္ျဖင့္ အိပ္တ၀က္ ႏိုးတ၀က္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
အလုပ္သြားရမည္ ျဖစ္၍ ၁၂နာရီ မထိုးမီ ေန႔လည္စာ စားႏိုင္ရန္ ထမင္းဗူးအတြက္လည္း မေန႔ကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္ ခ်က္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ ေရခ်ိဳးျပီး မည္သည့္ နံသာမွ ကိုယ္တြင္ မလိမ္းမိရန္ သတိရသည္။ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာသံုးစဥ္ကလည္း ေခ်းေညွာ္ ကင္းစင္ရန္အတြက္ပင္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ဘေလာက္အကႌ် အျဖူတထည္ႏွင့္ ကိုယ္တြင္ ကပ္မေနသည့္ ေဘာင္းဘီ၀ါညိဳညိဳကို ေရြးခ်ယ္ ၀တ္ဆင္လိုက္သည္။ မွန္တြင္ ၾကည့္မိေသာ မ်က္ႏွာ ျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္ႏွင့္  အျပင္သြားရမည္ကို အနည္းငယ္တြန္႔ဆုပ္မိသလိုရွိ၍ ဘုရားရွိခိုး သီလမယူခင္ ကရင္ပတ္ဗူးမွ တို႔ပတ္ျဖင့္ မ်က္ႏွာကို ဟိုဘက္ဒီဘက္ သံုးေလးခ်က္ဆြဲလိုက္သည္။ 
ျသကာသ ကန္ေတာ့ခိ်ဳးျဖင့္ ဘုရားရွိခိုးျပီး ရွစ္ပါးသီလ ခံယူလိုက္သည္။ သီလေဆာက္တည္ေနစဥ္အတြင္း သတၱ၀ါေတြအေပၚ ေမတၱာျဖင့္ ေနပါမည္ဆိုေသာ စိတ္ကို ေမြးျမဴရန္ သတိရရင္း ရံုးသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ရံုးတက္ခ်ိန္ ငါးမိနစ္ ဆယ္မိနစ္ ေနာက္က်ေရာက္တတ္ေသာ္လည္း၊ ဤယေန႔တြင္ေတာ့ျဖင့္ ရံုးခ်ိန္အမွီေရာက္ရန္ ၀ီရိယ ထားခဲ့သည္။ သီလျဖင့္ ကိုယ္သည္ အခ်ိန္ကိုလည္း မခိုးအပ္ရာ။
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ထိုင္ေသာ ညီမ (အသက္အားျဖင့္ ငယ္၍ ရာထူးအားျဖင့္ ႀကီးသူ) ေရာက္လာသည္။ သီလ ယူထားသျဖင့္ ဘာမွ လိမ္းခ်ယ္မထားေသာ မ်က္ႏွာကို ျမင္၍ အမ ကေတာ့ မေနႏိုင္လို႔ မ်က္ႏွာကို ဘုတ္ ..ဘုတ္.. ဘုတ္ ..ဘုတ္.. ပုတ္လာတယ္” ဟု ရယ္ေျပာ ေျပာရင္း… မွန္ေသာ စကားကို ဆိုေပေသာ ငါ ဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေတြးထင္လိုက္ေသးသည္။ 
သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ကိုယ္ႏွင့္ ႏႈတ္ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။
နံ႔သာလိမ္းျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ဟု ကတိက၀တ္မျပဳမီ၊ နံ႕သာ ကို တင္ႀကိဳ လိမ္းထားလိုက္ျခင္းျဖင့္ လက္တလံုးျခား လုပ္သည္။ အမွန္မွာ ဤသီလ၀တ္ကို ျဖည့္က်င့္မည္ဆိုပါက လိမ္းႏွင့္ထားျပီးေသာ နံ႔သာ ရွိလ်ွင္ပင္ ပယ္ဖ်က္ပစ္သင့္သည္။ သန္႔စင္ခန္းမွ ေရဘံုဘိုင္တြင္ လက္၀ါးခံ၍ မ်က္ႏွာေခ်တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ ပစ္လိုက္ပါေလျပီ။
မိမိသည္ ရိုရိုေသေသ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားေသာ သီလကို လက္တလံုးျခား လုပ္မိေလသည္။ ဤနည္းႏွယ္ပင္ ေမတၱာကို၎၊ သစၥာကို၎၊ ကိုယ္က်င့္တရားကို၎၊ ဥပေဒကို၎ လက္တလံုးျခား လုပ္မိခဲ့ေသာ အခါေပါင္း မေရတြက္ႏိုင္ျပီ။ လက္တလံုးျခား ဆိုသည္မွာ မိမိက အမည္တပ္ေသာ လက္တလံုးျခားျဖစ္သည္။ တရားသေဘာ အရမူ လက္တလံုးသာ ျခားသည္မဟုတ္၊ အျဖူသည္ အျဖဴ ျဖစ္၍ အမည္းသည္ အမည္းျဖစ္ေလသည္။

Saturday, July 13, 2013

သာသနာကြယ္ျခင္း - သာသနာတည္ျခင္း

“ဗုဒၶသာသနာ” ႏွင့္ “အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုအား  မလိုက္ဖက္၊ မအပ္စပ္ေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုဟု ယူဆထားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္၀င္း အတြင္း အၾကမ္းဖက္ ဗံုးေဖာက္တိုက္ခုိက္ခံရသည့္ သတင္းကို ၾကားေတာ့ အလြန္ တုန္လႈပ္သြား၏။ မၾကာေသးမီကလည္း ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဟူေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုးကို တြဲစပ္၍ TIME မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး အျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရေတာ့ အေတာ္ေလး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကလည္း အစဥ္အဆက္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ၏ ပံုရိပ္ကို အက်ည္းတန္ေစခဲ့သည္။ ေရာင္နီသန္းစ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္ကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္စ ျပဳေနေလၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး ပေယာဂမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားက “ဗုဒၶသာသနာ” ႏွင့္ “အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ရပ္ကို အတင္းဆြဲ၍ ကပ္ခဲ့ၾကေလၿပီ။

လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ၾကပါမည္။ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကထိုက္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟုလည္း ဆိုခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ “ငါ့လူမ်ိဳး၊ ငါ့ဘာသာ” ဟူေသာ မာန္မာနမ်ား၊ အာဃာတမ်ား၊ သံသယမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္မိပါက၊ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေသြဖီကာ ပို၍ပင္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကို ရန္ခ်င္း မတုန္႔ႏွင္းပဲ၊ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမတရားကို လိုက္နာကာ ခႏၲီတရား၊ ေမတၱာတရား၊ က႐ုဏာတရား၊ အ၀ိဟႎသတရားတို႔ ျဖင့္ သတိႀကီးစြာ ေျဖရွင္းသြားၾကရပါမည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ထြန္းေတာ္မူခဲ့ရာ မဇၩိမေဒသ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ပင္ ဗုဒၶသာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရွံကရ စေသာ ျဗဟၼဏတို႔၏ ထိုးႏွက္ျခင္း၊ အ၀ေလာကိေတသြရ စေသာ ဘုရားအေလာင္း ကိုးကြယ္မႈ၀ါဒ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ျဗဟၼဏ၀ါဒတုိ႔ႏွင့္ ေရာေထြးသြားျခင္း၊ အိႏၵိယသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ မြတ္စလင္တပ္မ်ားက ဗုဒၶသာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ နလံမထူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တိုက္ခိုက္ဖိႏွိပ္ခဲ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းဆရာတို႔က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ျငင္းပယ္၍ မရေသာ သမိုင္း သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထူးျခားသည္ကား ဗုဒၶႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဂ်ိန္းဘာသာသည္ အိႏၵိယတြင္ ယေန႔ထက္တိုင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သာသနာကြယ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ျပင္ပ အင္အားစုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ သက္သက္ေတာ့ မဟုတ္။

ေစတီပုထိုး ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား စည္ကားျပန္႔ပြားျခင္းမွ်အား သာသနာတည္ျခင္းဟု ဆိုသည္ မဟုတ္။ ယင္းတို႔သည္ သာသနာတည္ျခင္း၏ ျပယုဂ္ လကၡဏာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွလံုးသားတြင္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးအား လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းကို သာသနာတည္ျခင္းဟု ဆိုရသည္။ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမျဖစ္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို႔ လိုက္နာက်င့္ႀကံျခင္းကို သာသနာတည္ျခင္းဟု ဆိုရသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အဆံုးအမျဖစ္ေသာ မဂၢင္ ၈-ပါး (အက်ယ္အားျဖင့္ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါး) အား သင္ယူ ေလ့က်က္ပြားမ်ားေနသ၍ သာသနာတည္တံ့ေနေၾကာင္း မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္တြင္ ေဟာၾကားထားပါသည္။ ျပင္ပအင္အားစုမ်ားက သာသနာကို ကြယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္။ သာသနာကို ခ်ိနဲ႔သြားေအာင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သာသနာကို ကြယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူတို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထဲမွ ေမာဃပုရိသ ေခၚ အသံုးမက်ေသာ အခ်ည္းအနွီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူတို႔သည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး အေပၚတြင္ အ႐ိုအေသ တန္လာၾကလိမ့္မည္။ ကိုယ္က်င့္ သီလႏွင့္ စိတ္တည္ၾကည္မႈ သမာဓိတို႔ကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ အေလးဂ႐ု ျပဳၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့။ ဤသည္ပင္လွ်င္ သာသနာကြယ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ေၾကာင္း သဒၶမၼပၸဋိ႐ူပကသုတ္တြင္ ေဟာၾကားထားသည္။

ထို႔အတူပင္ လူသားတို႔၏ ႏွလံုးအိမ္၀ယ္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး အေပၚတြင္ ယံုၾကည္သက္၀င္မႈ ခိုင္မာလာေစရန္၊ သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာသံုးပါးအား ေလးစား လိုက္နာ က်င့္သံုးလာေစရန္ က်ိဳးစားအားထုတ္ျခင္းကိုပင္ သာသနာျပဳျခင္းဟု ေခၚရသည္။ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္၍ သာသနာ ျပဳရသည္မဟုတ္။ တန္ခိုးျပဋိဟာ၊ ပၪၥလက္နည္းတို႔ကိုသံုးကာ အထင္ႀကီးေအာင္လုပ္၍ သာသနာျပဳရသည္ မဟုတ္။ ေငြေၾကးဓနတို႔ျဖင့္ ဖ်ားေယာင္း၍ သာသနာျပဳရသည္လည္း မဟုတ္။ အစ အလယ္ အဆံုး သံုးပါးလံုး ေကာင္းမြန္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ အဆံုးအမ ေဒသနာတို႔ကို ေဟာၾကားျပသ၍ သာသနာျပဳရသည္။ တစ္ပါးသူတို႔ စံနမူနာ ယူရေလာက္ေအာင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္သီလကို စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေစျခင္းျဖင့္ သာသနာျပဳရသည္။ မိမိတို႔၏ အဆင္ျခင္မဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားေၾကာင့္ ဘုရား တရား သံဃာအေပၚ ၾကည္ညိဳမႈ၊ ႐ိုေသမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစပါက၊ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္တုိ႔ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာမွသည္ အမည္ခံ ဗုဒၶဘာသာမ်ား (သို႔မဟုတ္ ဘာသာမဲ့မ်ား၊ ဘာသာျခားမ်ား) ျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔ေပးေနသလို ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

ေရးခဲ့ဖူးသည့္ ဆက္စပ္ပို႔စ္အခ်ိဳ႕


ေ၀မွ်လိုေသာ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသသူေတာ္ေကာင္းတရား တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရး တရားေတာ္


Thursday, June 13, 2013

သူေတာ္ေကာင္း ဆိုတာ (မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္)


(အသံဖိုင္ကို Dhamma Download မွ ကူးယူထားပါသည္)  
ေယာ ေ၀ ကတညဴ ကတေ၀ဒိ ဓီေရာ၊
ကလ်ာဏမိေတၱာ ဒဠႇဘတၱိ စ ေဟာတိ။
ဒုခိတႆ သကၠစၥ ကေရာတိ ကိစၥံ၊
တထာ၀ိဓံ သပၸဳရိသံ ၀ဒႏၲိ။ (သရဘဂၤဇာတ္)

ေယာ ဓီေရာ - နဂိုမူလ ဓာတ္ခံရသျဖင့္ ဘ၀ေနာက္ေႏွာင္း ေကာင္းထက္ေကာင္းဖို႔ လမ္းေၾကာင္းတီထြင္ အၾကင္ပညာ့ရွင္သည္၊
ေ၀ - စင္စစ္ ဧကန္ အမွန္စိတ္ထား ႐ိုးေျဖာင့္ေသာအားျဖင့္၊
ကတညဴ - သူတစ္ပါးတို႔ ျပဳထားအပ္ဖူး ျမတ္ေက်းဇူးကို အထူးရွိသ၍ သိေလ့ရွိသည္ လည္းေကာင္း၊
ကတေ၀ဒိ - သူမ်ားျပဳအပ္ ေက်းဇူးရပ္ကို တတ္သ၍ မွတ္သ၍ ဆပ္ေလ့ရွိသည္ လည္းေကာင္း၊
ကလ်ာဏမိေတၱာ - မိေကာင္း ဖေကာင္း ဆရာေကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ေပါင္းအထိ မိတ္ေကာင္းရွိသည္ လည္းေကာင္း၊
ဒဠႇဘတၱိ - ထိုမိတ္ေကာင္းလည္း အသည္းစြဲမွ် အၿမဲမျပတ္ ဆည္းကပ္ေလ့ရွိသည္ လည္းေကာင္း၊
ဟုတြာ - ျဖစ္၍
ဒုခိတႆ - မိမိမ်က္ေမွာက္ ဒုကၡေရာက္သျဖင့္ ပံ့ေထာက္မဲ့မူ ဆင္းရဲသူ၏၊
ကိစၥံ - စားေသာက္ေနေရး ေဆး၀ါးေပး၍ လုပ္ေကၽြးသမႈ ကိစၥစုကို၊
သကၠစၥံ ကေရာတိ - ကိုယ္ခ်င္းစာနာ သနားညွာလွ်က္ မ်ားစြာပံုေသ ျပဳစုတတ္ေပ၏။
တထာ၀ိဓံ - သို႔ကလို ဂုဏ္အင္ စံုလင္ေပသည့္ ပညာရွိအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းကို၊
သပၸဳရိသံ - ဘ၀ေနာက္ေႏွာင္း ေကာင္းထက္ေကာင္းဖို႔ လမ္းေၾကာင္းတီထြင္ သူေတာ္စင္ဟူ၍၊
၀ဒႏၲိ - ဘုရားစသား ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေလးစားၾကည္ျဖဴ ခ်ီးမြန္းေတာ္မူၾကေလကုန္သတည္း။

Sunday, June 2, 2013

ဘိန္း၊ အဆိပ္ႏွင့္ ေဆး

ဘာသာေရးဟူသည္ အဖိႏွိပ္ခံတို႔၏ ပင့္သက္၊ အၾကင္နာမဲ့ ေလာကႀကီး၏ ႏွလံုးသား၊ လူသားဆန္မႈ ကင္းဆိတ္ေနသည့္ အေျခေနမ်ား၏ ၀ိညာဥ္…။ ဘာသာေရးသည္ လူထုအတြက္ ဘိန္း တမ်ိဳးပင္။ (Karl Marx)

ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္းရွိ ႐ြာေလးတ႐ြာတြင္ ေရထမ္းသမား ဘိန္းစားတဦးကို ေတြ႔ဖူးသည္။ တေနကုန္ ေရထမ္းထား၍ ကိုယ္လက္နာက်င္ ပင္ပန္းလာလွ်င္ ဘိန္းစားသည္။ ဘိန္း မစားရျပန္လွ်င္လည္း ေရထမ္းရန္ ခြန္အား မရွိဟု ဆိုသည္။ ဒီလုိႏွင့္ လံုးခ်ာလည္ရင္း ဘိန္းစား ျဖစ္ေနသည္။ သူ ေရထမ္းစရာ မလိုေတာ့လွ်င္ ဘိန္းစားဘ၀မွ လြတ္ၿပီဟုကား မဆိုႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ပို၍ ျပင္းေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ား စြဲ မသြားျခင္းကိုပင္ ေဘးလူမ်ားက ေျဖစရာ တခုအျဖစ္ ျမင္ေပးၾကရသည္။

ဘာသာတရားအား ဘိန္းႏွင့္ တင္စားေသာ မာ့က္စ္၏ စကားကို ဖတ္ရင္း ေရထမ္းသမား ဘိန္စားကို ျပန္သတိရသည္။ “လူတို႔၏ ဘ၀အေျခအေနမွန္အား ဖံုးကြယ္ထားသည့္ အတုအေယာင္ ေျဖသိမ့္မႈတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေတာင္းဆို တရားခ်ျခင္းသည္ ထိုအတုအေယာင္ ေျဖသိမ့္မႈတို႔ လိုအပ္ေနၾကရသည့္ သူတို႔၏ ဘ၀အေျခအေနမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာတရားကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုဘာသာတရားဟူေသာ ေရာင္၀ါေအာက္မွ လူသားတုိ႔၏ ဘ၀အေမာ ဒုကၡေတာအား ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္” ဟု မာက့္စ္က ဆက္ေျပာသည္။ ဘာသာေရးဟူသည္ အဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားတို႔ကုိ ေခါင္းပံုျဖတ္ရာတြင္ အသံုးခ်သည့္ ဘူဇြာတို႔၏ လက္နက္ကိရိယာျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ၊ မာ့က္စ္၀ါဒီတို႔က ဘာသာေရးကို ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းေလသည္။ သူတို႔က ဘိန္းျဖတ္ရန္ ေဆးခါးႀကီးတိုက္ျခင္းဟု ယူဆေကာင္း ယူဆေပလိမ့္မည္။ သူတို႔၏ ေဆးက “ေဆးထက္ ေဘး” ပိုျဖစ္ေစသည္ဟု ေ၀ဖန္သူကလည္း ေ၀ဖန္ႏိုင္သည္။

စင္စစ္ ေလာကတြင္ ဘိန္းထက္ဆိုးသည့္ ဘာသာတရားမ်ား၊ အေတြးအေခၚ အယူ၀ါဒမ်ားလည္း ရွိေနေသး၏။ ေမတၱာတရား၊ က႐ုဏာတရားတို႔ ကင္းမဲ့၍ မွန္ကန္သည့္ ကိုယ္က်င့္ သီလကိုမွ် လမ္းညႊန္မႈ မေပးႏိုင္သည့္ ဘာသာ၊ အယူ၀ါဒမ်ားသည္ သံုးစြဲသူတို႔ကို အက်ိဳးယုတ္ေစ႐ံုသာမက၊ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း အက်ည္းတန္ေစသည့္ အဆိပ္ႏွင့္ တူ၏။ ထိုဘာသာ၊ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ဘိန္းႏွင့္ တူေသာ ဘာသာတရားမ်ားက ေတာ္ေပဦးမည္။ ဘိန္းႏွင့္ တူေသာ ဘာသာတရားမ်ားက ဘ၀အေမာကို တခဏတာျဖစ္ေစ ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အနာဂတ္ကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ အေတာ္အသင့္ေသာ ခြန္အားကိုလည္း ေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျဖသိမ့္မႈတို႔သည္ အတုအေယာင္သာျဖစ္ေနသျဖင့္၊ သက္သာရာ အစစ္ကိုကား ရႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္။ ေရာဂါ၏ အရင္းအျမစ္ကို ကုစားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေရာဂါ ႏွိပ္စက္မႈ၏ ဒဏ္ကို သက္သာ၊ မိန္းေမာ၊ ေမ့ေပ်ာက္ေစ႐ံုမွ်သာ စြမ္းႏိုင္၏။ အဆိပ္ႏွင့္တူေသာ ဘာသာတရား၊ ဘိန္းႏွင့္တူေသာ ဘာသာတရားတို႔အျပင္၊ ေရာဂါ၏ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္ကို ကုစား ပယ္သတ္ေပးႏိုင္သည့္ ေဆးႏွင့္တူေသာ ဘာသာတရားလည္း ရွိပါေသး၏။ သို႔ေသာ္ ေဆးေကာင္း တလက္ကိုပင္ အဆိပ္ အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္သလို၊ မူးယစ္ေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။ ထိုေၾကာင့္ (ေဆးႏွင့္တူေသာ ဘာသာတရားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ) မိမိတို႔၏ လက္ခံက်င့္သံုးမႈ မွန္ မမွန္ကိုလည္း သတိတရားျဖင့္ စစ္ေၾကာ ေ၀ဖန္ေနရပါမည္။

စာၫႊန္း။
၁။ မဇၩိမနိကာယ္၊ မဇၩိမပဏၰာသ၊ ပရိဗၺာဇက၀ဂ္၊ သႏၵကသုတ္
၂။ မဇၩိမနိကာယ္၊ မူလပဏၰာသ၊ ၾသပမၼ၀ဂ္၊ အလဂဒၵူပမသုတ္
၃။ http://en.wikipedia.org/wiki/Opium_of_the_people

Friday, May 17, 2013

ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူးခရီး (၉) လုမၺိနီ

လုမၺိနီျမန္မာေရႊေက်ာင္း
 ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၿပီးတဲ့ေနာက္ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ညအိပ္ တည္းခိုဖို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာေရးဦးစီဌာနက ႀကီးမွဴးၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာဆန္ဆန္ ေဆာက္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က ေ႐ႊေက်ာင္းနဲ႔ ပံုစံတူ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုမၺိနီ ျမန္မာေ႐ႊေက်ာင္းလို႔ အသိမ်ားပါတယ္။ ေ႐ႊတိဂံုဘုရားနဲ႔ ပံုစံတူတည္ထားတဲ့ ေလာကမဏိစူဠာေစတီ၊ သိမ္ေက်ာင္း၊ ဓမၼာ႐ံုနဲ႔ တည္းခိုေဆာင္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ သာသနာေရးဦးစီးဌာနကပဲ ရဟန္းေတာ္ ၂-ပါးနဲ႔ ကပၸိယ ၁-ေယာက္တို႔ကို ၂-ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် ပို႔ၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ေစတာလို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ေစာေစာ ႏွင္းမကြဲေသးခင္ အခ်ိန္ေလာက္မွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ကို သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကပါတယ္။

႐ႈေမာဖြယ္ရာ ပန္းမာလာတို႔ျဖင့္
အလွဆင္ထားေသာ လုမၺိနီသည္
လုလင္ပ်ိဳတို႔ စိတ္လႈပ္ရွားေလာက္ေအာင္
အဆင္တန္ဆာ ပန္းမာလာတို႔ျဖင့္ အလွဆင္ထားသည့္
မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးက ဖမ္းစားၿငိဳ႕ယူသည့္ႏွယ္
တင့္တယ္လွပါေပ၏။ (ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထာ၊ ေဂါတမဗုဒၶ၀ံသ၀ဏၰနာ)

အင္ၾကင္းပန္းေတြ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ေနတဲ့ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ရဲ႕ အလွကို ကဗ်ာဆန္ဆန္ ေရးဖြဲ႔ေလ့ရွိတတ္တဲ့ အ႒ကထာဆရာ အရွင္ဗုဒၶဒတၱက ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထာမွာ အထက္ပါအတိုင္း ေရးစပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ မယ္ေတာ္မာယာက ကပိလ၀တ္ကေန ဇာတိအရပ္ျဖစ္တဲ့ ေဒ၀ဒဟကို အသြားလမ္းခရီးမွာ ၾကည္ႏႈးဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ လုမၺိနီအင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ကို၀င္ရင္း အေလာင္းေတာ္ကို ဖြားျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ၾကင္းကို ပါဠိဘာသာနဲ႔ “သာလ” လို႔ ေခၚၿပီး အဂၤလိပ္လို Sal tree လုိ႔ပဲ အသံဖလွယ္ၿပီးေခၚပါတယ္။ ႐ုကၡေဗဒ အမည္ကေတာ့ Shorea robusta ပါ။

အင္ၾကင္းပင္လို႔ အမွတ္မွားတတ္ၾကတဲ့ Cannon Ball Tree

Cannon Ball Tree flower
အင္တာနက္ေပၚမွာ Sal tree, Shorea robusta ဆိုၿပီး ရွာၾကည့္ရင္ ပင္စည္နားမွာကပ္ၿပီး လိေမၼာ္နဲ႔ အနီေရာင္ အပြင့္ႀကီးေတြ ပြင့္ေလ့ရွိတဲ့ Cannon ball tree (႐ုကၡေဗဒအမည္ Couroupita guianensis) ေတြပဲ ထြက္လာတာ မ်ားပါတယ္။ အေျမာက္ဆံလို အညိဳေရာင္ အသီးလံုးႀကီးေတြ ပင္စည္မွာ ကပ္ၿပီး သီးေလ့ရွိတဲ့အတြက္ Cannon ball tree လို႔ေခၚတာပါ။ သီရိလကၤာနဲ႔ ထိုင္းဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၀င္ေတြမွာလည္း ဒီလို အပင္မ်ိဳးေတြကို ေတြ႔ရတတ္တဲ့ အတြက္ “အင္ၾကင္းပင္ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးပဲ” လို႔ အရင္က အမွတ္ မွားခဲ့ဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Cannon ball tree က ဟိမ၀ႏၲာ ေတာင္ေျခတ၀ိုက္နဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ေပါက္တဲ့ အပင္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အေမဇုန္ သစ္ေတာေတြမွာ ေပါက္ေလ့ရွိတဲ့ အပင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ေပၚတူဂီေတြက သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို ၁၈၈၁-ခုႏွစ္ေလာက္ကမွ သယ္ေဆာင္လာခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ အပြင့္က သီ၀လိင္ကို ေႁမြနဂါးကေန ပါးျပင္းမိုးၿပီး ေစာင့္ေနတဲ့ပံုစံရွိတယ္လို႔ ဟိႏၵဴေတြက ယူဆၾကၿပီး ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ တေလးတစား စိုက္ပ်ိဳး ပူေဇာ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ တမီလ္၊ ဟႏၵီ စတဲ့ဘာသာစကားေတြမွာ နာဂလိဂႍ၊ သီ၀လိဂႍ စသျဖင့္ ေခၚေလ့ရွိၾကပါတယ္။

အင္ၾကင္းပန္း

ဟိမ၀ႏၲာ ေတာင္ေျခနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ေပါက္တဲ့ အင္ၾကင္းပင္ကေတာ့ အင္ပင္၊ သစ္ရာပင္တို႔လို သစ္မာအမ်ိဳးအစားမွာ ပါ၀င္ၿပီး အျမင့္ေပ ၆၀၊ လံုးပတ္ ၅-ေပ ၆-ေပေလာက္ အထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ေရာက္ရင္ ငွက္အေတာင္လို အ၀ါေရာင္ အပြင့္ေတြနဲ႔ တစ္ေတာလံုး သင္းႀကိုင္ေနေအာင္ ပြင့္ေလ့ရွိတယ္လို႔ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မဟာေဂါသိဂၤသုတ္မွာ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ေနတဲ႔ အင္ၾကင္းပန္းေတြရဲ႕ ရနံ႔ကို နတ္ပန္းရနံ႔နဲ႔ တင္စားထားပါတယ္။ ေျဖာင့္စင္းတဲ့ ပင္စည္၊ စိမ္းညိဳေရာင္ အ႐ြက္ရွိၿပီး၊ အကိုင္းအခက္ေတြက အထက္မိုးတိမ္မွာ အခ်င္းခ်င္း ေရာယွက္ေနၾကတယ္လို႔ အင္ၾကင္းပင္ရဲ႕ပံုစံကို ေသာဏကဇာတ္ (ဇာတကအမွတ္ ၅၂၉) ဂါထာမွာ ေရးဖြဲ႔ထားပါတယ္။ အင္ၾကင္ပင္ႀကီးေတြကို ေတာစိုးသစ္ပင္ (၀နပၸတိ) လို႔လည္း ပါဠိစာေတြမွာ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။
ေခတ္သစ္ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္

ယခုေခတ္ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္မွာေတာ့ ေတာစိုးသစ္ပင္လို႔ ေခၚရေလာက္တဲ့ အင္ၾကင္းပင္ႀကီးေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္မွ အသစ္ျပန္စိုက္ထားတဲ့ အင္ၾကင္းပင္ပ်ိဳေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ယခုေခတ္ လုမၺိနီေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕(Lumbini Development Trust) က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ဥယ်ာဥ္က ေတာင္ေျမာက္ အလ်ား ၃-မိုင္၊ အေရွ႕အေနာက္ ၁-မိုင္ က်ယ္ပါတယ္။ ေတာင္ဖက္ဆံုးမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာ အေလာင္းလ်ာ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ ေျမျမတ္မဟာ နယ္ေျမ၊ အလယ္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိရာ နယ္ေျမ၊ ေျမာက္ဖက္ဆံုးမွာေတာ့ တည္းခိုခန္းေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြရွိတဲ့ လုမၺိနီ ရြာသစ္ဆိုၿပီး နယ္ေျမ သံုးခုခြဲထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား နယ္ေျမမွာ ေတာင္ေျမာက္ တူးေျမာင္းေဖာက္လုပ္ထားၿပီး၊ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းမွာ ေထရ၀ါဒ ႏိုင္ငံေတြက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြ ေတြရွိပါတယ္။ အေနာက္ဖက္ျခမ္းမွာေတာ့ မဟာယာနနဲ႔ တိဘက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္းရိပ္သာကေတာ့ အေနာက္ဖက္ျခမ္းမွာ ရွိပါတယ္။ တူးေျမာင္းရဲ႕ ေတာင္ဖက္ထိပ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေလာင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မီး႐ႈးတိုင္တို႔ ရွိပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မီး႐ႈးတိုင္

မာယာေဒ၀ီ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ အေသာကေက်ာက္တိုင္
 အေလာင္းေတာ္ ဖြားျမင္ရာ ေျမျမတ္မဟာ နယ္ေျမမွာ ဖူးေျမာ္ေလ့လာစရာေတြအေနနဲ႔ မာယာေဒ၀ီေက်ာင္းေဆာင္၊ အေသာကေက်ာက္တိုင္၊ ေပါကၡရဏီေရကန္ႏွင့္ အျခားေစတီပုထိုးပ်က္မ်ား ရွိပါတယ္။ ယခုရွိေနတဲ႔ မာယာေဒ၀ီ ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အအံုက ၂၀၀၃-ခုႏွစ္ကမွ ေရွးအေဆာက္အအံုကို ငံုၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားတာပါ။ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမွာ မယ္ေတာ္မာယာက အင္ၾကင္းကိုင္းကို ကိုင္ၿပီး အေလာင္းေတာ္ကို ဖြားျမင္ေနဟန္ ဂုတၱေခတ္လက္ရာ ေက်ာက္႐ုပ္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ေဒသခံ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ ႐ုမၼိနိေဒ၀ီ (Rumminidevi) နတ္သမီး ႐ုပ္တုလို႔ ယူဆၿပီး ကိုးကြယ္ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္ ထပ္မံတူးေဖာ္တဲ့အခါ အေသာကမင္းက အမွတ္အသားအျဖစ္ ထားခဲ့တဲ့ ေက်ာက္တံုး (marker stone) ကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြက အေလာင္းေတာ္ရဲ႕ ေျခေတာ္ရာလို႔ ရွင္းျပေလ့ရွိပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ၾကည္ကာမွန္အတြင္းမွာ ထည့္သြင္းၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ထားပါတယ္။

အေလာင္းေတာ္ဖြားျမင္ခန္း

Marker Stone (credit: wikipedia)

မာယာေဒ၀ီေက်ာင္းေဆာင္ရဲ႕ နံေဘးမွာ အေသာကမင္း စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာတိုင္ ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာကို ၇-ရာစုကေရာက္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ရႊန္က်န္က ေက်ာက္စာတိုင္ရဲ႕ ထိပ္မွာ ျမင္း႐ုပ္ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ေက်ာက္စာတိုင္ ထိပ္ပိုင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ေက်ာက္စာတိုင္ ထိပ္ပိုင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းလို႔ ယူဆရတဲ့ ေက်ာက္တံုး တစ္တံုးကို ၿခံ၀င္းအတြင္းမွာ ေက်ာက္စာတိုင္နဲ႔ အတူထားပါတယ္။ အေတာ္ေလး ပ်က္စီးေနတဲ့အတြက္ ျမင္း႐ုပ္ပံုေတာ့ မေပၚေတာ့ပါဘူး။

အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ ထိပ္ပိုင္း
အေသာက ေက်ာက္စာ
အေသာက ေက်ာက္စာ ဘာသာျပန္

ေက်ာက္စာတိုင္မွာ ေရးထိုးထားတဲ့စာက “နန္းသိမ္းပြဲခံၿပီး အႏွစ္ ၂၀-ေျမာက္အၾကာတြင္ နတ္တို႔ခ်စ္ေသာ ပိယဒႆီမင္းႀကီးသည္ သက်မုနိ ဗုဒၶ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ ဤအရပ္သို႔ လာေရာက္၍ ရွိခိုး ပူေဇာ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာတြင္ ေက်ာက္သား တိုက္ခန္းကို တည္ထား၍ ကမၺည္းေက်ာက္စာတိုင္ကို စိုက္ထူေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာျဖစ္ေသာ ဤလုမၺိနီရြာအား အခြန္ ကင္းလြတ္ေစၿပီး၊ ရွစ္ဖို႔ တဖို႔ကိုသာလွ်င္ ေပးေဆာင္ေစရမည္” လို႔ အဓိပၸါယ္ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ေနာက္ဆံုး၀ါက်က “ဥဗလိေက ကေတ အဌဘာဂိေယ စ” ကို ဘာသာျပန္ရာမွာေတာ့ မူကြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ ေနရာေတြကို လာေရာက္တဲ့ အခါေပးရတဲ့ အခြန္ကို ကင္းလြတ္ေစၿပီး၊ ေျမခြန္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရေလ့ရွိတဲ့ ထြက္ကုန္ရဲ႕ ေျခာက္ဖို႔ တစ္ဖို႔၊ ေလးဖို႔ တစ္ဖို႔ေသာ ခိုင္ေၾကး (အခြန္) အစားေလ်ာ့ၿပီး ရွစ္ဖို႔ တစ္ဖို႔ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ေစတယ္လို႔ အခ်ိဳ႕က ယူဆပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း “အခြန္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့၍ ရွစ္ဖို႔တစ္ဖို႔သာ ထမ္းေဆာင္ေစသည္” လို႔ ခပ္႐ိုး႐ိုး ဘာသာျပန္ပါတယ္။ အရွင္အာဒိစၥ၀ံသကေတာ့ ပါဠိဘာသာနဲ႔ “အတၳံ စ ဘာဇေယ” လို႔ ဖလွယ္ယူၿပီး “မိမိျပဳေသာ ကုသုိလ္အဖို႔ကို ေ၀ျခမ္းပါ၏” လို႔ ဘာသာျပန္ပါတယ္။)

ေက်ာက္စာတိုင္ရဲ႕ အထက္နားမွာေတာ့ ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေရာက္မွ တိဘက္ဘာသာနဲ႔ ေရးထုိးထားတဲ့ “ဥံဳမဏိ ပဒေမဟံု” ဆုိတဲ့ စာတမ္းရွိပါတယ္။ ေက်ာက္စာတိုင္က အက္ကြဲေနတဲ့အတြက္ အရွည္တည္တံ့ေအာင္ ကုသိနာ႐ံုေက်ာင္း ျမန္မာဆရာေတာ္ ဦးစႁႏၵမုနိက သံျပားနဲ႔ ပတ္ေပးထားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေပါကၡရဏီကန္

ေက်ာက္စာတိုင္ရဲ႕ ေတာင္ဖက္မွာေတာ့ ေပါကၡရဏီ ေရကန္ရွိတယ္။ အေလာင္းေတာ္ကို ဖြားေတာ္မူစဥ္က ေကာင္းကင္က ေရပူ၊ ေရေအး အလ်ဥ္အစံုက်လာၿပီး၊ (အပူအေအး မွ်တေစရန္) မယ္ေတာ္နဲ႔ အေလာင္းေတာ္တို႔ ေရခ်ိဳးေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေနရာလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အေလာင္းေတာ္ ဖြားျမင္ခ်ိန္မွာ ေကာင္းကင္က ေရပူေရေအး အလ်ဥ္ေတြ က်လာတဲ့ ျဖစ္ရပ္အပါအ၀င္ ေျမငလွ်င္တုန္လႈပ္ျခင္း၊ အထက္ ျဗဟၼာျပည္ကေန ေအာက္ ေလာကႏၲရိတ္ငရဲတိုင္ေအာင္ အတိုင္းအဆမရွိ ထြန္းလင္းေတာက္ပတဲ့ အလင္းေရာင္ႀကီး ေပၚထြန္းလာျခင္း စသျဖင့္ေသာ အလြန္ထူးျခား အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ မဇၩိမနိကာယ္ အစၧရိယအဗၻဳတသုတ္နဲ႔ ဒီဃနိကာယ္ မဟာပဒါနသုတ္တို႔မွာ ေဟာၾကားထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီလို ထူးဆန္းတဲ့ အျခင္းအရာေတြအနက္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုကေတာ့၊ ဖြားျမင္စ အေလာင္းေတာ္က ညီညြတ္တဲ့ ေျခအစံုနဲ႔ ေျမမွာရပ္ၿပီး ေျမာက္ဖက္အရပ္ကို ေ႐ႈး႐ႈကာ ေျခဖ၀ါး ၇-လွမ္း လွမ္းႂကြေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ ေအာက္ပါ စကားကို ႀကံဳး၀ါးေတာ္မူတယ္လို႔ အဆိုရွိပါတယ္။

“အေဂၢါဟမသၼိ ေလာကႆ။
ေဇေ႒ာဟမသၼိ ေလာကႆ။
ေသေ႒ာဟမသၼိ ေလာကႆ။
အယမႏၲိမာ ဇာတိ, နတၳိဒါနိ ပုနဗၻေ၀ါ”တိ။

“ငါသည္ ေလာကတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္၏။
ငါသည္ ေလာကတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္၏။
ငါသည္ ေလာကတြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။
ဤေမြးဖြားျခင္းသည္ကား ေနာက္ဆံုးေမြးဖြားျခင္းတည္း။
ေနာင္တစ္ဖန္ ဘ၀ျဖစ္ျခင္း မ႐ွိေတာ့ၿပီ။”
*****

စာႂကြင္း။  ။ လုမၺိနီ အနာဂတ္...

သတင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္အစိုးရကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ Asia Pacific Exchange and Cooperation Foundation (APECF) ဥကၠ႒ Xiao Wunan နဲ႔ နီေပါႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သလို နီေပါႏိုင္ငံ လုမၺိနီဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းညႊန္္ေကာ္မတီ (LDNDC) ဥကၠျဖစ္တဲ့ Pushpa Kamal Dahal တို႔က မကၠာၿမိဳ႕ကို နမူနာယူၿပီး လုမၺိနီကို ဘုရားဖူးနဲ႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အျဖစ္ဖန္တီးဖုိ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထားပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းနဲ႔ တည္းခိုခန္းေတြ၊ ဗုဒၶတကၠသိုလ္စတာ ေတြပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လန္ဒန္အေျခစိုက္ Vertical Theme Park (VTP) အုပ္စုနဲ႔ ဖက္စပ္ၿပီး Lumbini Cloud Tower နဲ႔ Theme Park ေတြလည္း တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ေဒၚလာသန္း သံုးေထာင္ကေန ငါးေထာင္အထိ ကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး ထက္၀က္ေလာက္ကို (APECF) ကေန မတည္ ရင္းႏွီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြကေန ဖိတ္ေခၚသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ “ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္” လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ 

ဒီစာခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုမၺိနီဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းညႊန္္ေကာ္မတီ အတြင္းမွာေတာင္ ပြြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတာ မရွိခဲ့သလို၊ “… စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရေတာ့ အံအားသင့္သြားတယ္” လို႔ ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒီစီမံကိန္းက ဘာသာေရးထက္ စီးပြားေရး ဆန္လြန္းေန႐ံုသာမက၊ ဒီေဒသတ၀ိုက္ကို တ႐ုတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္မႈလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ တိဗက္လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ၾကပါတယ္။ ထိုအတူပဲ ဒီစီမံကိန္းအေၾကာင္းကို ၾကားသိရတဲ့ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကလည္း လုမၺိနီရဲ႕ ဘာသာေရး အနွစ္သာရနဲ႔ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႕ ကုလသမဂၢထံ အသနားခံစာ တင္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု လုပ္ေနၾကပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ားက Dhamma Download ရဲ႕ ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ သြားေရာက္ ေလ့လာၿပီး ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ပါတယ္။

 
*****

Saturday, April 27, 2013

မုန္႔လံုးေရေပၚ

ႏွစ္ကူးကာလက ေက်ာ္သြားခဲ့ေလၿပီ
အိမ္ကလူ၏ သႀကၤန္ပိုးကေတာ့ မကုန္ေသး
TP Myanmar 2005 သႀကၤန္ပြဲကို Online မွ သားႀကီးႏွင့္အတူ ၾကည့္ေနၾက၏။
ျမန္မာျပည္ သႀကၤန္ပြဲ မႀကံဳဖူးေလေသာ သားႀကီးက ေမးလာ၏။
(ရန္ကုန္အိမ္ကို ရည္ရြယ္ျပီး) “ေမေမ သားတို႔ လမ္းထိပ္မွာ မ႑ပ္ရွိလား။ သားက မ႑ပ္မွာ ေရပက္ခ်င္တာ”
“အရင္ကေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးတယ္…သားပက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေမေမမ႑ပ္ေဆာက္ေပးမွာေပါ့” ဟု ေျပာလိုက္ေသာအခါ ဘ၀င္က်လို႔ ျပံဳးစစ ျဖစ္သြားေသာ သားမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရင္း၊ က်မ အခုလို အလ်င္အျမန္ (တမင္တကာ ႀကံရြယ္ၿပီး) ေျဖျဖစ္ခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေတြးမိရင္း မလံုမလဲ ျဖစ္မိပါေတာ့တယ္။
*****
ဒီႏွစ္ အတာ သႀကၤန္ အႀကိဳေန႔ဟာ ရံုးပိတ္၊ ေက်ာင္းပိတ္ စေနေန႔နဲ႔ တိုက္ဆိုင္လို႔ေနပါတယ္။ ပြဲေတာ္နဲ႔ အလွမ္းေ၀းရာမွာ ေရာက္ရွိေနရသူမ်ားအဖို႔မွာေတာ့ Online ကေနသာ ပြဲေတာ္၌ စီးေပ်ာ္ရပါတယ္။ ေန႔လည္ ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ Online ေပၚ ပလံုစီျပီးတက္လာတဲ့ မုန္လံုးေရေပၚပံုမ်ားေၾကာင့္ “ေမေမ မုန္႔လံုးေရေပၚ စားမယ္ လုပ္ေပးလို႔” ဆိုလာပါေတာ့တယ္။

ရတယ္ေလ… ဆန္မႈန္႔၊ ေကာက္ညွင္းမႈန္႔၊ ထန္းလ်က္ အကုန္ အိမ္မွာ အရံသင့္ရွိသမို႔…
“ေအးေအး” ဆိုၿပီး မုန္႔သားႏွပ္ထားလိုက္ပါတယ္။ အခ်ိဳးကေတာ့ ႏွစ္အခိ်ဳးတစ္လို႔ မွတ္ထားတာပဲ…။ ဘာက ႏွစ္…ဘာက တစ္ လည္းေတာ့မသိ…။ အိမ္မွာ ရွိေနတဲ့ ေကာက္ညွင္းမႈန္႔ထုတ္က နည္းေနၿပီး၊ ဆန္မႈန္႔ထုတ္က မ်ားေနေတာ့… ေကာက္ညွင္းက တစ္၊ ဆန္က ႏွစ္… အဲ့လိုပဲ ျဖစ္မွာပါေလ ဆိုၿပီး ျပီးစလြယ္ မုန္႔ႏွစ္ ေရေဖ်ာ္ ႏွပ္ထားလိုက္တယ္…။ ေမေမ မုန္႔နယ္ေနပံုကို သားေတာ္ေမာင္က ကင္မရာႀကီးခ်ိန္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ရယူပါေသးတယ္။

မုန္႔သားမနပ္ခင္ေလးမွာ သားတို႔နဲ႔ မုန္႔လံုးေရေပၚ ပတ္သက္ပံုအေၾကာင္းေလး ဖတ္ထားပါဦး။ အထဲမွာ ဌာပနာ တခုခုပါတဲ့ မုန္႔လံုးကို လူသားေတြ ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက စတင္စားသံုးၾကသလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ တရုတ္ျပည္ႀကီးမွာေတာ့ ေဆာင္းတြင္းလို ေအးခ်မ္းတဲ့ရာသီမွာ မီးဖိုႀကီးဖို၊ ေရေႏြးအိုး အႀကီးႀကီးတည္၊ မိသားစုေတြ မီးဖိုႀကီးနား ပတ္လည္၀ိုင္းၿပီး ေရေႏြးအိုးထဲ မုန္႔လံုးေတြ ပစ္ေပါက္ထည့္လ႔ို ပူပူေႏြးေႏြး စားေသာက္ၾကတဲ့ ဓေလ့ရွိတယ္လို႔ ဖတ္မွတ္ဖူးပါတယ္။ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အားေၾကာင့္ပဲလား၊ မုန္႔လံုးရဲ႕ အရသာ ေၾကာင့္ပဲလား၊ သူတို႔ အေမက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္မေက်ြးတတ္ေပမဲ့ သားႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ေရေပၚေသာမုန္႔လံုးကို အလြန္ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ ဒီမွာ ရႏိုင္တဲ့
Tang Yuan (မုန္႔လံုးေရေပၚ Chinese Version)

ondeh ondeh (မုန္႔လံုးေရေပၚ Malay Version) တို႔ကို ျမိန္ရည္ယွက္ရည္ စားေလ့ရွိပါတယ္။

မုန္႔သား နပ္ေလာက္ခ်ိန္၊ စိတ္ထားၿပီးသား ထန္းလ်က္ေတြကို ပဲဆီေလးဆမ္း… လံုးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ မုန္႔ႏွစ္ေတြက လံုးမရေအာင္ ေပ်ာ့ဖတ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ ဆန္မႈန္႔ေတြ ထပ္ထည့္ၿပီး လံုးပလိုက္ပါတယ္။ ေရေႏြးအိုးႀကီးထဲ ပစ္ပစ္ထည့္။ အဲ…မုန္႔လံုးေတြက ေပၚခ်ိန္တန္လို႔လည္း ေပၚမလာၾကဘူးေတာ့…။ ပစ္ထည့္တဲ့ အရွိန္မ်ားၿပီး အိုးဖင္ကပ္ေနၾကသလားဆိုၿပီး ေယာင္းမနဲ႔ ထိုးေမႊ… မလံုတလံု မုန္႔လံုးေတြ ေပါက္ထြက္ကုန္မွာလည္း စိုးရိမ္ရေသး…။ အဲ့သလို ဓာတ္ၾကမ္းေတြ တိုက္လိုက္ေတာ့ မုန္႔လံုးေလးေတြက မတက္ခ်င္တက္ခ်င္နဲ႔ ဟိုတလံုး ဒီတလံုးတက္လာသား…။ ေရေအးထဲစိမ္ အေအးခံတုန္းရွိေသး…သားႀကီးက “ဘယ္လိုေနလဲ စားၾကည့္မယ္” ဆို… တလံုးေကာက္၀ါး…။ “ဟင္..ေမေမ့ဟာေတြက အထဲက မက်က္ေသးဘူး… ေသခ်ာ မတက္ေသးပဲနဲ႔ ေမေမက ဆယ္တာကိုး” ဆိုျပီး… အညူဆူကလည္း ခံရေသး။ ဒါဆို “ျပန္ထည့္ ျပန္ထည့္ ေရေႏြးအိုးထဲ ျပန္ထည့္…” သူတို႔ဟာ သူတို႔ ေပၚခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ၾကမွသာ ေပၚၾကေတာ့ ေအ… ဆိုၿပီး… မုန္႔လံုးေရေပၚ တပန္းကန္ ရလိုက္ေလသတည္းေပါ့။ အေပၚက ျဖဴးစားစရာ အုန္းသီးမႈန္႔ကို သားႀကီး သြား၀ယ္တာ မရခဲ့လို႔၊ မေအကိုယ္တိုင္ တေခါက္သြား၀ယ္ရေသးတယ္။

အတာကူးတဲ့ တန္ခူးလ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔မွာ ဘာကိုမွန္းမသိ ႀကိဳလိုက္တဲ့ မုန္႔လံုးေရေပၚ မာေတာက္ေတာက္ကို သားႏွစ္ေယာက္ မစားခ်င္ စားခ်င္ စားေနတာကို မၾကည့္ရက္ေလလို႔… အခန္းထဲ ၀င္ေနလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တေန႔ မွာေတာ့ Bengawan Solo က ondeh ondeh ကို ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ရန္တဗူး၊ သားႏွစ္ေယာက္အတြက္ တဗူးစီ စုစုပါင္း သံုးဗူးကို စကၤာပူေဒၚလာေငြ ရွစ္ေဒၚလာေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ၍ ၀ယ္လာပါတယ္။ တဗူးသာ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လိုက္ရျပီး၊ သားႏွစ္ေယာက္မွာမူ သူတို႔အလြန္ ႏွစ္သက္ဖူးေသာ Malay Version မုန္႔လံုးေရေပၚကို အဖက္မလုပ္ၾကေတာ့ပါ။ ဆြမ္းေတာ္စြန္႔ထားသည့္ ပန္းကန္ထဲမွ တလံုးယူစားရင္း သားႀကီးက “သူတို႔က ဘယ္လို လုပ္ထားတာလဲ မသိဘူးေနာ္… မုန္႔သားေလးက ပါးပါးေလးနဲ႔ အထဲက အခ်ိဳေတြက အရည္ေပ်ာ္ၿပီး အျပင္ကိုလည္း ေပါက္မထြက္ဘူးလို႔”…ရိုးရိုးေလး သူျမင္တာ ေျပာေနသည္ကို… ဖေအလုပ္သူက “သူတို႔က ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိုးအစားနဲ႔ လုပ္တာ…ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မဆို တသမတ္ထဲ ျဖစ္ေနတာ… ျမန္မာေတြက ထင္သလိုလုပ္တာ…တခါလာ တမ်ိဳးနဲ႔ အခ်ိဳးအစားမရွိဘူး… စနစ္တက် မရွိဘူး” ဟူ၍ အမ်ိဳးသားထုႀကီး တခုလံုး လိုက္နာရန္ မွတ္ခ်က္မ်ား တသီတတန္းႀကီး ေပးေနေလေတာ့သည္။
ဒီေတာ့ ရင္ထဲကႀကိတ္ျပီး… သႀကၤန္မိုး ရုပ္ရွင္ကားထဲက “ကေလးေတြကို ေပ်ာ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါ ဆရာရယ္…” လို႔ လာေျပာေလတဲ့ မမထားလို ငါ့မွာ မ႑ပ္ေဆာက္ေပးဖို႔ မေျပာနဲ႔ ေရေပၚတဲ့ မုန္႔လံုးေလးေတာင္ စားေကာင္းေအာင္ လုပ္မေက်ြးႏိုင္တဲ့ ဘ၀ ပါလားရယ္လို႔…။
*****
(က်မ၏ ပစ္စလက္ခတ္ လုပ္တတ္ေသာ အက်င့္ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား လက္လြတ္ရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္)

Sunday, April 21, 2013

ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူးခရီး (၈) - ကပိလ၀တၳဳ


န၀မေျမာက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာမွာ သာ၀တၳိကေန နီေပါႏိုင္ငံ လုမၺိနီကို ခရီးဆက္ခဲ့ပါတယ္။ မနက္ ၁၁ နာရီခြဲေလာက္မွာ အိႏၵိယ-နီေပါနယ္စပ္က ဆိုေနာလီၿမိဳ႕ (Sonauli) ျမန္မာေက်ာင္းကို ေရာက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းက ေဆာက္လက္စပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အရင္က နီေပါႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္မသက္ျဖစ္လို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ ပိတ္ထားရင္ ဘုရားဖူးေတြ အေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္တဲ့ အတြက္၊ ဘုရားဖူးေတြ တည္းခိုလို႔ရေအာင္ ဒီေက်ာင္းကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီေက်ာင္းမွာ တစ္ေထာက္နားၿပီး ေန႔လည္စာ စားေလ့ရွိၾကပါတယ္။
 
သာ၀တၳိမွ လုမၺိနီႏွင့္ ကပိလ၀တၳဳသို႔
ဆုိေနာလီကေန နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္ရင္ နီေပါႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းက ဘိုင္ရဟ၀ါ (Bhairahawa) ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ဒီၿမိဳ႕ကို သိဒၶတၳနာဂရ (Siddharthanagar) လုိ႔ အမည္ ေျပာင္းထားပါတယ္။ သိဒၶတၳနာဂရကေန အေနာက္ဖက္ကို ၁၄-မိုင္ေလာက္သြားရင္ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ကို ေရာက္ပါတယ္။ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ရဲ႕ အေနာက္ဖက္ ၁၄-မိုင္မွာရွိတဲ့ ေတာလိဟ၀ါၿမိဳ႕ (Taulihawa) ကေန ေျမာက္ဖက္ ၂-မိုင္ေလာက္ ဆက္သြားရင္ ေဒသခံေတြက တိေလာရကြတ္ (Tilaurakot) လို႔ေခၚတဲ့ ကပိလ၀တ္ (ကပိလ၀တၳဳ) ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေရာက္ပါတယ္။ ဘုရားဖူးအဖြဲ႕က လုမၺိနီကို မ၀င္ေသးဘဲ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို အရင္ သြားၾကပါတယ္။

ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕နဲ႔ သက် (သာကိယ၊ သကၠ) မ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ဒီဃနိကာယ္ အမၺ႒သုတ္နဲ႔ သုတၱနိပါတ္ သမၼာပဗၺဇနီယသုတ္ အဖြင့္ အ႒ကထာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကမၻာဦးအစ မဟာသမၼတမင္းက ဆင္းသက္လာတဲ့ ဥကၠာကမင္းႀကီးရဲ႕ သားသမီးေတြကေန သက်မ်ိဳးႏြယ္စုကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဥကၠာကမင္းႀကီးဆိုတာက ရာမာယန၊ မဟာဘာရတစတဲ့ ေရွးေဟာင္း ပူရဏ္က်မ္းေတြမွာပါတဲ့ ဣကၡာကု(Ikṣvāku) မင္းနဲ႔ အတူတူပဲလုိ႔ သိရပါတယ္္။ ပူရဏ္က်မ္းေတြအရ ဇမၺဳဒိတ္ကၽြန္းလို႔ေခၚတဲ့ အိႏၵိယကို လႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီး ႏွစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ လနတ္သားက ဆင္းသက္လာတဲ့ လမင္းမ်ိဳးႏြယ္နဲ႔ ေနနတ္သားက ဆင္းသက္လာတဲ့ ေနမင္းမ်ိဳးႏြယ္တို႔ပါ။ ဥကၠာကမင္းက ေနမင္းမ်ိဳးႏြယ္စုက ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာေတြမွာလည္း သက်မ်ိဳးေတြကို ေနမင္းမ်ိဳးႏြယ္ (သူရိယ၀ံသ၊ အာဒိစၥ၀ံသ) စသျဖင့္ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ ကတိက၀တ္အရ မိဖုရားငယ္တစ္ပါးက ဖြားျမင္တဲ့ သားကို ထီးနန္တင္ဖို႔အတြက္ ဥကၠာကမင္းက သားေတာ္ႀကီးေတြကို တိုင္းျပည္ကေန ႏွင္ထုတ္ရပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မိဖုရားအႀကီးေတြက ဖြားျမင္တဲ့ သားေတာ္ သမီးေတာ္ေတြက တိုင္းျပည္ကေနခြာၿပီး ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခ အနီးက ကၽြန္းေတာအတြင္းက ၿမိဳ႕သစ္ထူေထာင္ ေနၾကပါတယ္။ ကပိလရေသ့ရဲ႕ ေက်ာင္းသခၤမ္းရွိရာ ေအာင္ေျမအရပ္မွာ ၿမိဳ႕တည္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ကပိလ၀တၳဳ လို႔အမည္တြင္ပါတယ္။ ဥကၠာကမင္းရဲ႕ သားေတာ္ေတြက မ်ိဳးႏြယ္ဆက္မပ်က္ေအာင္ ႏွမေတာ္ေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး မင္းဆက္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ၾကားသိတဲ့ ခမည္းေတာ္ ဥကၠာကမင္းက “သက်ာ ၀တ ေဘာ ကုမာရာ - အခ်င္းတို႔ သားေတာ္တို႔သည္ စြမ္းႏိုင္ၾကေပ၏ (သက်ာ)” လို႔ ခ်ီးမြန္းပါတယ္။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သက်မ်ိဳး၊ သာကီ၀င္မ်ိဳးလို႔ အမည္တြင္ခဲ့ပါတယ္။ (မဟာသာက၀န) ကၽြန္းေတာႀကီးမွာ ၿမိဳ႕သစ္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သာကိယလို႔ အမည္တြင္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိၾကပါေသးတယ္။

ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္ေတြၾကားမွာ ၀ိ၀ါဒကြဲေနပါတယ္။ အုပ္စုတစ္ခုက နီေပါႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းက တိေလာရကြတ္ (Tilaurakot) အရပ္လို႔ ယူဆၾကၿပီး၊ အျခားအုပ္စုကေတာ့ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဖက္ ၉-မိုင္ေလာက္မွာရွိတဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းက ပိပရဟ၀ါ (Piprahawa) အရပ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်သုေတသီ ကန္နင္ဟန္က တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းကို ေျခရာခံၿပီး ကပိလ၀တ္ကို ရွာေဖြဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဂ်ာမာန္သုေတသီ ေဒါက္တာ အန္တြန္ ဖ်ဴးရာ (Anton Führer) က ၁၈၉၆-ခုႏွစ္မွာ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေကာဏာဂံုႏွင့္ ကကုသန္ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္တို႔ ဖြားျမင္ေတာ္မူ ေနရာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အေသာကမင္းႀကီး စိုက္ထူထားခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာတိုင္ေတြကို ႐ုမၼိန္ေဒး (Rummindei လုမၺိနီ)၊ နိဂလိဟ၀ (Niglihawa)နဲ႕ ေဂါတိဟ၀ (Gotihawa) စတဲ့ ေနရာအသီးသီးမွာ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေသာကေက်ာက္တိုင္ေတြကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ဖူးတဲ့ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ႐ႊန္က်န္ရဲ႕ မွတ္တမ္းကို မူတည္ၿပီး တိေလာရကြတ္အရပ္ကို အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသား ၂၉-ႏွစ္တာ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဒသတ၀ိုက္ကို ထပ္မံ ရွာေဖြတူးေဖာ္ခဲ့တဲ့ အိႏၵိယသုေတသီ မူခါဂ်ီး (P.C. Mukhaji) က တိေလာရကြတ္ဟာ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၈၉၉-ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ကပိလ၀တ္ႏွင့္ လုမၺိနီ အနီးတ၀ိုက္


၁၈၉၈-ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္ေျမပိုင္ရွင္ ၀ီလ်ံပက္ပ္ (W.C. Peppé) က အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပိပရဟ၀ါ (Piprahawa) အရပ္မွာရွိတဲ့ ေစတီေဟာင္း တစ္ဆူကေန အ႐ိုးအိုးေတြပါတဲ့ ေက်ာက္ေသတၱာ တစ္လံုးကို တူးေဖာ္ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ “… ဣယံ သလိလာနိဓေန ဗုဒၶႆ ဘဂ၀ေတ သာကိယာနံ” လို႔ ျဗဟၼီအကၡရာနဲ႔ ေရးထိုးထားတဲ့ ကမၸည္းကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအ႐ိုးအိုးဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ျဖစ္တဲ့ သာကီ၀င္မ်ိဳးေတြရဲ႕ အ႐ိုးအိုးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအျပင္ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာပါတဲ့ တည္ေနရာနဲ႔ ပိုၿပီးနီးစပ္ေနတဲ့အတြက္ ပိပရဟ၀ါအရပ္က ကပိလ၀တ္ေနရာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလာၾကပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ ဗင္းဆင့္စမစ္ (Vincient A. Smith) က တိေလာရကြတ္က ရဟန္းေတာ္ ႐ႊန္က်န္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကပိလ၀တ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ပိပရဟ၀ါက ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္ ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကပိလ၀တ္လို႔ ၁၉၀၀-ခုႏွစ္မွာ သူ႔ရဲ႕အယူအဆကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၂-ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ သီရိ၀သ္တ၀ (KM Srivastava) က ပိပရဟ၀ါမွာ ထပ္ၿပီး တူးေဖာ္တဲ့အခါ “ဥံဳ ေဒ၀ပုၾတ ၀ိဟာေရ ကပိလ၀တၳဳႆ ဘိကၡဳသံဃႆ”လို႔ ကုသွ်န္အကၡရာနဲ႔ ေရးထိုးထားတဲ့ ကမၸည္းစာကို ေတြ႔ျပန္ပါတယ္။ ဒီေတြ႔ရွိခ်က္ေၾကာင့္ ပိပရဟ၀ါသာလွ်င္ ကပိလ၀တၳဳ ၿမိဳ႕ေဟာင္း အစစ္လို႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံသား သုေတသီ္ေတြက အခိုင္အမာ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲၾကပါတယ္။ နီေပါႏိုင္ငံသား သုေတသီေတြကလည္း အနီး၀န္းက်င္က အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ သံုးခုေနရာနဲ႔ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းေတြကို ေထာက္ၿပီး တိေလာရကြတ္သာလွ်င္ ကပိလ၀တၳဳၿမိဳ႕ေဟာင္း အစစ္လို႔ ျငင္းဆိုၾကပါတယ္။ ပါဠိပညာရွင္ ရီးစ္ ေဒဗစ္ (T.W. Rhys Davids) ရဲ႕ အယူအဆကေတာ့ သိဒၶတၳမင္းသား ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းက တိေလာရကြတ္မွာရွိၿပီး၊  ၀ိဋဋဴဘမင္းက သာကီ၀င္ေတြကို သတ္ျဖတ္ ၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွ ပိပရဟ၀ါမွာ ကပိလ၀တ္ ၿမိဳ႕သစ္ ျပန္တည္ခဲ့တာ လို႔ဆိုပါတယ္။

၀ိဋဋဴဘက သာကီ၀င္ေတြကို လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ဘဒၵသာလဇာတ္ (အမွတ္ ၄၆၅) အ႒ကထာနဲ႔ ဓမၼပဒအ႒ကထာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သက်မ်ိဳးႏြယ္ ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္ၾကည္ညိဳတဲ့ ေကာသလမင္းက မိမိနဲ႔ လက္ဆက္ဖို႔အတြက္ ကပိလ၀တ္က သက် အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ေတာင္းခဲ့ရာက ဇာတ္လမ္းစပါတယ္။ သကၠတိုင္းက ေကာသလမင္းရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ အရိပ္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ တုိင္းႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာသလမင္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို မလြန္ဆန္၀ံ့ပါဘူး။ သာကီ၀င္မင္းသမီးေတြကို အမ်ိဳးဇာတ္မတူသူေတြနဲ႔ လက္ဆက္မေပးလို႔တဲ့အတြက္ သာကီ၀င္ မဟာနာမ္မင္းနဲ႔ ကၽြန္မတစ္ဦးကေန ေမြးတဲ့ သမီး ၀သဘခတၱိယာကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၀ိဋဋဴဘက ပေသနဒီေကာသလမင္းနဲ႔ ၀သဘခတၱိယာတို႔က ရတဲ့သားပါ။ ၀ိဋဋဴဘမင္းသား အ႐ြယ္ေရာက္ေတာ့ မိမိရဲ႕ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြ ရွိတဲ့ ကပိလ၀တ္ကို သြားလည္ပါတယ္။ မိမိကို ေကာင္းေကာင္း ဧည့္၀တ္ မျပဳၾက႐ံုသာမက မိမိထိုင္သြားတဲ့ေနရာကို “ကၽြန္မရဲ႕သား ထိုင္သြားတဲ့ ေနရာ” ဆိုၿပီး ႏို႔ရည္ေတြနဲ႔ ေလာင္း ေဆးၾကတယ္ဆိုတာကို သိသြားသြားေတာ့ ၀ိဋဋဴဘက သာကီ၀င္ေတြ အေပၚမွာ ရန္ၿငိဳးထားခဲ့ပါတယ္။ ေနာင္မွာ ၀ိဋဋဴဘက ခမည္းေတာ္ ပေသနဒီကို ထံက အာဏာသိမ္းၿပီး နန္းတက္လာတဲ့အခါ ကပိလ၀တ္ကို စစ္ခ်ီပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာကလည္း ကပိလ၀တ္ကို သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႂကြၿပီး ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြကို ၀ိဋဋဴဘရဲ႕ ရန္ေဘးကေန ကာကြယ္ေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို သိတဲ့အတြက္ စတုတၳအႀကိမ္ သြားေရာက္ တိုက္ခိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဗုဒၶက ကပိလ၀တ္ကို မႂကြေတာ့ပါဘူး။ ၀ိဋဋဴဘက သက်မ်ိဳးႏြယ္ေတြကို အစုလိုက္ အၿပံုလိုက္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ၿပီး ကပိလ၀တ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ သဂါဟ၀ (Sagarhawa) အရပ္က Lambu Sagar ( ေရကန္ရွည္ ) လို႔ေခၚတဲ့ ေရကန္ကို သက်မ်ိဳးေတြကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ မဟာနာမ္မင္းႀကီး ေရထဲကို ဆင္းၿပီး မိမိကိုယ္ မိမိ အဆံုးစီရင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ေရကန္ကလည္း ဒီေရကန္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


View Kapilavastu and Lumbini in a larger map
 
ဒီစိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ရဲ႕ ေ၀းေသာအေၾကာင္းအျဖစ္ ကံၾကမၼာကို ႐ိုးမယ္ဖြဲ႕ေကာင္း ဖြဲ႔ႏိုင္ေပမယ့္၊ နီးေသာအေၾကာင္းအေနနဲ႕ သက်တို႔ရဲ႕ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးေရး မာန္မာနက သူတို႔ လူမ်ိဳး၊ သူတို႔ တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရင္လည္း မမွားႏိုင္ပါဘူး။ သားသမင္ေတြကို က်ားျခေသၤ့ေတြကေတာင္ ျပန္ၿပီး ေၾကာက္ရတယ္ဆိုတဲ့ ကပိလရေသ့ရဲ႕ ေအာင္ေျမလည္း ၀ိဋဋဴဘ ရန္ကေန အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ေတာ့တာကို သတိျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သတ္ျဖတ္မႈကေန လြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ သက်မ်ိဳးႏြယ္ေတြက ပိပၸလိ၀န (ပိတ္ခ်င္းေတာ) ထဲမွာ ေမာရိယ (ေဒါင္း) အမည္နဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္စု အသစ္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွာေရးတဲ့ မဟာ၀ံသက်မ္းမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က အိႏၵိယဖက္ျခမ္းမွာရွိတဲ့ ပိပရဟ၀ါ ဆိုတာ ပိပၸလိ၀နကေန အေခၚေ႐ြ႕ေလ်ာၿပီး လာတာလို႔ ယူဆၾကပါေသးတယ္။ ေမာရိယမ်ိဳးႏြယ္စုက ဘုိးေတာ္ စႏၵဂုတ္မင္း လက္ထက္ (340 BC – 298 BC) မွာ ေမာရိယမင္းဆက္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေျမး အေသာကမင္း လက္ထက္ (304–232 BCE) မွာ ေမာရိယအင္ပါယာက အဲဒီေခတ္အခါရဲ႕ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုး အင္ပါယာႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အေသာကမင္းရဲ႕ ေက်းဇူးနဲ႔ ဗုဒၶသာသနာက ကမၻာ အရပ္အရပ္ ျပန္ႏွံ႔ခဲ့ေပမယ့္၊ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သာသနာစတင္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ သာသနာ တိမ္ေကာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ အေသာကမင္းႀကီးရဲ႕ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာတိုင္ေတြ၊ တည္ထားခဲ့တဲ့ ေစတီပ်က္ေတြကေနပဲ တခ်ိန္က ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ဗုဒၶသာသနာကို ျပန္လည္မွန္းဆ ၾကည္ညိဳရပါေတာ့တယ္။ ျဖစ္ခ်ည္တလွဲ႔ ပ်က္ခ်ည္တခါ ေလာကဓမၼတာကို သံေ၀ဂယူႏိုင္ပါတယ္။

နိဂလိဟ၀ (ေကာဏာဂံုဘုရား အေလာင္းဖြားရာ)၊ ေဂါတိဟ၀ (ကကုသန္ဘုရား အေလာင္းဖြားရာ)၊ သဂါဟ၀ (သာကီ၀င္ေတြကို လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ေရကန္)၊ ပိပရဟ၀ါ စတဲ့ေနရာေတြကိုေတာ့ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာဘုရားဖူး ၀န္ေဆာင္အဖြဲ႔ေတြက ကပိလ၀တၳဳ (တိေလာရကြတ္) ကိုပဲ ပို႔ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕႐ုိးေဟာင္းက ၂၂-ေပက်ယ္တဲ့ က်ံဳး၊ ၁၀-ေပ က်ယ္တဲ့ ၿမိဳ႕႐ိုးနဲ႔ ၀န္းရံထားပါတယ္။ အေရွ႕ဖက္နဲ႕ အေနာက္ဖက္က ၿမိဳ႕တံခါးႀကီးေတြကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနက တူးေဖာ္ထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းေတြ၊ တံခါးမႀကီးေတြကို ၾကည့္ၿပီး တခ်ိန္က ကပိလ၀တ္ဟာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ့မယ္ ဆိုတာမွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ ကပိလ၀တ္ဟာ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၿပီး လူေန ထူထပ္ေၾကာင္း၊ လမ္းေတြမွာ ဆင္ေတြ ျမင္းေတြ လွည္းေတြ ရထားေတြနဲ႔ ျပည့္က်ပ္စည္ကားေၾကာင္း မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ မဟာနာမသုတ္မွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဖာရွန္ ေရာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကပိလ၀တ္မွာ အိမ္ေျခ ဆယ္စုေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ကပိလ၀တ္ကေန လုမၺိနီကို သြားတဲ့လမ္းမွာလည္း လူသူကင္းဆိတ္ေနၿပီး ဆင္ျဖဴေတြ၊ ျခေသၤ့ေတြရဲ႕ ရန္ေၾကာင့္ အထူးသတိထားၿပီး သြားရတယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။
ကပိလ၀တၳဳ နန္းေတာ္ရာ

ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္းကို အေနာက္ဖက္ တံခါးအနီးကေန ၀င္ရပါတယ္။ လူသြားလမ္းေလးအတိုင္း မီတာ-၂၀၀ ေလာက္ ေလွ်ာက္လိုက္ရင္ နန္းေတာ္ရာ အုတ္ျမစ္ခံုကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသား စိုးစံဖို႔အတြက္ ေႏြမိုးေဆာင္း ဥတုသံုးပါးနဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ရမၼ၊ သုဘ၊ သုရမၼဆိုတဲ့ နန္းျပသာဒ္ႀကီး သံုးေဆာင္ရဲ႕ အုတ္ျမစ္ခံုေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ နန္းေတာ္ရာရဲ႕ ေျမာက္ဖက္နားမွာ နတ္ကြန္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီနတ္ကြန္းမွာ ေဒသခံေတြက အတီးအမႈတ္ေတြနဲ႔ ပူေဇာ္ပသၿပီး သားဆု ေတာင္းေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သားဆုေတာင္းရာ နတ္ကြန္း

ကပိလ၀တၳဳ အေရွ႕တံခါးဆီသုိ႔ကပိလ၀တၳဳ အေရွ႕တံခါးႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ိုး
ကပိလ၀တၳဳ အေရွ႕တံခါး
ကပိလ၀တၳဳ အေရွ႕တံခါး
ကပိလ၀တၳဳ ၿမိဳ႕႐ိုး

နန္းေတာ္ရာေနရာကေန အေရွ႕ဖက္ကို မီတာ-၂၀၀ ေလာက္ဆက္ၿပီး သြားရင္ အေရွ႕ဖက္ ၿမိဳ႕တံခါးကို ေရာက္ပါတယ္။ သိဒၶတၳမင္းသားက ဒီအေရွ႕ဖက္တံခါးကေန ေတာထြက္ေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္လို႔ “မဟာဘိနိကၡမနဒြါရ” လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ၿမိဳ႕တံခါးကေန အေရွ႕ဖက္ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရင္ မလွမ္းမကမ္းမွာ ေစတီပ်က္ကုန္းေလး တစ္ခုကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြကေတာ့ က႑ကျမင္း ရင္ကြဲနာက်ၿပီး နတ္႐ြာလားတဲ့ ေနရာအထိမ္းအမွတ္ လြမ္းေစတီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ္းစာေတြ အရဆိုရင္ေတာ့ က႑ကျမင္း ရင္ကြဲနာက်တဲ့ေနရာဟာ အေနာမာျမစ္ကမ္း နံေဘးမွာ ရွိရမွာ ျဖစ္လို႔ ဟုတ္ဟန္ မတူပါဘူး။ အေလာင္းေတာ္မင္းသား ေတာထြက္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕တံခါးက ထြက္တဲ့အခါ ကပိလ၀တ္ကို ျပန္ၿပီး ၾကည့္လိုတဲ့ စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစိတ္ျဖစ္တာနဲ႔ မဟာပထ၀ီေျမႀကီးက အိုးထိန္းစက္လို လည္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပတယ္၊ ေနာင္ ဒီေနရာမွာ က႑ကအနိ၀တၱနေစတီ တည္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဗုဒၶ၀င္အ႒ကထာမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုလွမ္းျမင္ေနရတဲ့ ကုန္းမို႔မို႔ေလးက ဒီေစတီ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကပိလ၀တ္ရဲ႕ အေရွ႕ဖက္တေက်ာက လယ္ကြင္းေတြမွာ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္း လယ္ထြန္မဂၤလာ က်င္းပခဲ့ဖူးပါလိမ့္မယ္။ အေလာင္းေတာ္ မင္းသားေလးဟာ ခမည္းေတာ္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း မိမိရဲ႕ ၀င္သက္ထြက္ကုိ အာ႐ံုျပဳေနတဲ့အခါ ပထမစ်ာန္အဆင့္ရွိတဲ့ သမာဓိကို ရေတာ္မူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သေျပပင္ရိပ္ေနရာသည္လည္း ဒီလယ္ကြင္းျပင္ေတြရဲ႕ အလယ္တေနရာရာမွာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ မွန္းဆ ၾကည့္ရပါတယ္။ သေျပပင္ရင္းမွာ ကေလးဘ၀က ရခဲ့ဖူးတဲ့ အာနာပါန စ်ာန္သမာဓိဟာ ေနာင္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္းမွာ ရရွိမယ့္ သမၼာသေမၺာဓိ ဉာဏ္ေတာ္အတြက္ အလြန္ ေက်းဇူးမ်ားတယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားမိခဲ့ပါတယ္။
ကပိလ၀တၳဳ (@ Tilaurakot)

ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းရဲ႕ ေျမာက္ဖက္မွာ မယ္ေတာ္မာယာရဲ႕ အ႐ိုးအိုးေစတီနဲ႔ ဖမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးရဲ႕ ဓာတ္ေတာ္ေစတီလို႔ ယူဆရတဲ့ ေစတီပ်က္ႏွစ္ဆူ ရွိပါတယ္။ ဒီေစတီ ႏွစ္ဆူကိုေတာ့ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီကေန ေျမာက္ဖက္ကို ဆက္သြားရင္ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခထိ တိုင္ေအာင္ ကၽြန္းပင္၊ အင္ၾကင္းပင္ေတြ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ေနတဲ့ မဟာ၀ုန္ေတာႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကပိလ၀တ္ျပည္ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူတဲ့ အခါေတြမွာ ဆြမ္းစားၿပီးရင္ မဟာ၀ုန္ေတာကို ၀င္ၿပီး ေန႔သန္႔စဥ္ (တစ္ပါးတည္း သမာပတ္၀င္စား) ေတာ္မူေလ့ရွိပါတယ္။ နိေျဂာဓာ႐ံုက ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဖက္ ၃-မိုင္ခြဲ (ေတာလိဟ၀ါၿမိဳ႕ကေန ၁-မိုင္ခြဲ) ေလာက္က ကူဒန္ရြာ (Kudan) အနီးမွာ ရွိပါတယ္။ ကပိလ၀တ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေလ့လာၿပီးတဲ့ေနာက ဘုရားဖူးအဖြဲ႔က နိေျဂာဓာ႐ံုကို သြားၾကပါတယ္။

 သားေတာ္ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ၿပီလို႔ သတင္းၾကားတဲ့အခါ သုေဒၶါဒနမင္းက အမတ္ေတြကို ေစလႊတ္ၿပီး ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ပင့္ဖိတ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားပင့္ဖို႔ ေရာက္လာတဲ့ အမတ္ေတြက တရားေတာ္ကို နာၾကားရၿပီးတဲ့ေနာက္ ရဟန္းျပဳသြားၾကၿပီး သုေဒၶါဒနမင္းရဲ႕ အမွာစကားကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားၾကပါတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေစလႊတ္ေပမယ့္ မရတဲ့အဆံုး ဗုဒၶနဲ႔ ဖြားဖက္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ကာဠဳဒါရီအမတ္ကို ေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ကာဠဳဒါရီအမတ္လည္း ရဟန္းျပဳသြားေပမယ့္ သုေဒၶါဒနမင္းရဲ႕ အမွာစကားကို မေမ့ေလ်ာ့ပဲ ေႏြဦးရာသီရဲ႕ သာယာလွပပံုေတြကို ေဖာ္ၾကဴးၿပီး ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ ကပိလ၀တ္ျပည္ကို ႂကြေတာ္မူဖို႔ ဂါထာေတာ္ ေျခာက္ဆယ္ (အတိအက်အားျဖင့္ ၆၄-ဂါထာ) နဲ႔ ပင့္ေလွ်ာက္ေတာ္မူပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာက ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ ၿခံရံၿပီး တစ္ေန႔ တစ္ယူဇနာခရီးနဲ႔ ႏွစ္လၾကာ ရာဇၿဂိဳဟ္ကေန ကပိလ၀တၳဳကို ေဒသစာရီႂကြ ခ်ီခဲ့ပါတယ္။ ကပိလ၀တ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ ဗုဒၶျမတ္စြာနဲ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြ သီတင္းသံုးဖို႔အတြက္ နိေျဂာဓ အမည္ရတဲ့ သာကီ၀င္မင္းသားရဲ႕ ဥယ်ာဥ္အရံကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ သာကီ၀င္မင္းေတြက အလြန္ မာန္မာနႀကီးသူေတြ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ဗုဒၶျမတ္စြာထက္ အသက္႐ြယ္ ငယ္႐ြယ္သူေတြကသာ လက္အုပ္ခ်ီမိုးၿပီး ရွိခိုးၾကပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာထက္ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးသူ သာကီ၀င္မင္းမ်ားကေတာ့ ရွိခိုးျခင္း မျပဳဘဲ ေနာက္ကေနသာ ခရီးဦး ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ မာန္မာနေထာင္လႊားတဲ့ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားကို ေခ်ခၽြတ္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းကင္ယံထက္မွာ ယမိုက္ျပာဋိဟာ တန္ခိုးေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စိုေစလိုသူကိုသာ စိုစြတ္ေစၿပီး မစိုေစလိုသူေတြကို မစိုစြတ္ေစတဲ့ ေပါကၡရ၀ႆမိုးႀကီး ႐ြာသြန္းတယ္လို႔ ဗုဒၶ၀င္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္းေတာ္ရာ(@ Kudan)
နိေျဂာဓာ႐ံု ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ေပါကၡရဏီကန္
နိေျဂာဓာ႐ံု ေက်ာင္းေဆာင္ (၁)

နိေျဂာဓာ႐ံု ေက်ာင္းေဆာင္ ၂
ေစတီပ်က္ ကုန္းျမင့္ အမွတ္ (၃)

ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနက ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ နိေျဂာဓာ႐ံု၀င္းအတြင္းကို ၀င္လိုက္တာနဲ႔ ေပါကၡရ၀ႆမိုး ႐ြာသြန္းၿဖိဳးစဥ္က ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ေပါကၡရဏီ ၾကာကန္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၾကာကန္ရဲ႕ အေနာက္ဖက္ ကပ္လွ်က္မွာေတာ့ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္ (အမွတ္ ၁) ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ထက္ကို သံေလွကားကေန တက္လို႔ ရပါတယ္။ အေပၚမွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ စိုက္ထူထားတဲ့ သီ၀လိင္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ ေျမာက္မွာ ေရတြင္း တတြင္းနဲ႔ ေက်ာင္းေဆာင္ အမွတ္ (၂) တို႔ ရွိပါတယ္။ ေရကန္ရဲ႕ ေတာင္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ေစတီကုန္းျမင့္ေလးကိုေတာ့ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနက တူးေဖာ္ျခင္း မျပဳရေသးပါဘူး။ ဒီကုန္းရဲ႕ အထက္မွာ အစၥလာန္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ေဆာက္ထားတာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြက ဒီေစတီကုန္းေလးဟာ သားေတာ္ရာဟုလာကို သာသနာ့အေမြ ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ရွင္သာမေဏျပဳေပးတဲ့ ေနရာ အထိမ္းအမွတ္ ေစတီလို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ “ရွင္သာမေဏအစ နိေျဂာဓာ႐ံုက” လို႔ အဆို ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဘိကၡဳနီအျဖစ္ သာသနာေဘာင္ ၀င္ခြင့္ ျပဳဖို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာလည္း နိေျဂာဓာရံုမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကေတာ့ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး (ဘိကၡဳနီသာသနာကို ေ၀သာလီျပည္မွာ စတင္ခြင့္ျပဳ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္)။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ပိုင္ဆိုင္စရာ ပစၥည္းအျဖစ္ သေဘာထား ဆက္ဆံေလ့ရွိတဲ့ အိႏၵိယ လူ႔မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ေယာက္်ားသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူ ရဟန္းခံခြင့္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီကို ဗုဒၶေခတ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦး အျဖစ္ တင္စားႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။