Thursday, July 3, 2008

ေမတၱာႏွလံုး ကိုယ္စီသံုး

ေမတၱာႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္

ေမတၱာဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ စင္စစ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အထူးမိတ္ဆက္ေပးရန္ မလိုေတာ့ေပ။ “ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္ျခင္း”ဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ ျဗဟၼ၀ိဟာရ ေခၚ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးတြင္ ေမတၱာသည္ ပထမဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ “ေမတၱာ” ဟူေသာစကားသည္ “မိတၱ (အေဆြခင္ပြန္း)” ဟူေသာေ၀ါဟာရႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနသည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားဟူသည္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတုိ႔တြင္ ထားရွိအပ္ေသာ “ခင္မင္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ရင္းႏွီးမႈ” ဟုနားလည္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိ ရင္းႏွီး ခင္မင္သူအား ႀကီးပြားတိုးတက္ ခ်မ္းသာေစလိုသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕က “မိတ္ေဆြေတြၾကားမွာလည္း ကိုယ္ထက္သာမွာ မနာလို မ႐ႈစိမ့္တာေတြ ရွိၾကတာပဲ”လို႔ ေစာဒကတက္ေကာင္း တက္ပါလိမ့္မည္။ မွန္ပါသည္။ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားတြင္ “အၿပိဳင္အဆိုင္” ဆိုေသာ စိတ္ကေလးမ်ားက အျမစ္တြယ္ေနတတ္ ၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ မိမိတြင္ရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ အသိပညာ၊ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းမ်ားအား ခြဲေ၀ေပးလိုက္ရမည္ကို တြန္႔တိုေသာ “မစၧရိ” ႏွင့္၊ သူတစ္ပါးတြင္ရွိသည့့္ ပစၥည္းဥစၥာ၊ အသိပညာ၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားအေပၚ မနာလို မ႐ႈစိမ့္ေသာ “ဣႆာ” တရားတို႔သည္ ဤ “အၿပိဳင္အဆိုင္” ဟူေသာသေဘာမွ ေပါက္ပြား လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အၿပိဳင္အဆိုင္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္းယွဥ္မႈ, ေထာက္ဆမႈ, တိုင္းထြာမႈ ျဖစ္၏။ ႏိႈင္းယွဥ္သည္ဆိုရတြင္လည္း ေထာက္ဆစရာ (Reference) ႏွင့္ ဘာကို ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုေသာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိပါသည္။ “ငါ” ကို ေထာက္ဆၿပီး “သူ”ႏွင့္ တိုင္းထြာသည္္။ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ႐ုပ္ရည္အဆင္း၊ ဂုဏ္ျဒပ္စေသာ အရည္အေသြးမ်ားက ႏိႈင္းယွဥ္စရာမ်ား ျဖစ္သည္။ “ငါကသူထက္ ပိုေခ်ာတယ္။ သူနဲ႔ငါ ပစၥည္းဥစၥာႂကြယ္မႈျခင္းတူပါတယ္။ သူက ငါ့ထက္ လာဘ္ပိုရတယ္” စသျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကသည္။ ယင္းကိုပင္ ဗုဒၶဘာသာစာေပတြင္ “မာန” ဟုသံုးပါသည္။ မိမိက သာသည္ဟု ေမာက္မာ ေထာင္လႊားေသာ “ေသယ်မာန”၊ မိမိႏွင့္ အဆင့္အတန္းတူပါပဲဟု ႏိုင္းယွဥ္ေသာ “သဒိသမာန”၊ မိမိက သူ႔ထက္ နိမ့္က်သည္ဟု အားငယ္စိတ္ႏွင္႔ ႏိုင္းယွဥ္ေသာ “ဟီနမာန” ဟု မာန သံုးမ်ိဳးခြဲထားသည္။ (ေမာက္မာမႈကိုသာ မာန ဟုေခၚသည္မဟုတ္ပဲ၊ အားငယ္စိတ္ inferior complex ကိုလည္း ဗုဒၶဘာသာတြင္ မာန ဟုေခၚေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။)

အၿပိဳင္အဆိုင္ဟူေသာ မာနတရားက မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔ အၾကားသာမက လင္မယား၊ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး မိဘႏွင့္သားသမီး အၾကား၌ပင္ ရွိေနတတ္ၾကပါသည္။ ထို အၿပိဳင္ဆိုင္တို႔မွေန၍ “ဣႆာ၊မစၧရိယ” တရားမ်ား ပြားမ်ားၿပီး ခ်စ္ခင္ရမည့္ အစား၊ တစ္စိမ္းျပင္ျပင္ျဖစ္႐ံုသာမက အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ရန္သူမ်ား အျဖစ္သို႔ပင္ ေရာက္သြားတတ္ပါသည္။ “အၿပိဳင္အဆိုင္” ဆိုသည္မွာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္မွ ရန္သူအျဖစ္သို႔ ပို႔ေပးမည့့္ ေမတၱာတရား၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ တရားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္သဘာ၀အရ မိတ္ေဆြတို႔အၾကားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္၊ မနာလို၀န္တိုမႈတို႔ ေရာေႏွာ၍ ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေမတၱာ ဟူသည္ “မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔ ထားရွိေသာ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ရင္းႏွီးမႈ၊ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ယိုင္းပင္းကူညီမႈ၊ ေကာင္းေစလိုမႈ” ဟူေသာ အဓိပၸါယ္သည္ မမွားယြင္းပါ။

ေမတၱာ ႏွင့္ အခ်စ္

“မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ’မႏုရေကၡ၊
ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။”

ေမတၱာ၏သေဘာကို ပို၍ေပၚလြင္ေစေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေလးကို ေမတၱာသုတ္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ “မိခင္သည္ မိမိရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာသားေလးအား ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ သတၱ၀ါခပ္သိမ္းအေပၚတြင္ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ (ေမတၱာစိတ္) ကို ပြားမ်ားရမည္” ဟု အနက္ရသည္။ မိခင္တို႔သည္ မိမိသားသမီး မည္မွ်ပင္ ဆိုးဆိုး၊ အခ်စ္ ယုတ္ေလ်ာ့ မသြားတတ္ၾကပါ။ သည္းခံၿပီး အခ်စ္ ပိုတတ္ပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာသည္ သည္းခံျခင္းသေဘာ၊ ေဒါသကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းသေဘာဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါေသးသည္။ အဘိဓမၼာတြင္ ေမတၱာကို အေဒါသ (ေဒါသကင္းျခင္း) ဟု တရားကိုယ္ ေကာက္ျပပါသည္။

ေဒါသသည္ မိမိကိုေရာ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ပူေလာင္ေစတတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ေမတၱာသည္ ေဒါသ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ ေအးျမျခင္းသေဘာရွိသည္။ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ ေမတၱာတရားသည္ ေအးျမ ေသာ္လည္း၊ ေမတၱာ ေယာင္ေဆာင္တတ္ေသာ ပူေလာင္ေသာ အခ်စ္မ်ိဳးလည္းရွိ ေသးသည္။ စင္စစ္ အခ်စ္သည္ ေအးျမေသာ ေမတၱာအခ်စ္ႏွင့္ ပူေလာင္ေသာအခ်စ္တို႔ ေရာယွက္ေနသည့္ ႐ႈတ္ေထြးနားလည္ရခက္ေသာ စိတ္သဘာ၀မ်ိဳးျဖစ္သည္။

အခ်စ္သည္ သာယာမႈႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ ခ်စ္သူမ်က္ႏွာေလးအား ၾကည့္၍ သာယာသည္။ မိမိ သားေလး အသံအား ၾကား၍ ၾကည္ႏူးသည္။ စံပယ္ပန္း ရနံ႔ေလးအား ႏွစ္သက္သည္။ ႏွစ္သက္, သာယာ, ၾကည္ႏူးမႈအား ပါဠိလို ‘နႏၵိ’ ဟုေခၚသည္။ အဖန္ဖန္ ေတြ႔ခ်င္၊ ၾကားခ်င္၊ နမ္း႐ိႈက္ခ်င္ေသာ အလြန္ ႏွစ္သက္သာယာမႈအား ‘အဘိနႏၵိ’ ဟုေခၚသည္။ ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပေသာ ဆားငံေရကဲ့သို႔ ၾကည့္၍ မ၀၊ ၾကား၍ မ၀၊ နမ္း႐ိႈက္၍ မ၀ႏိုင္ေအာင္ မြတ္သိပ္တပ္မက္ျခင္းအား ‘တဏွာ’ ဟုေခၚသည္။ အာ႐ံုတို႔အေပၚ တပ္ၿငိျခင္းအား ‘ရာဂ’ဟုေခၚ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼစၾကာေဒသနာတြင္ “နႏၵိရာဂ သဟဂတာ တၾတာတၾတာဘိနႏၵိနီ”ဟု တဏွာ၏ သေဘာအား ေဟာၾကားထားသည္။ အျမင္၊ အၾကား၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႕အထိဟူေသာ အာ႐ံုငါးပါးအား ‘ကာမဂုဏ္’ ဟုေခၚသည္။ ထိုအာ႐ံုငါးပါး အေပၚ၌ တပ္မက္သာယာျခင္းအား ‘ကာမတဏွာ’ ဟုေခၚသည္။ ဤတြင္ ကာမတဏွာ, ကာမရာဂဟူေသာ ေ၀ါဟာရတို႔သည္ လိင္မႈသာယာတပ္မက္ျခင္း (sexual pleasure/desire) မွ်သာမဟုတ္၊ သက္မဲ့ စံပယ္ပန္းရနံ႔ေလးအား တ႐ိႈက္မက္မက္ ႏွစ္သက္တပ္မက္ျခင္းကိုလည္း ကာမတဏွာဟုပင္ သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။

တပ္မက္ျခင္းသည္ သာယာမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အထင္ျဖစ္သည္။ ေလာကႀကီးသည္ တည္ၿငိမ္၊ ခိုင္ၿမဲမႈ အလ်ဥ္း မရွိ။ အၿမဲ ေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္ေနသည္။ မိမိႏွစ္သက္တပ္မက္ေသာ အာ႐ံုတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရေသာအခါ၊ ထိုအာ႐ံုတို႔က မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၾကည္ႏူးသာယာမႈတို႔ မေပးစြမ္းႏိုင္ေတာ့ေသာအခါ ေၾကကြဲျခင္း၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြးျခင္းတို႔ႀကံဳရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ တဏွာအား ဓမၼစၾကာေဒသနာက “ဒုကၡ သမုဒယံ” ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္း သမုဒယသစၥာအျဖစ္ ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တဏွာအခ်စ္, ကိေလသာအခ်စ္သည္ မိမိအား သာယာမႈကို ေပးစြမ္းသည္, ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္မႈကို အေျခခံေသာ ခ်စ္ခင္မႈမ်ိဳးျဖစ္၍၊ ပူေလာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်စ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေမတၱာအခ်စ္ကား မိခင္သည္ တစ္ဦးတည္းေသာ သားငယ္အား ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ အက်ိဳးကို မေမွ်ာ္ကိုးပဲ ခ်စ္ခင္ေသာ ေအးျမသည့္ အခ်စ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တဏွာ, ကိေလသာ အခ်စ္သည္ ေဒါသကဲ့သို႔ ေမတၱာတရား၏ တိုက္႐ိုက္ဆန္႔က်င္ဖက္ မဟုတ္သည့္တိုင္၊ ေမတၱာ အေယာင္ေဆာင္၍ ပူေလာင္ေစတတ္ေသာ ေမတၱာ၏ အနီးကပ္ အတြင္းရန္သူျဖစ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ဟူေသာ မာန ႏွင့္ မနာလို၀န္တိုမႈဟူေသာ ဣႆာ, မစၧရိယတို႔သည္ ေမတၱာ၏ အျပင္ရန္သူျဖစ္သည္။

နယ္ျခားမဲ့ ေမတၱာ

ေမတၱာ၏ ရန္သူသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းဟု ဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ ေထာက္ဆမႈ (reference)၊ တုိင္းထြာမႈ (measurement) တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး၊ ေထာက္ဆစရာသည္ “ငါ” ျဖစ္၍၊ “ငါႏွင့္ ေထာက္ဆ၍ တိုင္းထြာမႈ” ကို မာနဟုေခၚေၾကာင္း အထက္တြင္ ရွင္းခဲ့ပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းဆမႈကို ပယ္ရွားႏိုင္မွသာ ေမတၱာအစစ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္။ တဖန္ အခ်စ္သည္ ေမတၱာကို လွည့္စားတတ္ေသာ တရားျဖစ္၍ “အခ်စ္” ဟူေသာ ေပတံျဖင့္ ႏိႈင္းဆတိုင္းထြာမႈကို ပယ္ရွားမွ ေမတၱာအစစ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္။

ငါဟူေသာ စံကို ေထာက္ဆကာ အခ်စ္ဟူေသာ ေပတံျဖင့္တိုင္းထြာ၍ ပုထုဇဥ္တို႔က ေလာကကို ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ု တိုင္းထြာလိုက္လွ်င္ (၁) မိမိ၊ (၂) မိမိ ခ်စ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ (၃) မိမိမုန္းေသာ ရန္သူ၊ (၄) မိမိ ခ်စ္သည္၊မုန္းသည္မဟုတ္ေသာ အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္ ဟုအၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ကြဲျပားေနေပမည္။ ဤသို႔ု ကြဲျပားေနသည္ကို “နယ္ပယ္စည္း” ျခားထားသည္၊ စိတ္ကို ေဘာင္ခတ္ထားသည္ဟု ေခၚ၏။

ေမတၱာအစစ္ကို ပြားလိုပါက ဤနယ္ပယ္စည္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရမည္။ နယ္ပယ္စည္းပ်က္သြားျခင္းကို “သီမ သေမၻဒ”ဟု အ႒ကထာဆရာက သုံးႏႈန္းသည္။ ခ်စ္သူ၊ မုန္းသူမခြဲေတာ့။ ငါႏွင့္သူ မခြဲေတာ့။ သတၱ၀ါအားလံုးကို အညီအမွ်ထားၿပီး ရင္းႏွီးခင္မင္စိတ္၊ ကူညီလိုစိတ္၊ ခ်မ္းသာေစလိုသည့္ စိတ္တို႔ ျဖစ္ေစရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “သဗၺဘူေတသု မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ - ခပ္သိမ္းေသာသတၱ၀ါတို႔ အေပၚတြင္ အတိုင္းအဆမရွိေသာ (အပရိမာဏံ) စိတ္ ကို ျဖစ္ေစရမည္” ဟု ေမတၱာသုတ္ ပါဠိေတာ္က ေဟာထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမတၱာသုတ္ ေနာက္တစ္ပိုဒ္ကို ဆက္႐ြတ္ပါက -

“ေမတၱၪၥ သဗၺေလာကသၼႎ၊ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ၊
ဥဓံ အေဓာ စ တိရိယၪၥ၊ အသမၺာဓံ အေ၀ရ’မသပတၱံ။”


“အထက္ေအာက္ဖီလာ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမရွိေသာ ရန္ကင္းေသာ အတိုင္းအဆမရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားရာ၏” ဟုေတြ႕ရေပမည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ၊ ေဘာင္ခတ္ထားေသာစိတ္ႏွင့္ ေလာကကို မၾကည့္ေတာ့။ အထက္ေအာက္၀ဲယာ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာစလံုးရွိ တစ္ေလာကလံုးမွ သတၱ၀ါအားလံုးအား အတိုင္းအဆ မထားေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားရမည္ဟုဆိုလိုသည္။

ဤတြင္ ‘ငါ’ ဟူေသာ မာနအား ေသာတာပန္စေသာ က်င့္ဆဲအရိယာတို႔သည္ပင္ အႂကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး။ ရဟႏၲာကသာ ပယ္သတ္ႏိုင္သည္။ ကာမတဏွာအခ်စ္အား အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၲာတုိ႔ကသာ အႂကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ နယ္ျခားမဲ့ ေမတၱာမ်ိဳးအား ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔ ပြားမ်ားႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ေကာင္း ထုတ္ႏိုင္ေပမည္။ အေျဖကား ပုထုဇဥ္တို႔သည္လည္း အတၱကို တဒဂၤမွ်ခြာ၍ ခ်စ္သူ, မုန္းသူမခြဲျခားေသာ ေမတၱာစိတ္မ်ိဳးကို တခဏမွ် ပြားမ်ားႏိုင္ပါသည္။ ေရေမွာ္တို႔ဖံုးေနေသာ ေရကန္တြင္ လက္ျဖင့္ ဖယ္ရွားလိုက္ပါက အေတာ္ၾကာၾကာ ၾကည္လင္ေနႏိုင္သကဲ့သို႔ပင္၊ ထို ခဏမ်ားကို မၾကာခဏျဖစ္ေစပါက အလြန္သန္႔ရွင္းေအးျမေသာ ေမတၱာစိတ္သည္ အတန္ၾကာျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာမဟုတ္ေသး၍ ေမတၱာ၏ ရန္သူတို႔အား အႂကြင္းမဲ့ မပယ္သတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း၊ တခဏၾကာျဖစ္ေစ၊ အတန္ၾကာျဖစ္ေစ “နယ္ျခားမဲ့ ေမတၱာမ်ိဳး” အား ပြားမ်ားႏိုင္ပါသည္။

“တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာ’ႆ ၀ိတမိေဒၶါ၊
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼေမတံ ၀ိဟာရ’မိဓမာဟု။”


ေမတၱာသုတ္ေတာ္တြင္ “ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကင္းလ်က္ ရပ္ေန, သြားေန, ထိုင္ေန, ေလ်ာင္းေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဤေမတၱာစိတ္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု သတိျဖင့္ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ပြားမ်ားရာ၏။ ဤသို႔ေသာေနျခင္းအား ျမတ္ေသာေနျခင္း (ျဗဟၼ၀ိဟာရ) ဟုေခၚသည္။” ဟုေဟာၾကားထား၏။

ေမတၱာပြားပံု

ေမတၱာပြားျခင္းဟူသည္ သတၱ၀ါအားလံုး ခ်မ္းသာၾကပါေစဟု ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ၊ ႐ိုင္းပင္းကူညီလိုေသာ စိတ္ ေမြးျမဴျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အာ႐ံုျပဳမႈပိုင္းႏွင့္ စိတ္ထားမႈအပိုင္းဟုခြဲ၍ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အာ႐ံုျပဳအပိုင္းအရ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ လူတန္းစား အသားအေရာင္မခြဲ သတၱ၀ါအားလံုးအား အညီအမွ်ျဖစ္ေစရန္ အာ႐ံုျပဳရသည္။ ထိုသို႔ အာ႐ံုျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိမွ အစထား၍ မိမိ၏ မိဘ, ဆရာသမား, ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟစသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း အာ႐ံုကို က်ယ္ေျပာေအာင္ ျဖန္႔က်က္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါမ်ားကိုပါေအာင္ အာ႐ံုျပဳရသည္။ တစ္ဖန္ ထက္ေအာက္ဖီလာ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာစလံုးမွ သတၱ၀ါအားလံုးအား အညီအမွ်ျဖစ္ေအာင္ အာ႐ံုျပဳရသည္။

စိတ္ထားမႈအပိုင္းအေနျဖင့္ ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္တြင္ “သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ” ဟု အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားက “လံုးစံုမ်ားစြာသတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ”ဟု စပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ကိုပင္ အနည္းငယ္ ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ကာ ေမတၱာသုတ္တြင္ ဂါထာဖြဲ႔ ထားပါေသးသည္။

“န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကၪၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။”


တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈ ကင္းပါေစ။ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ အလိမ္အညာမခံရပါေစႏွင့္။ ေနရာတိုင္း၊ ႐ြာတိုင္း၊ နယ္တိုင္း၊ ၿမိဳ႕တိုင္းမွ လူတန္းစားမေ႐ြး လူတိုင္းသည္ အထင္ေသးခံရျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်ခံရျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ခံရျခင္း မရွိပါေစႏွင့္။ (ကိုယ္၊ ႏႈတ္ျဖင့္) ႐ိုက္ႏွက္ႀကိမ္းေမာင္းဆဲဆိုခံရျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ျငင္းဆဲျခင္းမခံရပါေစႏွင့္ဟု ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားရပါသည္။ ဤ ဂါထာအပိုဒ္ကိုပင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားက ဤသို႔ု စပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။


အခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ ေမတၱာဆုိသည္ “သူ, ငါ, ခ်စ္သူ, မုန္းသူ” နယ္ပယ္စည္း မျခားပဲ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ ဒုကၡမေရာက္ေစလိုသည့္စိတ္၊ ခ်မ္းသာေစလိုသည့္စိတ္၊ ခင္မင္ရင္းႏွီး ကူညီ႐ိုင္းပင္းလိုသည့္စိတ္ ေမြးျမဴျခင္းျဖစ္သည္။ မိခင္သည္ မိမိရင္၌ျဖစ္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာသားအား ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ “လူသားတိုင္းအား အခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္း၊ အႏွိမ္ခ်ခံရျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ၿပီး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္” အတြက္ ေမတၱာစိတ္ ေမြးျမဴၿပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ဗုဒၶျမတ္စြာက ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္တရားေတာ္ျဖင့့္ တိုက္တြန္းေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
[ ေမတၱာဘာ၀နာပြားမ်ားနည္း ]

ဧရာ (မႏၲေလး)

စာၫႊန္း
၁။ ေမတၱာသုတ္ပရိတ္ေတာ္ (ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္)
၂။ ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာ
၃။ ၀ိသုဒၶိမဂၢအ႒ကထာ၊ ျဗဟၼ၀ိဟာရနိေဒၵသ၊ ေမတၱာဘာ၀နာကထာ
၄။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ သီကံုးဖြဲ႕ဆိုေသာ ေမတၱာပြားနည္း လကၤာ
၅။ ပဋိသမၻိဒါမဂၢပါဠိေတာ္၊ ယုဂနဒၶ၀ဂၢ၊ ေမတၱာကထာ (၅၂၈-သြယ္ေသာ ေမတၱာပြားနည္း)
၆။ ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတၱံ (သံယုတ္ပါဠိေတာ္၊ မဟာ၀ဂၢ၊ သစၥသံယုတ္)
4 comments:

Anonymous said...

ကုသိုလ္ရမဲ႔ေန႔မို႔ဒီပို႔စ္ေလးကိုဖတ္မိတယ္။
အာ႐ံုျပဳမႈပိုင္းနဲ႔ စိတ္ထားမႈအပိုင္းက
အရမ္းကိုခက္ခဲသလားလို႔......
အင္းေလ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ခက္တာပဲကိုး

tg.nwai said...

I copied this post for reading carefully myself. Very useful article for me because I'd like to know how to eleminate my anger or to control anger. Thanks alot.

sonata-cantata said...

ေမတၱာပြားတယ္ဆိုတာ “သတၱ၀ါအားလံုး ခ်မ္းသာၾကပါေစ”လို႔ စိတ္ေမြးတာပါပဲ။ ဒီမွာ စိတ္က “သတၱ၀ါအားလံုး”ကို အာ႐ံုျပဳရပါတယ္။ ဒါက “အာ႐ံုျပဳမႈ” အပိုင္းပါ။ “ခ်မ္းသာၾကပါေစ”ဆိုတာကေတာ့ “စိတ္ထားမႈ” အပိုင္းပါ။ ၅၂၈-သြယ္ေသာ ေမတၱာပို႔နည္းမွာ ဆိုရင္ စိတ္ထားမႈအပိုင္းအေနနဲ႔ (၁) ေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ (၂) စိတ္ဆင္းရဲကင္းၾကပါေစ (၃) ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းၾကပါေစ (၄) မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေကာင္းစြာ ထားႏိုင္ၾကပါေစ (မိမိတို႔၏ ခႏၶာ၀န္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ႐ြက္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ) လို႔ စိတ္ထားရပါတယ္။ အာ႐ံုျပဳမႈအပိုင္းအေနနဲ႔ သတၱ၀ါအားလံုး အႀကံဳး၀င္ေအာင္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၂-မ်ိဳးကို အရပ္ ဆယ္မ်က္ႏွာျဖန္႔က်က္ၿပီး ေမတၱာစိတ္ကို ပို႔လႊတ္ရပါတယ္။ အက်ယ္ကိုေတာ့ Loving Kindness … post နဲ႔ ကိုအယ္လ္ဗင္ (သုေမဓာ) ရဲ႕ ျမန္မာမူ Metta Chanting ကို နားဆင္လို႔ရပါတယ္။

တန္ခူး said...

ေန ့တိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ ေတြနဲ ့လံုးလည္လိုက္ေနေတာ့ ေမတၱာပြားဖုိ ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတိျပန္ျပန္ေပးရတယ္… တခါတခါစိတ္ၾကီးက လက္ႏီွးစုတ္ၾကီးလိုပဲ… စိတ္အညစ္ေတြေလ်ွာ္ေပးတဲ့ ဒီလိုpostေလးေတြ ဖန္တီးေပးပါဦးဆရာ….