Sunday, July 4, 2010

ကမၻာဦးအစ

ကမၻာဦးအစ လူသားျဖစ္ေပၚလာပံုအား ဒီဃနိကာယ္ အဂၢညသုတ္တြင္ ေဟာၾကားထားသည္။ ဤသုတၱန္အရ ကမၻာဦးကာလက လူသားအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သတၱ၀ါတို႔သည္ ယေန႔ေခတ္ လူသားမ်ားႏွင့္ မတူေပ။ ႐ုပ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အစာအဟာရတို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အလိုက္ ကုိယ္ခႏၶာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ သတၱ၀ါတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ဆုတ္ယုတ္လာသည့္ အေလွ်ာက္ နူးညံ့သည့့္ အစာအာဟာရမ်ား ကုန္ခမ္းသြားၿပီး၊ ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲသည့္ အစာရွာေဖြမႈ, အိမ္ယာထူေထာင္မႈ, ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈ, ခိုးယူျခင္း, လိမ္ညာျခင္းစေသာ မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ကို ေဟာၾကားထားသည္။ အဂၢညသုတ္ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ အခန္းတို႔တြင္ ပါရွိေသာ “ကမၻာဦးအစ လူသားျဖစ္ေပၚလာပံု” ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

******  

ကမၻာေလာက ျဖစ္ေပၚပ်က္စီးသည့္ျဖစ္စဥ္အား သံ၀႗ကပ္, သံ၀႗႒ာယီကပ္, ၀ိ၀႗ကပ္, ၀ိ၀႗႒ာယီကပ္ဟု အဆင့္ေလးမ်ိဳးျဖင့္ ပိုင္းျခားႏိုင္၏။ သံ၀႗ကပ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးသြားေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓာတ္ တစ္ခုလံုးသည္ ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္သြားကာ အေမွာင္အတိၿပီး သြားသည့္တိုင္ ပ်က္စီးေလသည္။ ထိုသို႔ပ်က္စီးေနေသာ အမိုက္တိုက္ ဟင္းလင္းျပင္အျဖစ္ တည္ေနေသာကာလအား သံ၀႗႒ာယီကပ္ဟု ေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ကမၻာေလာကႀကီး တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ အဆင့္အား ၀ိ၀႗ကပ္ဟုေခၚသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ထြန္းလာၿပီးေနာက္ တည္ဆဲကာလအား ၀ိ၀႗႒ာယီကပ္ဟု ေခၚသည္။ အဆင့္ တစ္ဆင့္စီတြင္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ အရာ, အေထာင္, အသိန္းျဖင့္ပိုင္းျခား၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကာလအသေခ်ၤယ် ၾကာျမင့္၏။

ဤကမၻာေလာက ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးေသာအခါတြင္ သတၱ၀ါအမ်ားစုတို႔သည္ အာဘႆရ ျဗဟၼာဘံု၌ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကာလအသေခ်ၤ ၾကာရွည္ေသာ္ ဤကမၻာသည္ ျပန္လည္ ျဖစ္တည္၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္ေလာကလံုးသည္ တစ္သားတည္းေသာ ေရျပင္ႀကီး အျဖစ္ရွိ၍ အေမွာင္ အတိၿပီး၏။ ေန, လ, နကၡတ္တာရာတို႔ မထင္ရွားေသး။ ေန႔, ည, ရာသီဥတု မရွိေသး။ အာဘႆရဘံုမွ စုေတေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ဤေလာကသို႔ ေရာက္လာၾကကုန္၏။ ထိုသတၱ၀ါတို႔သည္ (အာဘႆရဘံုတြင္ကဲ့သို႔ပင္) စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ရွိ၍ (မေနာမယာ), ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ပီတိကို အစာ အာဟာရျပဳ၍ ေနၾကသည္။ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါ ထြန္းလင္းကာ (ေရျပင္အထက္) ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ က်က္စားၾက သည္။ အဖိုအမ လိင္ကြဲျပားမႈ မရွိေသး။ ထိုသတၱ၀ါတို႔အား သတၱ၀ါဟူ၍သာ ေခၚရေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ေသာအခါတြင္ ေအးသြားေသာ ႏြားႏို႔အိုး မ်က္ႏွာျပင္၌ အေျမႇးတင္း၍ မလိုင္တက္သကဲ့သို႔ ေရျပင္အထက္၌ ရသပထ၀ီေခၚ ေျမဆီတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုေျမဆီသည္ ဆီဦးေထာပတ္, ပ်ားရည္တို႔ကဲ့သို႔ အဆင္း, အနံ႔, အရသာတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံု၏။ တစ္စံုတစ္ဦးေသာ သတၱ၀ါသည္ ထိုေျမဆီကို ျမည္းစမ္းရာ အလြန္ အရသာရွိလွသျဖင့္ တပ္မက္ေသာ တဏွာ ျဖစ္ေပၚလာကာ ေျမဆီကို စားသံုးသည္။ အျခားေသာ သတၱ၀ါတို႔လည္း ထိုနည္းတူ ေျမဆီကို စားသံုးၾက၏။ ထိုသတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္၀ါတို႔လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ ေနာင္တြင္ ေန, လ, နကၡတ္တာရာတို႔ ထင္ရွားလာသည္။ ေန႔, ည, ရာသီဥတုတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကမၻာေလာကသည္ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေျမဆီကို စားသံုးေသာေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္သည္ ၾကမ္းတမ္းလာ၏။ အဆင္း႐ုပ္သြင္တို႔ ကြဲျပား ျခားနားလာ၏။ ထို႔သို႔ ႐ုပ္ဆင္းကြဲျပားမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မာန္မာန ျဖစ္လာၾကေသာအခါတြင္ ရသပထ၀ီ ေျမဆီတို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ ခမ္းေျခာက္ကုန္၏။ ထိုအခါတြင္ မိႈတက္သကဲ့သို႔ ေျမေပၚတြင္ အေပြးတက္လာေသာ ဘူမိပပၸဋက ေခၚ ေျမလႊာအား စားသံုး ၾကျပန္သည္။ ထိုေျမလႊာတို႔ ကုန္ခမ္းေသာအခါ ကန္စြန္းႏြယ္တို႔ကဲ့ ပဒါလတာေခၚ ေရညႇိေရေမွာ္ပင္တို႔ (ႏြယ္ခ်ိဳပင္ဟုလည္း ဘာသာျပန္သည္) ေပါက္လာ၏။ ထိုသတၱ၀ါတို႔သည္ ယင္းေရညႇိေရေမွာ္တို႔ကို စားသံုးၾကျပန္သည္။

ေရညႇိေရေမွာ္တို႔ ကုန္ခမ္းေသာအခါ ဖြဲႏု, ဖြဲၾကမ္းမ်ားမပါဘဲ အဆင္သင့္ စားသံုးႏိုင္သည့္ သေလးဆန္တို႔ အေလ့က် ေပါက္ေရာက္လာသည္။ ယင္းသေလးဆန္တို႔အား စားသံုးၾကျပန္ေသာအခါ  အစာအာဟာရသည္ ၾကမ္းတမ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္သည္ ၾကမ္းတမ္းလာသည္။ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္တို႔စြန္႔ရန္ အဂၤါမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ အဖို, အမအဂၤါတို႔ ကြဲျပားလာၾကသည္။ ေယာက္်ားသည္ မိန္းမအား, မိန္းမသည္ ေယာက္်ားအား အျပန္အလွန္ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ရာမွ တပ္မက္မႈ ျပင္းျပလာေသာအခါ ေမထုန္ဆက္ဆံမႈ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္။ ထိုစဥ္ကာလက ေမထုန္ဆက္ဆံျခင္းအား ညစ္ညမ္းေသာ အဓမၼမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾက၍ အကာအကြယ္ျပဳရန္ အိမ္ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေန႔စဥ္ အစာ ရွာေဖြ စားေသာက္ျခင္းျပဳရန္ ပ်င္းရိသူတို႔သည္ အေလ့က်ေပါက္ေသာ သေလးဆန္တို႔အား ေန႔ဖို႔ညစာ, ရက္သတၱ တစ္ပတ္စာ စသျဖင့္ သိုမွီးစုေဆာင္း ၾကသည္။ ထိုအခါတြင္ သေလးဆန္တို႔သည္ ဖြဲႏုတို႔ အေျမႇးယွက္လာ၏။ ရိပ္သိမ္းၿပီးေသာ္လည္း ႐ိုးျပတ္တို႔မွသည္ ျပန္၍ မေပါက္ေတာ့ဘဲ စပါးပင္တို႔သည္ အစုလိုက္ အစုလိုက္ျဖစ္သြား၏။

ထိုအခါတြင္ ထိုသေလးစပါးပင္တို႔အား အပိုင္းအျခားျပဳ ခြဲေ၀ကာ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စပါးကိုသာ ရိတ္သိမ္းစားသံုးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္တြင္ တစ္ဦးေသာသူသည္ အျခားသူ၏ ပိုင္နက္မွ စပါးကို ခိုးယူေသာ အမႈျဖစ္သည္။ ခိုးသူအား ကဲ့ရဲ့အျပစ္တင္ၾက၍ ေနာင္တြင္ မက်ဳးလြန္မိေစရန္ ၀န္ခံကတိျပဳေစသည္။ သို႔ေသာ္ ထပ္မံခိုးယူမႈ ျဖစ္ေသာအခါ ထိုးႏွက္ျခင္း, ခဲျဖင့္ေပါက္ျခင္း, တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျပစ္ေပးၾက၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ခိုးယူျခင္း, ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း, လိမ္ညာျခင္း, အျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာသည္။

*****
(၁) အဂၢညသုတ္က “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ကိုေဟာျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ “သတၱ၀ါတို႔၏ အစ” ကိုေဟာျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ “အ၀ိဇၨာပိတ္ဖံုးကာ တဏွာျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ထားၿပီး သံသရာတြင္ က်င္လည္ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ့ ေရွးအစသည္ မထင္” (ပုဗၺာ ေကာဋိ နပညာယတိ… ) ဆိုတဲ့ စကားကို သုတၱန္ေဒသနာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရေပမယ့္၊ “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ကိုေတာ့ အဂၢညသုတ္ တစ္သုတ္ထဲမွာပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

(၂) “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ဟာ အဂၢညသုတ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီသုတၱန္ရဲ့ အဓိက message က “ဇာတ္ကြဲျပားမႈဟာ ျဗဟၼာႀကီး ဖန္ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ လူေတြရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ specialization ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ျမင့္ျမတ္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးဇာတ္နဲ႔ မဆိုင္ဘဲ, အသိပညာ, ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကသာ ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။

(၃) အဂၢညသုတ္က “ကမၻာဦးအစ” ဟာ The Book of Genesis နဲ႔ မတူသလို, သိပၸံေတြ႕ရွိခ်က္ေတြနဲ႔လည္း တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း “အေမွာင္အတိက်ေနတဲ့ ေရျပင္က်ယ္ႀကီး” ရဲ့ ပံုရိပ္ေတြကေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ တူေနပါလိမ့္မယ္။

(၄) ကမၻာဦးမွာ သတၱ၀ါေတြအားလံုးဟာ တစ္မ်ိဳး တစ္စားတည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာင္မွာ ေျမဆီ, မိႈ, ေရညႇိေရေမွာ္, သေလးစပါးစျဖင့္ အပင္ေလာက တစ္ဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာသလို၊ သတၱ၀ါေတြရဲ့ nutrition ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစားေတြ ကြဲျပား လာခဲ့ၾကတယ္။ အေစာပိုင္း သတၱ၀ါေတြဟာ asexual reproduction နဲ႔ ေပါက္ပြားခဲ့ၾကၿပီး ေနာင္မွ လိင္ကြဲျပားမႈျဖစ္လာတယ္။ အခုလို Reductionist interpretation လုပ္ရင္ေတာ့ အဂၢညသုတ္က သိပၸံေတြ႔ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ သိပ္မကြာတာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

(၅) သိပ္ၿပီး နားလည္ရခက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပတဲ့အခါ အဓိပၸါယ္ေကာက္မွားတဲ့ ျပႆနာ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ အိုင္းစတိုင္းရဲ့ Special Relativity Theory ကို အရပ္သားေတြကို ရွင္းျပတဲ့ ပံုျပင္ရွိတယ္။ အႁမႊာညီေနာင္မွာ တစ္ေယာက္က အလင္းအလွ်င္ေလာက္ ျမန္တဲ့ ယာဥ္ႀကီးကို စီးသြားၿပီး တစ္ေယာက္က က်န္ခဲ့တယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒီယာဥ္ႀကီး ကမၻာကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ယာဥ္ေပၚလိုက္သြားတဲ့သူက က်န္ခဲ့တဲ့သူထက္ ပိုငယ္ ေနလိမ့္မယ္။ အလွ်င္ႏႈန္း ျမန္လာသည့္အေလွ်ာက္ အခ်ိန္ကာလက ေႏွးသြားႏိုင္တာကို ႐ူပေဗဒညီမွ်ျခင္းေတြမသံုးဘဲ ရွင္းျပထားတာပါ။ ဒါကို အကယ္၍ အလင္းအလွ်င္ထက္ျမန္တဲ့ ယာဥ္ကိုစီးၿပီး အတိတ္ကို ျပန္သြားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ over-interpretation ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

*****
တရာအညႊန္း
၁။ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ကမၻာဦးက လူသားမ်ားအေၾကာင္း တရားေတာ္ http://dhammadownload.com/MP3Library/Dr-Nandamalabhivamsa/MP3Disc01/042-DrNandamalabhivamsa-12-7-2008Singapore.mp3 

၂။ Dhamma Talk by Bhikkhu Sujato

15 comments:

အၿပံဳးပန္း said...

ဆက္ပါဦး။

zizawa said...

ဗုဒၶဘာသာမွာက ဖန္ဆင္းရွင္ေနရာ မရွိဘူး။ တဘက္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္က အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးကို ဘာ assumption မွ မပါဘဲ စုၿပဳံရွင္းျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားထားတယ္ထင္တယ္။ ကပ္ေတြ တခုၿပီးတခု ျဖစ္တယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကုိ မွန္တယ္လုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ သိႏုိင္မလဲ။ သိႏုိင္စရာေရာ ရွိလား။ သက္ရွိေတြ ဘယ္လုိျဖစ္လာလဲဆိုတာ ရွင္းျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားရာမွာ မူလေမးခြန္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း သစ္ေတြပါ ထပ္ေပၚလာတယ္။ သတၱ၀ါ အမ်ားစုက ျဗဟၼာဘုံမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အဲဒိ ျဗဟၼာေတြက ဘယ္ကလာသလဲ။ ေျမဆီကိုစားလို႔ ကုိယ္ေရာင္ကုိယ္၀ါ ေပ်ာက္သြားတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာတို႔ ဘယ္လုိထင္ရွားလာလဲ။ ကမၻာဘယ္လို ေပၚလာလဲ။ အေျဖတုိင္းအတြက္က ေမးခြန္းသစ္ေတြ ထပ္ထပ္ေပၚလာေနတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီသီအုိရီက ကေန႔ေခတ္မွာ လူလက္ခံဖုိ႔ ခက္မယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္၀င္စားဖို႔ အေကာင္းဆုံး ၀ါက်က

‘အစာအာဟာရသည္ ၾကမ္းတမ္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္သည္ ၾကမ္းတမ္းလာသည္။ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္တို႔စြန္႔ရန္ အဂၤါမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ အဖို, အမအဂၤါတို႔ ကြဲျပားလာၾကသည္။’

လုိ႔ထင္တယ္။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ ့လုပ္ေဆာင္စရာ function ေတြကို လုပ္ဖုိ႔ ကုိယ္အဂၤါေတြ ေပၚလာတယ္ဆိုတာ ကေန႔ေခတ္ သိပၸံကလက္ခံထားတဲ့ functional explanation ဆိုတာနဲ႔ အေတာ့္ကိုနီးစပ္တယ္ထင္တယ္။ ဥပမာ ငွက္ေတြမွာ ဘာ့ေၾကာင့္ hollow bones ရွိသလဲ ဆုိရင္ hollow bones ကငွက္ေတြကို ပ်ံသန္းရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္လုိ႔ဆုိတဲ့ ရွင္းျပခ်က္ကုိ အတုိင္းအတာတခုထိ ဇီ၀ေဗဒမွာ လက္ခံမႈရွိတယ္လို႔ သိရတယ္။ ခုအေပၚက စာေၾကာင္းကိုလည္း အလားတူ ရွင္းျပလို႔ ရႏုိင္တယ္ထင္တယ္။ ေနာက္တခါ အစာအဟာရက လူ႔ရဲ ့ရုပ္ခႏၶာကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာလည္း ေခတ္သစ္ သိပၸံနဲ႔ မေ၀းလွဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

w

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

ဗဟုသုတ ရစရာေတြ ဖတ္ရူသြားပါတယ္၊ အားေပး
လ်က္ပါ။

Ko Paw said...

ကုိဧရာ...

ဗုဒၶေဟာတာကုိ သိပၸံေတြ႕ရွိခ်က္နဲ႔ အတင္း တန္းၫႇိယူခ်င္တဲ့ သေဘာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပထမပုိင္းမွာ ေရအျပင္ႀကီးျဖစ္ေနတာရယ္၊ ေနမရွိ၊ ေနလေတြ မေပၚေသး၊ ေန႔ည ရာသီဥတုမရွိဆုိတာေတြကို ဖတ္ရေတာ့ ဒစၥကာဗာရီမွာ ျပတဲ့ ကမၻာအစကုိ သတိရမိတယ္။ (ယူက်ဳမွာလည္း ရွိပုံရတယ္။) ပထမပိုင္းမွာ ေလထုထဲမွာ ေခ်ာ္မႈန္႔ေတြ၊ မီးခုိးအမႈန္ေတြနဲ႔ ပိတ္ေနေတာ့ ေနေရာင္မက်ႏုိင္ဘူးဆုိတယ္။ ဒါဆုိ ေန႔ည၊ ရာသီဥတုလည္း မရွိတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ႔ေနာ္။

ဗုဒၶက ကမၻာအစကုိ ေဟာရင္ အဲသည္ေခတ္မွာ သိပၸံမဖြံ႕ၿဖဳိးေသးတဲ့အေလ်ာက္ ၾကားနာသူေတြက သူေျပာခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ျမင္ေယာင္မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ တလြဲမွတ္သြားမိတာေရာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား။ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ အမ်ားသေဘာတူ မွတ္တမ္းတင္မယ္လုပ္ၾကေတာ့မွ (သံဂါယနာ??) သူတုိ႔ မွတ္မိတဲ့အတုိင္း ျပန္ရြတ္ဆုိတာေရာ ျဖစ္ေလမလားတုိ႔ က်ေနာ္စဥ္းစားမိပါတယ္။ က်ေနာ္စဥ္းစားသလုိ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မွာပါ။ ေတြးမိတာကုိ ေျပာျပတာသက္သက္ပါ။

အလားတူပဲ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ က်ေနာ္ေတြးမိတာေတြ ရွိတယ္။ ေအာက္မွာ ေျပာမွာေတြကုိ အတည္မယူပါနဲ႔။ ဗုဒၶက သူ႕တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ အနာဂတ္ကုိ ကာလစာရီ ႂကြခ်ီၿပီး သူေတြ႕တာေတြ၊ သူဆင္ျခင္မိတာေတြကို ေျပာတာကုိ ေနာက္လုိက္ေနာက္သားေတြက တကယ္ မျမင္ဘူးေတာ့ သူတုိ႔ သေဘာေပါက္သလုိမ်ား မွတ္ထားၾကသလားလုိ႔ပါ။ ဥပမာအခ်ဳိ႕... (က်ေနာ့္အေတြးက ရယ္စရာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။)

နတ္ျမင္းတေထာင္ကတဲ့ ေဝဇယႏၱာရထား ဆုိတာ ျမင္းေကာင္ေရ တစ္ေထာင္အားရွိတဲ့ ယာဥ္ပ်ံ (ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ရဟတ္ယာဥ္) ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ Airforce One လုိ ဟာမ်ဳိးေပါ႔။

္ဝရဇိန္ ဆုိတာ ပဲ့ထိန္းစနစ္ပါတဲ့ ႏူကလိယား ဒုံးက်ည္လက္နက္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

သိၾကားမင္းဆုိတာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတခုခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘန္ကီမြန္းမ်ား ျဖစ္ေလမလား။

အသူရာဆုိတာက တာလီဘန္ေတြတုိ႔ အုိဆာမာတုိ႔ကုိ ေျပာခ်င္တာလား။

ယမမင္းဆုိတာ ေနျပည္ေတာ္က အဘကို ရည္ၫႊန္းတာမ်ား ျဖစ္ေလမလား.........

စသျဖင့္ စသျဖင့္ အေတြးပြားမိပါတယ္။

လသာည said...

ဟုတ္တယ္ ဆက္ပါဦး..။

ကေလးဘ၀က ကမာၻဦးက သေလးစပါးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို အဘြားေျပာျပကတဲက သေလးစပါးကို စိတ္၀င္စားေနတာ.. ေတာ္ေတာ္ စားေကာင္းမွာပဲ စားခ်င္လိုက္တာလို႔ ကေလးစိတ္နဲ႔ အျမဲေတာင့္တဖူးတယ္ း)))

Anonymous said...

ဟားးးးးးးးး ဟိုအေပၚက လသာည ကေတာ႔ သန္ရာသန္ရာ ဘဲ သေလးစပါး စားခ်င္လို႕ တဲ႔ ေျမာက္ကၽြန္းသူ လုပ္ခိုင္းအုန္းမွပါ

ကိုဧရာ ေရ

ဖတ္သြားတယ္ ဗ်ာ က်ေနာ္ လည္း လသာည လိုဘဲ

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

မမသီရိ said...

က်မ က ဗုဒၵဘာသာ၀င္သာ ဆိုတယ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ မရွိလွ မွန္း ခုတေလာ ပို သိလာရတယ္.. သိေတာ့ သိသလိုလို နဲ႕ ေသခ်ာ ရွင္းျပ ပါ ဆို ေယာင္၀ါး သြားေရာ..
ဒီ ကမၻာဦးအစ လူသားေတြ ျဖစ္လာေပၚလာပုံဆိုတဲ့ ပို႕စ္ေလးကို လြန္ခဲ့ တဲ့ ၃ လ ေလာက္က ဖတ္ခဲ့ ရရင္ အေတာ္ေလးေကာင္းမယ္ လို႕ေတြးမိတယ္

မၾကာေသးခင္တုန္းက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ တခုမွာက်မ သင္တန္း နဲ႕ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေလး တခု တက္ျဖစ္ခဲ့တယ္
အဲဒီထဲက ဘာသာရပ္တခု က ျငိမ္းခ်မ္းမွု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ျခင္း၊ သေဘာထားကြဲ လြဲျခင္းနဲ႕ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ျခင္း ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြပါ..။

တတ္ေရာက္ခဲ့တဲ့သူေတြ က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစု၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္၊ နတ္ကိုးကြယ္သူ မ်ား၊ ရွင္တို၊ ဂ်ဴး၊ ဘာသာမရွိသူမ်ား နဲ႕ ဗုဒၵဘာသာ ကိုယ္စားျပဳ က ေတာ့ က်မ ျဖစ္ခဲ့တယ္.. ဒုတိယ အမ်ားစုက ဘာသာမရွိသူေတြပါ
သင္တန္း နဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလ ၃ ပတ္မွာ ၅ ရက္ က ကမၻာ့ ဘာသားတရားမ်ား နဲ႕ ယုံၾကည့္မွုျဖစ္ျပီးေတာ့ အမ်ားစု ေဆြးေႏြးၾက ၊ ျငင္းခုံၾက၊ ရွင္းလင္းၾက နဲ႕ အေတာ့္ ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ေဆြးေႏြးၾကတာမ်ိဳးပါ..

အထူး သျဖင့္ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္နဲ႕ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြ ဟာ အေတာ္ေလး စိတ္အားထက္သန္ုျပီး ျပင္းျပၾကတာ ေတြ႕ခဲ့ရျပီးေတာ့ ဘာသာ မရွိသူေတြက အခ်ိန္လုံး ေမးခြနး္ေတြ ဆက္ တိုက္ ကို ္ေမးေနခဲ့တယ္..

မသြားခင္တုန္းက ဒီသင္တန္းမွာ ဘာသာေရးအေၾကာင္း အဲသေလာက္ထိ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ မထင္ေတာ့ ကိုယ္သိထားတဲ့ ဗုဒၵတရားေတာ္ က သာမာန္ေလာက္ပဲ ရွိေနျပီး .. တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ခ်က္က် လက္က် အေသးစိတ္ မေလ့လာ ထားခဲ့မိဘူး

အဲဒီမွာ ဗုဒၵဘာသာ က လူအမ်ားစု စိတ္အ၀င္စား ခံရဆုံး ဘာသာ ျဖစ္ေနခဲ့ျပီး အေတာ္မ်ားမ်ား က သူတို႕ ပိုသိခ်င္ေနတဲံ ျိငိမ္းခ်မ္းမွုနဲ႕ ဗုဒၵရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ေမးခဲ့ၾကတယ္..ကိုယ္ေျဖႏိုင္တာေျဖ မေျဖႏိုင္တာ ကို အင္တာနက္မွာ ရွာၾကည့္ပါ၊ ေနာ္ကေတာ့ ျပန္ေျပာပါ့မယ္ စသျဖင့္ မ်က္ႏွာပူပူ နဲ႕ေျပာခဲ့ရတယ္။
ဗုဒၵဘာသာ ကိုယ္စားျပဳ သင္တန္းသူ ျဖစ္တဲ့ က်မ ကိုၾကည့္ျပီး . Inner Peace ကို သူတို႕နားလည္ခဲ့ရတယ္ လို႕ သင္တန္း ၃ ပတ္ျပီး လို႕ သင္တန္းဆင္းတဲ့ခါ သင္တန္းသား အမ်ားစုနဲ႕ သင္တန္းဆရာေတြက ေျပာျပခဲ့ၾကလို႕.. အမ်ားၾကီး မရွင္းျပခဲ့ႏိုင္ေပမဲ့ ေတာ္ပါေသး ရဲ႕ .. ငါ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တာ၀န္ေက်ပါတယ္ လုိ႕ ခံစားခဲ့မိတယ္..

အဲဒီသင္တန္းကာလမွာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာေတြ ၾကည့္ျပီး.. အထူး သျဖင့္ ဘာသာမရွိသူ လူငယ္ေလးေတြ ရဲ႕ ဘာသာတရားေတြအေပၚ ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ဟာ..က်မရဲ႕ ငယ္ဘ၀ေတြကို သြား ျပီး သတိရေစခဲ့တယ္..အသက္ ၂၀ ထိ က်မ ဘာကို မွ မယုံၾကည့္ခဲ့တဲ့ သူ ျဖစ္ခဲ့လို႕ပါ..။ ျပီးေတာ့ .. နားလည္ခဲ့ရတဲ့ ေနာက္တခ်က္က .. ေစာဒက တက္မယ္ဆိုရင္.. ဒီေလာကၾကီးမွာ အရာအားလုံး ဟာ ေစာဒက တက္မယ္ဆို တက္စရာ ခ်ည္း ပဲ ဆိုတာ ပါပဲ..အထူးသျဖင့္ဘာသာတရား ေတြေပါ့.

ေနာက္သင္ခန္းစာ တခု ကေတာ့.လူတေယာက္ဟာ ရင္ထဲ ျငိမ္းခ်မ္းေနျပီ၊ သူ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္မပ်က္စီးေစဘူး၊ သူတပါး ကို အႏိုင္မက်င့္ဘူး မက်ဴးေက်ာ္ဘူး၊ မပုတ္ခတ္ဖူး .. ဒီေလာက အတြက္ ၾကီးၾကီးမားမား အက်ိဳးေက်းဇူး မျပဳႏိုင္ရင္ေတာင္ အက်ိဳး မယုတ္ေစဘူး ဆိုရင္.. အဲဒီ လူဟာ စစ္မွန္တဲ့ ယုံၾကည္မွဳ နဲ႕ အသက္ရွင္ေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ...

အဲဒီခရီးစဥ္ မွာ ပါေမာကၡ တေယာက္ရဲ႕ က်မ ကိုၾကည့္ျပီး ခ်ခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္ကေလး ကိုလဲ မေမ့ ႏိုင္ျပန္ဘူး.. သူက သင္တန္းတရက္မွာ လူေတြ အမ်ား ၾကိးေရွ႕မွာ ဘာေျပာခဲ့ သလဲ ဆိုေတာ့.. သူ႕ကို (က်မကို) ျမင္ရျပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာျပည္ ႏွစ္ေတြအၾကာၾကီး ဒီအတိုင္းရွိေနတာ ဘာလို႕လဲ လို႕ သူသိလိုက္ပါျပီ တဲ့.. ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ အမ်ားစု က ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ေနၾကျပီး၊ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို .. ေအးေအးသက္သာ ရင္ဆိုင္ၾကတယ္.. ေလာဘ မၾကိးၾကဘူး.. ၀ိဘက္နဲ႕ ၀ဋ္ ဆိုတာ ေၾကာက္ၾကတယ္.. ေရာင့္ရဲ ၾကတယ္..လူေတြကို ခ်စ္ခ်စ္မုန္းမုန္း ျပံဳးျပဖို႕ ၀န္မေလးၾကဘူး.. တဲ့.. အဲဒီ အခ်က္ေတြ က က်မကိုျမင္ျပီး ပို ေသခ်ာ သြား ပါ တယ္ တဲ့..

အဲဒါက ႏိုင္ငံျခားသား တခ်ို႕က ျမန္မာဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြအပၚတဲ့ အျမင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္မယ္ လို႕ထင္ပါတယ္.

မမသီရိ said...

က်မ က ဗုဒၵဘာသာ၀င္သာ ဆိုတယ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ မရွိလွ မွန္း ခုတေလာ ပို သိလာရတယ္.. သိေတာ့ သိသလိုလို နဲ႕ ေသခ်ာ ရွင္းျပ ပါ ဆို ေယာင္၀ါး သြားေရာ..
ဒီ ကမၻာဦးအစ လူသားေတြ ျဖစ္လာေပၚလာပုံဆိုတဲ့ ပို႕စ္ေလးကို လြန္ခဲ့ တဲ့ ၃ လ ေလာက္က ဖတ္ခဲ့ ရရင္ အေတာ္ေလးေကာင္းမယ္ လို႕ေတြးမိတယ္

မၾကာေသးခင္တုန္းက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ တခုမွာက်မ သင္တန္း နဲ႕ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေလး တခု တက္ျဖစ္ခဲ့တယ္
အဲဒီထဲက ဘာသာရပ္တခု က ျငိမ္းခ်မ္းမွု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ျခင္း၊ သေဘာထားကြဲ လြဲျခင္းနဲ႕ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ျခင္း ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြပါ..။

တတ္ေရာက္ခဲ့တဲ့သူေတြ က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစု၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္၊ နတ္ကိုးကြယ္သူ မ်ား၊ ရွင္တို၊ ဂ်ဴး၊ ဘာသာမရွိသူမ်ား နဲ႕ ဗုဒၵဘာသာ ကိုယ္စားျပဳ က ေတာ့ က်မ ျဖစ္ခဲ့တယ္.. ဒုတိယ အမ်ားစုက ဘာသာမရွိသူေတြပါ
သင္တန္း နဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလ ၃ ပတ္မွာ ၅ ရက္ က ကမၻာ့ ဘာသားတရားမ်ား နဲ႕ ယုံၾကည့္မွုျဖစ္ျပီးေတာ့ အမ်ားစု ေဆြးေႏြးၾက ၊ ျငင္းခုံၾက၊ ရွင္းလင္းၾက နဲ႕ အေတာ့္ ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ေဆြးေႏြးၾကတာမ်ိဳးပါ..

အထူး သျဖင့္ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္နဲ႕ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြ ဟာ အေတာ္ေလး စိတ္အားထက္သန္ုျပီး ျပင္းျပၾကတာ ေတြ႕ခဲ့ရျပီးေတာ့ ဘာသာ မရွိသူေတြက အခ်ိန္လုံး ေမးခြနး္ေတြ ဆက္ တိုက္ ကို ္ေမးေနခဲ့တယ္..

မသြားခင္တုန္းက ဒီသင္တန္းမွာ ဘာသာေရးအေၾကာင္း အဲသေလာက္ထိ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ မထင္ေတာ့ ကိုယ္သိထားတဲ့ ဗုဒၵတရားေတာ္ က သာမာန္ေလာက္ပဲ ရွိေနျပီး .. တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ခ်က္က် လက္က် အေသးစိတ္ မေလ့လာ ထားခဲ့မိဘူး

အဲဒီမွာ ဗုဒၵဘာသာ က လူအမ်ားစု စိတ္အ၀င္စား ခံရဆုံး ဘာသာ ျဖစ္ေနခဲ့ျပီး အေတာ္မ်ားမ်ား က သူတို႕ ပိုသိခ်င္ေနတဲံ ျိငိမ္းခ်မ္းမွုနဲ႕ ဗုဒၵရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ေမးခဲ့ၾကတယ္..ကိုယ္ေျဖႏိုင္တာေျဖ မေျဖႏိုင္တာ ကို အင္တာနက္မွာ ရွာၾကည့္ပါ၊ ေနာက္ေတာ့ ျပန္ေျပာပါ့မယ္ စသျဖင့္ မ်က္ႏွာပူပူ နဲ႕ေျပာခဲ့ရတယ္။

မမသီရိ said...

က်မ က ဗုဒၵဘာသာ၀င္သာ ဆိုတယ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ မရွိလွ မွန္း ခုတေလာ ပို သိလာရတယ္.. သိေတာ့ သိသလိုလို နဲ႕ ေသခ်ာ ရွင္းျပ ပါ ဆို ေယာင္၀ါး သြားေရာ..ဒီ ကမၻာဦးအစ လူသားေတြ ျဖစ္လာေပၚလာပုံဆိုတဲ့ ပို႕စ္ေလးကို လြန္ခဲ့ တဲ့ ၃ လ ေလာက္က ဖတ္ခဲ့ ရရင္ အေတာ္ေလးေကာင္းမယ္ လို႕ေတြးမိတယ္

မၾကာေသးခင္တုန္းက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ တခုမွာက်မ သင္တန္း နဲ႕ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေလး တခု တက္ျဖစ္ခဲ့တယ္ အဲဒီထဲက ဘာသာရပ္တခု က ျငိမ္းခ်မ္းမွု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ျခင္း၊ သေဘာထားကြဲ လြဲျခင္းနဲ႕ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ျခင္း ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြပါ..။

တတ္ေရာက္ခဲ့တဲ့သူေတြ က ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစု၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္၊ နတ္ကိုးကြယ္သူ မ်ား၊ ရွင္တို၊ ဂ်ဴး၊ ဘာသာမရွိသူမ်ား နဲ႕ ဗုဒၵဘာသာ ကိုယ္စားျပဳ က ေတာ့ က်မ ျဖစ္ခဲ့တယ္.. ဒုတိယ အမ်ားစုက ဘာသာမရွိသူေတြပါ
သင္တန္း နဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလ ၃ ပတ္မွာ ၅ ရက္ က ကမၻာ့ ဘာသားတရားမ်ား နဲ႕ ယုံၾကည့္မွုျဖစ္ျပီးေတာ့ အမ်ားစု ေဆြးေႏြးၾက ၊ ျငင္းခုံၾက၊ ရွင္းလင္းၾက နဲ႕ အေတာ့္ ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ေဆြးေႏြးၾကတာမ်ိဳးပါ..

အထူး သျဖင့္ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္နဲ႕ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ေတြ ဟာ အေတာ္ေလး စိတ္အားထက္သန္ုျပီး ျပင္းျပၾကတာ ေတြ႕ခဲ့ရျပီးေတာ့ ဘာသာ မရွိသူေတြက အခ်ိန္လုံး ေမးခြနး္ေတြ ဆက္ တိုက္ ကို ္ေမးေနခဲ့တယ္..

မသြားခင္တုန္းက ဒီသင္တန္းမွာ ဘာသာေရးအေၾကာင္း အဲသေလာက္ထိ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ မထင္ေတာ့ ကိုယ္သိထားတဲ့ ဗုဒၵတရားေတာ္ က သာမာန္ေလာက္ပဲ ရွိေနျပီး .. တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ခ်က္က် လက္က် အေသးစိတ္ မေလ့လာ ထားခဲ့မိဘူး

အဲဒီမွာ ဗုဒၵဘာသာ က လူအမ်ားစု စိတ္အ၀င္စား ခံရဆုံး ဘာသာ ျဖစ္ေနခဲ့ျပီး အေတာ္မ်ားမ်ား က သူတို႕ ပိုသိခ်င္ေနတဲံ ျိငိမ္းခ်မ္းမွုနဲ႕ ဗုဒၵရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ေမးခဲ့ၾကတယ္..ကိုယ္ေျဖႏိုင္တာေျဖ မေျဖႏိုင္တာ ကို အင္တာနက္မွာ ရွာၾကည့္ပါ၊ ေနာ္ကေတာ့ ျပန္ေျပာပါ့မယ္ စသျဖင့္ မ်က္ႏွာပူပူ နဲ႕ေျပာခဲ့ရတယ္။
ဗုဒၵဘာသာ ကိုယ္စားျပဳ သင္တန္းသူ ျဖစ္တဲ့ က်မ ကိုၾကည့္ျပီး . Inner Peace ကို သူတို႕နားလည္ခဲ့ရတယ္ လို႕ သင္တန္း ၃ ပတ္ျပီး လို႕ သင္တန္းဆင္းတဲ့ခါ သင္တန္းသား အမ်ားစုနဲ႕ သင္တန္းဆရာေတြက ေျပာျပခဲ့ၾကလို႕.. အမ်ားၾကီး မရွင္းျပခဲ့ႏိုင္ေပမဲ့ ေတာ္ပါေသး ရဲ႕ .. ငါ တတ္ႏိုင္သေလာက္ တာ၀န္ေက်ပါတယ္ လုိ႕ ခံစားခဲ့မိတယ္..

အဲဒီသင္တန္းကာလမွာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာေတြ ၾကည့္ျပီး.. အထူး သျဖင့္ ဘာသာမရွိသူ လူငယ္ေလးေတြ ရဲ႕ ဘာသာတရားေတြအေပၚ ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ဟာ..က်မရဲ႕ ငယ္ဘ၀ေတြကို သြား ျပီး သတိရေစခဲ့တယ္..အသက္ ၂၀ ထိ က်မ ဘာကို မွ မယုံၾကည့္ခဲ့တဲ့ သူ ျဖစ္ခဲ့လို႕ပါ..။ ျပီးေတာ့ .. နားလည္ခဲ့ရတဲ့ ေနာက္တခ်က္က .. ေစာဒက တက္မယ္ဆိုရင္.. ဒီေလာကၾကီးမွာ အရာအားလုံး ဟာ ေစာဒက တက္မယ္ဆို တက္စရာ ခ်ည္း ပဲ ဆိုတာ ပါပဲ..အထူးသျဖင့္ဘာသာတရား ေတြေပါ့.

ေနာက္သင္ခန္းစာ တခု ကေတာ့.လူတေယာက္ဟာ ရင္ထဲ ျငိမ္းခ်မ္းေနျပီ၊ သူ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္မပ်က္စီးေစဘူး၊ သူတပါး ကို အႏိုင္မက်င့္ဘူး မက်ဴးေက်ာ္ဘူး၊ မပုတ္ခတ္ဖူး .. ဒီေလာက အတြက္ ၾကီးၾကီးမားမား အက်ိဳးေက်းဇူး မျပဳႏိုင္ရင္ေတာင္ အက်ိဳး မယုတ္ေစဘူး ဆိုရင္.. အဲဒီ လူဟာ စစ္မွန္တဲ့ ယုံၾကည္မွဳ နဲ႕ အသက္ရွင္ေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ...

အဲဒီခရီးစဥ္ မွာ ပါေမာကၡ တေယာက္ရဲ႕ က်မ ကိုၾကည့္ျပီး ခ်ခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္ကေလး ကိုလဲ မေမ့ ႏိုင္ျပန္ဘူး.. သူက သင္တန္းတရက္မွာ လူေတြ အမ်ား ၾကိးေရွ႕မွာ ဘာေျပာခဲ့ သလဲ ဆိုေတာ့.. သူ႕ကို (က်မကို) ျမင္ရျပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာျပည္ ႏွစ္ေတြအၾကာၾကီး ဒီအတိုင္းရွိေနတာ ဘာလို႕လဲ လို႕ သူသိလိုက္ပါျပီ တဲ့.. ဘာလို႕လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ အမ်ားစု က ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ေနၾကျပီး၊ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို .. ေအးေအးသက္သာ ရင္ဆိုင္ၾကတယ္.. ေလာဘ မၾကိးၾကဘူး.. ၀ိဘက္နဲ႕ ၀ဋ္ ဆိုတာ ေၾကာက္ၾကတယ္.. ေရာင့္ရဲ ၾကတယ္..လူေတြကို ခ်စ္ခ်စ္မုန္းမုန္း ျပံဳးျပဖို႕ ၀န္မေလးၾကဘူး.. တဲ့.. အဲဒီ အခ်က္ေတြ က က်မကိုျမင္ျပီး ပို ေသခ်ာ သြား ပါ တယ္ တဲ့..

အဲဒါက ႏိုင္ငံျခားသား တခ်ို႕က ျမန္မာဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြအပၚတဲ့ အျမင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္မယ္ လို႕ထင္ပါတယ္

ေမဓာ၀ီ said...

ကိုဧရာေရ ဒီပို႔စ္ေလးအတြက္ သာဓု (၃ႀကိမ္) ေခၚလိုက္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လ်က္

sonata-cantata said...

(၁) အဂၢညသုတ္က “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ကိုေဟာျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ “သတၱ၀ါတို႔၏ အစ” ကိုေဟာျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ “အ၀ိဇၨာပိတ္ဖံုးကာ တဏွာျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ထားၿပီး သံသရာတြင္ က်င္လည္ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ့ ေရွးအစသည္ မထင္” (ပုဗၺာ ေကာဋိ နပညာယတိ… ) ဆိုတဲ့ စကားကို သုတၱန္ေဒသနာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရေပမယ့္၊ “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ကိုေတာ့ အဂၢညသုတ္ တစ္သုတ္ထဲမွာပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

(၂) “ကမၻာဦး လူသားရဲ့ အစ” ဟာ အဂၢညသုတ္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီသုတၱန္ရဲ့ အဓိက message က “ဇာတ္ကြဲျပားမႈဟာ ျဗဟၼာႀကီး ဖန္ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ လူေတြရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ specialization ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ျမင့္ျမတ္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးဇာတ္နဲ႔ မဆိုင္ဘဲ, အသိပညာ, ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကသာ ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္တယ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။

(၃) အဂၢညသုတ္က “ကမၻာဦးအစ” ဟာ The Book of Genesis နဲ႔ မတူသလို, သိပၸံေတြ႕ရွိခ်က္ေတြနဲ႔လည္း တူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း “အေမွာင္အတိက်ေနတဲ့ ေရျပင္က်ယ္ႀကီး” ရဲ့ ပံုရိပ္ေတြကေတာ့ ခပ္ဆင္ဆင္ တူေနပါလိမ့္မယ္။

(၄) ကမၻာဦးမွာ သတၱ၀ါေတြအားလံုးဟာ တစ္မ်ိဳး တစ္စားတည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာင္မွာ ေျမဆီ, မိႈ, ေရညႇိေရေမွာ္, သေလးစပါးစျဖင့္ အပင္ေလာက တစ္ဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာသလို၊ သတၱ၀ါေတြရဲ့ nutrition ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစားေတြ ကြဲျပား လာခဲ့ၾကတယ္။ အေစာပိုင္း သတၱ၀ါေတြဟာ asexual reproduction နဲ႔ ေပါက္ပြားခဲ့ၾကၿပီး ေနာင္မွ လိင္ကြဲျပားမႈျဖစ္လာတယ္။ အခုလို Reductionist interpretation လုပ္ရင္ေတာ့ အဂၢညသုတ္က သိပၸံေတြ႔ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ သိပ္မကြာတာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

(၅) သိပ္ၿပီး နားလည္ရခက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပတဲ့အခါ အဓိပၸါယ္ေကာက္မွားတဲ့ ျပႆနာ ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ အိုင္းစတိုင္းရဲ့ Special Relativity Theory ကို အရပ္သားေတြကို ရွင္းျပတဲ့ ပံုျပင္ရွိတယ္။ အႁမႊာညီေနာင္မွာ တစ္ေယာက္က အလင္းအလွ်င္ေလာက္ ျမန္တဲ့ ယာဥ္ႀကီးကို စီးသြားၿပီး တစ္ေယာက္က က်န္ခဲ့တယ္ ဆိုပါစို႔။ ဒီယာဥ္ႀကီး ကမၻာကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ယာဥ္ေပၚလိုက္သြားတဲ့သူက က်န္ခဲ့တဲ့သူထက္ ပိုငယ္ ေနလိမ့္မယ္။ အလွ်င္ႏႈန္း ျမန္လာသည့္အေလွ်ာက္ အခ်ိန္ကာလက ေႏွးသြားႏိုင္တာကို ႐ူပေဗဒညီမွ်ျခင္းေတြမသံုးဘဲ ရွင္းျပထားတာပါ။ ဒါကို အကယ္၍ အလင္းအလွ်င္ထက္ျမန္တဲ့ ယာဥ္ကိုစီးၿပီး အတိတ္ကို ျပန္သြားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ over-interpretation ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

white said...

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ တရားေတာ္ေလး နာျဖစ္ျပီးကတည္းက စာျပန္ရိုက္တင္ဖို႕ စဥ္းစားေနတုန္း အဆင္သင့္ေလးေတြ႕လို႕ ကူးသြားပါတယ္ရွင္။ ဆက္လက္ျဖန္႕ေ၀ခြင့္ျပဳပါ။

sonata-cantata said...

မွ်ေ၀ႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။

ညီမေလး said...

ဆက္ပါအုန္း ကိုဧရာ .. မသိေသးတာေတြ သိသင္႕တာေတြ သိခြင္ရတဲ႕ အတြက္ ေစာင္႕ဖတ္ေနပါတယ္ ။

soeeasy said...

အတိတ္ကိုလည္းမျပန္နဲ႔အနာဂါတ္ကိုလည္းမလွန္နဲ႔ပစၥဳပၸန္တည္႔တည္႔ပဲၾကည္႔။