Friday, May 8, 2009

သာသနာ့အလံ


ဗုဒၶအဆံုးအမ သာသနာ၏ သေကၤတအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ လႊင့္ထူၾကေသာ သာသနာ့အလံေတာ္ကို ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕တြင္ စတင္ လႊင့္ထူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

နာယကဆရာေတာ္အရွင္ ဟိကၠဒုေ၀ သီရိမဂၤလ မေထရ္အမႈးျပဳ၍ အနာဂါရိကဓမၼပါလ၏ မိဘႏွစ္ပါးတို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိုလံဘိုေကာ္မတီက ပထမဆံုးဗုဒၶသာသနာ့အလံေတာ္ကို ဖန္တီးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္ကို သေကၤတျပဳ၍ ေရးဆြဲခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘ၀တြင္ ၀ိသာခါေန႔ (Vesak day) အား အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈-ရက္ ၀ိသာခါအခါေတာ္ေန႔တြင္ သာသနာ့အလံေတာ္အား စတင္လႊင့္ထူခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အ႐ြယ္အခ်ိဳးအစားသည္ လႊင့္ထူရန္ အဆင္မေျပ၍ ႏိုင္ငံတကာအလံမ်ား၏ အ႐ြယ္အခ်ိဳးအစားအတိုင္းေျပာင္းလဲရန္ အေမရိကန္ စာနယ္ဇင္းသမား ဗိုလ္မွဴးႀကီး Henry Steel Olcott က အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ၁၈၈၆-ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ လက္ခံအတည္ျပဳ၍ သတင္းစာမွ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး Olcott ႏွင့္ အနာဂါရိကဓမၼပါလတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၁၈၈၉-ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ သာသနာ့အလံေတာ္အား ဂ်ပန္ဧကရာဇ္ထံ လက္ေဆာင္ဆက္သခဲ့၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စတင္လက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားက ဗုဒၶသာသနာကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အလံေတာ္အျဖစ္ လက္ခံလႊင့္ထူခဲ့ၾကသည္။

သာသနာ့အလံေတာ္သည္ “နီလ-ပီတ-ေလာဟိ-ေတာဒါတ-မၪၨိ႒-ပဘႆ ရ၀ေသန ဆဗၺဏၰရသၼိေယာ… ” ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္အား ေဖာ္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ နီလ (အျပာေရာင္), ပီတ (အ၀ါေရာင္), ေလာဟိတ(အနီေရာင္), ၾသဒါတ(အျဖဴေရာင္), မၪၨိ႒ (ေမာင္းေသာအေရာင္ - လိေမၼာ္) ဟူေသာ ေထာင္လိုက္အစင္း ၅-ခု အစဥ္အတိုင္းပါ၀င္သည္။ ညာဘက္ဆံုးအစင္းတြင္ ထိုငါးေရာင္မ်ိဳးအား အလ်ားလိုက္ေရးဆြဲထား၍ ပဘႆရ (ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ေသာအေရာင္)ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

နီလ (အျပာ) – Loving kindness, peace and universal compassion
ပီတ (အ၀ါ) – The Middle Path – avoiding extremes, emptiness
ေလာဟိတ (အနီ) – The blession of practice – achievement, wisdom, virtue , fortune and dignity
ၾသဒါတ (အျဖဴ) – The purity of Dharma – leading to liberation, outside of time and space
မၪၨိ႒ (အေမာင္း) – The Buddha’s teachings – wisdom

မွတ္ခ်က္။
ျမန္မာဘာသာက်မ္းမ်ားတြင္ နီလအား အညိဳေရာင္ဟု ျပန္ၾကပါသည္။ ဦးဟုတ္စိန္၏ ပါဠိ-ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ “ညိဳသည္, စိမ္းညိဳသည္, ျပာသည္” ဟုဖြင့္ျပသည္။ ဦးျမတ္ေက်ာ္၏ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာမႈ ပါဠိ အဘိဓာန္သစ္တြင္ “အမည္းေရာင္၊ အနက္ေရာင္” ဟုဖြင့္ျပသည္။ မၪၨိ႒ကို ျမန္မာတို႔က နီေမာင္းေသာအေရာင္ဟု ျပန္ဆိုေလ့ရွိသည္။

စာၫႊန္း။
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_flag
အ႒သာလိနီ - ဓမၼသဂၤဏီအ႒ကထာ

ဧရာ(မႏၲေလး)

4 comments:

pandora said...

၂၀၀၇ မွာ သာသနာ့ အလံအေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားလို႕ ေလ့လာခဲ့ဖူးတယ္။
ႏိုင္ငံတကာမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲတဲ့ သာသနာ့အလံ ဆိုတဲ့ ဆိုဒ္တစ္ခု ထဲမွာ ျမန္မာ့သာသနာ့အလံကို ရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့ အစိမ္းပါတာ ေတြ႕ရတယ္။ http://flagspot.net/flags/buddhism.htmlဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ ကိုယ္ျမင္ဖူးတဲ့ တကယ္ သံုးၾကတာက်ေတာ့ အစိမ္းေရာင္ မပါဘူး။
ေနာက္ေတာ့ အခု ကိုဧရာတင္ထားတဲ့ လိေမၼာ္ေရာင္ပါတဲ့ အလံအေရာင္ကို ျမန္မာ့သာသနာ့အလံလို႕ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ Standard Buddhism Flag လို႕လည္း ေျပာထားတာေတြ႕တယ္။

ဒီလိုဖြဲ႕ဆိုပံုကိုလည္း ဖတ္ခဲ့ရတယ္။ တဏွာကင္းေျပာင္ လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္ လို႕ေရးထားတယ္ေနာ္။

ေျခာက္ေရာင္ကြန္႔ျမဴး၊ တင့္ထူးေပဟန္၊
သာသနာ့အလံ၏၊ ဓိပၸါယ္ရံကို၊ ဖြင့္ဆိုရန္မွာ၊
အျပာ သဒၶါ၊ အ၀ါ ျမင့္ျမတ္၊ နီမွာ ပညာ၊
ျဖဴေရာင္၀င္း၀င္း စင္ၾကယ္ျခင္းတည္း၊
တဏွာကင္းေျပာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္၊
ေရာင္စင္ျဖာျဖာ သေကၤတာမွာ
အရိယာ၏ ေဖာ္ညႊန္း ဂုဏ္ရည္၊
စာသြန္းစီသည္၊ လ၀န္းေရာင္ျခည္၊
ဓမၼေစတီ။
(ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ)


ဒါနဲ႕ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (http://www.mora.gov.mm/ ) ကို သြားၾကည့္လိုက္ေသးတယ္။ လိေမၼာ္ေရာင္နဲ႕ တင္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ၂၀၀၇ ကပါ။ အခုလက္ရွိ ဆိုဒ္မွာေတာ့့ အလံကို ေဖာ္ျပထားတာ မေတြ႕ေတာ့ပါ။

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ျမန္မာျပည္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ သာသနာ့အလံေတြကို သတိထားၾကည့္လိုက္ေတာ့ အျပာ၊ အ၀ါရင့္၊ အနီ၊ အျဖဴ နဲ႕ ပန္းေရာင္ ေတြကို သံုးတာပိုေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ ၅ ေရာင္ကို ေဒါင္လိုက္ စီ ၿပီးေတာ့မွ အဲဒီအေရာင္ေတြကိုပဲ ထက္ေအာက္ ကန္႕လန္႕ျပန္စီထားပါတယ္။

ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္းမွာ လႊင့္ၾကတဲ့ အလံေတြကိုလည္း အဲလိုေတြ႕ရတာ မ်ားတယ္။ http://envirokleptocracy.files.wordpress.com/2009/03/monks1.jpg

သိခ်င္လို႕ ဖတ္ျဖစ္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေဆာင္းပါးေတြကေတာ့ လိေမၼာ္အစား ပန္းေရာင္သံုးတာ သီလရွင္ေတြကိုပါ ပါ၀င္မႈ ရွိေအာင္လို႕ ေရးၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

• Deep Blue နိလေရာင္ျခည္ေတာ္
• Deep Yellow ပီတ ေရာင္ျခည္ေတာ္
• Deep Red ေလာဟိတ ေရာင္ျခည္ေတာ္
• White ၾသဒါတ ေရာင္ျခည္ေတာ္
• Light Pink မဇၩိ႒ေရာင္ျခည္ေတာ္
• All these colours arranged from top to bottom ပဘႆရ ေရာင္ျခည္ေတာ္
လို႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္တာကိုလည္း မွတ္ထားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အင္တာနက္ တေနရာမွာလည္း ဒီလိုေတြ႕ပါတယ္။
http://www.thisismyanmar.com/nibbana/flag.htm

Moe Cho Thinn said...

မွတ္စုေလး ကူးသြားၿပီ မမသီတာ။
အက်ိဳးရွိလိုက္တာ။

အၿပံဳးပန္း said...

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကို ကိုယ့္ရ႕ဲ G-Talk message မွာ ကူးယူေဖာ္ျပထားလိုက္ပါတယ္။

sonata-cantata said...

စာဖတ္သူအားလံုး ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ... စုထားတဲ့ မွတ္စုေတြကို တစုတစည္းထဲ ျဖစ္ေအာင္ လာထည့္ ေပးသြားတဲ့ မပန္ကို ...။