Saturday, October 15, 2011

ပ႒ာန္း ပစၥယနိေဒၵသ မိတ္ဆက္ - ၄ (အာရမၼဏပစၥည္း)

အာရမၼဏပစၥည္း


အာရမၼဏပစၥေယာတိ -
၁။ ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
၂။ သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
၃။ ဂႏၶာယတနံ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
၄။ ရသာယတနံ ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
၅။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
၆။ ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
၇။ သေဗၺ ဓမၼာ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။
၈။ ယံ ယံ ဓမၼံ အာရဗၻ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ေတ ေတ ဓမၼာ၊ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။“အာရမၼဏံ စိေႏၲတီတိ စိတၱံ” စိတ္ဟူသည္ အာ႐ံုကို သိတတ္ေသာ သေဘာဟု ၀ိၿဂိဳဟ္ျပဳသည္။ သိတတ္ေသာ သေဘာဟု ဆိုကတည္းက အသိခံတရား (အာရမၼဏ) ႏွင့္ကင္း၍ မျဖစ္။ စိတ္သာလွ်င္မဟုတ္။ စိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ ေစတသိက္ တရားတို႔သည္လည္း စိတ္ႏွင့္အတူ အာ႐ံုသို႔ ကိုင္းညႊတ္ေနၾကသည္။ အသိခံတရားတို႔က စိတ္ ေစတသိက္ဟူေသာ နာမ္တရားတို႔အား အသိခံ အာ႐ံုအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ကိုပင္ အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္ ဆို၏။ နာမ္တရားတို႔သည္ မွီရာ၀တၳဳ႐ုပ္ႏွင့္ အသိခံအာ႐ံုအား အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေနၾကသည္ ဆိုရာတြင္ ကြာျခားမႈကား - မ်က္စိစေသာ ၀တၳဳ႐ုပ္တို႔သည္ စိတ္ေစတသိက္တို႔၏ ျဖစ္တည္ရာ ေျမျပင္သဖြယ္ နိႆယပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းျဖစ္၍၊ အဆင္းစေသာ အျပင္အာ႐ံုမ်ားကမူ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ လွမ္း၍ ဆြဲယူ ဆုပ္ကိုင္စရာ ေတာင္ေ၀ွး ႀကိဳးတန္းသဖြယ္ အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။၁။ ႐ူပါယတနံ - အဆင္းအာ႐ံုသည္၊
    စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ - ျမင္သိစိတ္အား(၎)၊
    တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ - အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၂။ သဒၵါယတနံ - အသံအာ႐ုံသည္၊
    ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ - ၾကားသိစိတ္အား(၎)၊
    တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ- အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၃။ ဂႏၶာယတနံ - အနံ႔အာ႐ုံသည္၊
    ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ - နံသိစိတ္အား(၎)၊
    တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ- အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၄။ ရသာယတနံ - ရသာအာ႐ုံသည္၊
    ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတုယာ - အရသာသိစိတ္အား(၎)၊
    တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုအရသာသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ- အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။
၅။ ေဖာ႒ာဗၺာယတနံ - အေတြ႔အာ႐ုံသည္၊
    ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ - ေတြ႔ထိသိစိတ္အား(၎)၊
    တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထို ေတြ႔ထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္တရားတို႔အား၎၊
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ- အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။

စိတ္ကို ေမ်ာက္ႏွင့္ တင္စားေလ့ ရွိသည္။ ေမ်ာက္တို႔ သစ္ကိုင္း တစ္ကိုင္းမွ တစ္ကိုင္းသို႔ ခုန္လႊား ေျပးသြားေနသကဲ့သို႔ စိတ္ ေစတသိက္တရားတို႔သည္ အာ႐ံုတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္း၍ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ အားေကာင္းေသာ ျပင္ပ အာ႐ံုတို႔၏ ဆြဲငင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သတၱ၀ါတို႔၏ အဇၩာသယအလိုက္ျဖစ္ေစ အာ႐ံုကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚၾကသည္။ မိုးႀကိဳးထစ္ခ်ဳန္းသံကဲ့သို႔ အားေကာင္းေသာ အာ႐ံုေပၚလာပါက စိတ္က ထိုအာ႐ံုသို႔ ေရာက္သြားတတ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ေဒါသစ႐ိုက္ရွိသူသည္ ျမင္ျမင္သမွ် အျပစ္ျမင္ေနကာ မေက်နပ္စရာ အာ႐ံုမ်ားကိုသာ စိတ္က ေရာက္သြားတတ္သည္မ်ိဳးလည္း ရွိ၏။

စိတ္က ထိုထို အာ႐ံုတို႔သို႔ ေရာက္သြားျခင္းသည္ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္သည္ကား မဟုတ္။ စိတ္က ထိုထို အာ႐ံုသို႔ ေရွး႐ႈျခင္း (အာ႐ံုျပဳျခင္း) ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္လည္း ထိုထို အာ႐ံုအား စိတ္ႏွလံုးသို႔ ေရာက္ေစျခင္း (ႏွလံုးသြင္းျခင္း) ေၾကာင့္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ အာ႐ံုျပဳျခင္း၊ ႏွလံုးသြင္းျခင္းအား သုတၱန္ေဒသနာမ်ားတြင္ မနသိကာရ (မနသိ - စိတ္၌ + ကာရ - ျပဳျခင္း) ဟု သံုးစြဲ၏။ ထိုသို႔ အာ႐ံုအေဟာင္းမွ အာ႐ံုအသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေစသည့္ စိတ္အား အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္မ်ားတြင္ ေရွးဦးဆင္ျခင္မႈ (ပဌမသမႏၷာဟာရ) ဟု သံုးစြဲ၍ အ႒ကထာမ်ားတြင္ အာ၀ဇၨန္းစိတ္ (အာ၀ဇၨန - လည္ျခင္း ကူးေျပာင္းျခင္း) ဟုေခၚ၏။ အဆင္း အသံ အနံ႔ အရသာ အေတြ႔အထိဟူေသာ အာ႐ံုငါးပါးအား သိသည့္ ပၪၥ၀ိညာဏ္စိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚမီတြင္ အာ႐ံုကူးေျပာင္းေစသည့္ အာ၀ဇၨန္းစိတ္ ျဖစ္ရ၏။ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ဟူေသာ ဒြါရငါးပါးတြင္ ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ပၪၥဒြါရာ၀ဇၨန္းဟုလည္း ေခၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာ႐ံုသိမႈ ျဖစ္ေပၚပံုအစဥ္တြင္ အာ႐ံုျပဳဆင္ျခင္မႈ ပၪၥဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အာ႐ံုသိမႈ ပၪၥ၀ိညာဏ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိုးႀကိဳးထစ္သံအား ဦးစြာႏွလံုးသြင္းသည့္ ပၪၥဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္မွ မိုးႀကိဳးသံအား ၾကားသိသည့္ ေသာတ၀ိညာဏ္စိတ္ ျဖစ္ေလသည္။

တဖန္ ပၪၥဒြါရ၀ိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယင္းစိတ္ကသိသည့္ အာ႐ံုကို ဆက္လက္ခံယူေသာ သမၸဋိစၧိဳင္းစိတ္ (သမၸဋိစၧာန) ျဖစ္သည္။ ပၪၥဒြါရာ၀ဇၨန္းစိတ္ႏွင့္ သမၸဋိစၧိဳင္းစိတ္တို႔အား  မေနာဓာတ္ (မေနာဓာတု) ဟု ေခၚသည္။ မေနာဓာတ္သည္ ေတြးႀကံသိစိတ္ (မေနာ၀ိညာဏဓာတု) ကဲ့သို႔ ေတြးေတာႀကံစည္စရာ အာ႐ံုမ်ားကို သိသည္ မဟုတ္။ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႔အထိဟူေသာ ႐ုပ္အာ႐ံုငါးပါးကိုသာ သိ၏။ သိသည္ဆိုရာတြင္လည္း ျမင္သိစိတ္ (စကၡဳ၀ိညာဏ)၊ ၾကားသိစိတ္ (ေသာတ၀ိညာဏ)၊ နံသိစိတ္ (ဃာန၀ိညာဏ)၊ အရသာသိစိတ္ (ဇိ၀ွာ၀ိညာဏ)၊ ေတြ႔ထိသိစိတ္ (ကာယ၀ိညာဏ)၊ ေတြးႀကံသိစိတ္ (မေနာ၀ိညာဏ)ဟူေသာ ၀ိညာဏ္ ၆-ပါးတို႔ကဲ့သို႔ ေသျခာေသျခာ ထူးထူးကဲကဲသိျခင္း မရွိ။ အာ႐ံုျပဳ႐ံုမွ်၊ အာ႐ံုကို လက္ခံ႐ံုမွ်သာသိသျဖင့္ ၀ိညာဏ (ထူးျခားစြာသိျခင္း) ဟူေသာ စကားမထည့္ဘဲ မေနာဓာတ္ ဟုသာဆိုရသည္။ မေနာဓာတ္သည္ ပၪၥဒြါရ အာ႐ံုသိစိတ္ ျဖစ္စဥ္တြင္ အာ႐ံုကူးေျပာင္းျခင္း၊ ၀တၳဳကူးေျပာင္းျခင္း ကိစၥတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၾကားခံစိတ္မ်ိဳး ျဖစ္၏။ (၀ီထိေခၚ သိစိတ္ျဖစ္စဥ္အား အနႏၲရပစၥည္းအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါမည္။)
မေနာဓာတ္သည္ ပစၥဳပၸန္ အာ႐ံုငါးပါးကို အာ႐ံုျပဳသျဖင့္ ထိုအာ႐ံုငါးပါးတို႔သည္ မေနာဓာတ္အား အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္ ေက်ဇူးျပုသည္ဟု ဆိုရသည္။

၆။ ႐ူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ - အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႔ထိအာ႐ံုတို႔သည္၊
    မေနာဓာတုယာ - မေနာဓာတ္အား(၎)၊
    တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုမေနာဓာတ္ႏွင့္
ယွဥ္ဖက္ တရားတို႔အား၎၊
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ - အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။

ပၪၥ၀ိညာဏ္စိတ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ပၪၥာ႐ံုအသီးသီးတြင္သာ က်က္စားၾကသည္။ စကၡဳ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ အဆင္း ႐ူပါ႐ံုကိုသာ ျမင္သိ၏။ ႐ူပါ႐ံု၌သာ က်က္စား၏။ အသံကို မသိႏိုင္၊ အနံ႔ကို မသိႏိုင္ပါ။ ထို႔အတူပင္ ေသာတာ၀ိညာဏ္စိတ္သည္ အသံ သဒၵါ႐ံုကိုသာ ၾကားသိႏိုင္၏။ အဆင္းကို မသိႏိုင္၊ အနံ႔ကို မသိႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ ပၪၥ၀ိညာဏ္စိတ္တို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ဆဲ ပၪၥာ႐ံုတို႔ကိုသာ သိႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ ပၪၥာ႐ံုအား အာ႐ံုျပဳေနေသာ မေနာဓာတ္သည္လည္း မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ဆဲ ပၪၥာ႐ံုတို႔ကိုသာ သိႏိုင္ပါ၏။ အတိတ္၊ အနာဂတ္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ပၪၥာ႐ံုတို႔အား မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ဟူေသာ ပၪၥဒြါရမွ တဆင့္ မသိႏိုင္ပါ။ မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္ကမူ မေနာဒြါရျဖင့္ ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ အတိတ္က အဆင္းအာ႐ံုမ်ားအား ေတြး၍ သိႏိုင္သည္။ ၾကားခဲ့ဖူးသည္တို႔ကိုလည္း ေတြး၍ သိႏိုင္သည္။ အတိတ္၊ အနာဂါတ္၊ ပစၥဳပၸန္ကာလသံုးပါးရွိ ပၪၥာ႐ံုတို႔ကိုသာမက၊ ျဒပ္မဲ့အေတြးအႀကံမ်ား အမည္ပညတ္မ်ားအားလည္း သိႏိုင္ပါသည္။ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္၊ ပညတ္ဟူေသာ သိစရာ အာ႐ံုမွန္သမွ်အား မေနာ၀ိညာဏ္က သိႏိုင္သည္။ အလံုးစံုေသာ သိစရာအာ႐ံုမွန္သမွ်သည္ ဓမၼာ႐ံု မည္၏။ အလံုးစံုေသာ ဓမၼာ႐ံုတရားတို႔သည္ မေနာ၀ိညာဏ္စိတ္အား အာ႐ံုအျဖစ္ အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေနပါသည္။

၇။ သေဗၺ ဓမၼာ - အလံုးစံုေသာ (အာ႐ုံ) တရားတို႔သည္၊
    မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ - ေတြးသိစိတ္ (မေနာ၀ိညာဏဓာတ္) အား(၎)၊
    တံ သမၸယုတၱကာနၪၥ ဓမၼာနံ - ထိုေတြးသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ တရားတို႔အား၎၊
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ - အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။အက်ဥ္းအားျဖင့္
(၁) ျဖစ္တည္ဆဲ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႕၊ အရသာ၊ အေတြ႔အထိဟူေသာ ပစၥဳပၸန္ ပၪၥာ႐ံု ၅-ပါးက ပၪၥဒြါရ၀ိညာဏ္ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား လည္းေကာင္း
(၂) ပစၥဳပၸန္ ပၪၥာ႐ံု ၅-ပါးက မေနာဓာတ္အား လည္းေကာင္း
(၃) အလံုးစံုေသာ အာ႐ံု ၆-ပါးတို႔က မေနာ၀ိညာဏဓာတ္အား လည္းေကာင္း
အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပုေနၾကသည္။

ဤတြင္ ပထမႏွစ္မ်ိဳးသည္ အရင္ျဖစ္ႏွင့္၍ တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ပၪၥာ႐ံုတရားတို႔က ေက်းဇူးျပဳျခင္းျဖစ္၍ အာရမၼဏပုေရဇာတ ပစၥည္းဟုလည္း မည္၏။ အာရမၼဏပစၥည္းသံုးပါးအား ထပ္မံ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပါက တစံုတခုေသာ တရားအား အာ႐ံုျပဳ၍ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚပါက၊ ထိုအာ႐ံုတို႔သည္ မိမိတို႔ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တို႔အား အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။

၈။ ယံ ယံ ဓမၼံ အာရဗၻ - အၾကင္ (ဓမၼာ႐ံု) တရားတို႔ကို အာ႐ံုျပဳ၍၊
    ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ - အၾကင္ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ ျဖစ္ၾက၏။
    ေတ ေတ ဓမၼာ - ထိုထို (ဓမၼာ႐ံု) တရားတို႔သည္၊
    ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ - ထိုထို (စိတ္ေစတသိက္) တရားတို႔အား
    အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ - အာ႐ံုအျဖစ္ျဖင့္ (အာရမၼဏပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။

 

ဆက္ရန္ ...

0 comments: