Saturday, October 29, 2011

ပ႒ာန္း ပစၥယနိေဒၵသ မိတ္ဆက္ - ၉ (စ်ာနပစၥည္း၊ မဂၢပစၥည္း)

စ်ာနပစၥည္းစ်ာနပစၥေယာတိ -
၁။ စ်ာနဂၤါနိ စ်ာနသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံ သမု႒ာနာနၪၥ ႐ူပါနံ စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ။


စ်ာန (စ်ာန္) ဟူသည္ စူးစူးစိုက္စိုက္ ကပ္၍ ႐ႈတတ္ေသာ တရား (ဥပနိဇၩာန) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ျမႇားႏွင့္ ပစ္မွတ္အား တည့္ေအာင္ ခ်ိန္႐ြယ္၍ ပစ္ခတ္သကဲ့သို႔ အာ႐ံုအား တည့္မတ္ေအာင္ စူးစူးစိုက္စိုက္ ခ်ိန္႐ြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးသည္ စ်ာန္မည္၏။ စ်ာန္တရား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ စ်ာန္အဂၤါ (စ်ာနဂၤ) မ်ားသည္ ထိုစ်ာန္ႏွင့္ အတူျဖစ္ဖက္ ႐ုပ္နာမ္မ်ားအား အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္ စ်ာနပစၥည္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္ မည္၏။

၁။ စ်ာနဂၤါနိ - စ်ာန္အဂၤါတို႔သည္
စ်ာနသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ - စ်ာန္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာတရားတို႔အား(၎)
တံ သမု႒ာနာနၪၥ ႐ူပါနံ - ထိုတရားတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔အား၎
စ်ာနပစၥေယန ပစၥေယာ - အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ စြမ္းအားျဖင့္ (စ်ာနပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။

သုတၱန္ေဒသနာမ်ားတြင္ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဥေပကၡာ၊ ဧကဂၢတာတရားတုိ႔ကို စ်ာန္အဂၤါအျဖစ္ ေဟာၾကားထား၏။ ပ႒ာန္းေဒသနာတြင္မူ ေကာင္းေသာ ကမၼ႒ာန္း နိမိတ္အာ႐ံုမ်ားေပၚတြင္ စူးစိုက္မႈကိုသာမကဘဲ၊ မေကာင္းေသာ အာ႐ံုမ်ားေပၚတြင္ စူးစူးစိုက္ ျဖစ္ေနေစတတ္ေသာ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိ၊ ေသာမနႆ၊ ေဒါမနႆ၊ ဥေပကၡာ၊ ဧကဂၢတာ ဟူသည့္ တရား ၇-မ်ိဳးလံုးအား စ်ာန္အဂၤါ အျဖစ္ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ထား၏။

၀ိတက္ (၀ိတကၠ)သည္ စိတ္ကို အလိုရွိရာ အာ႐ံုေပၚသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႀကံ႐ြယ္ေပး၏ (ေရွး႐ႈတင္ေပး၏)။ ၀ိတက္က အစဦး တင္ေပးလိုက္ေသာ အာ႐ံုေပၚတြင္ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနရန္ ႀကံစည္ျခင္းသည္ ၀ိစာရ မည္၏။ သုတၱန္ေဒသနာမ်ားတြင္ ၀ိတကၠ၀ိစာရဟု တြဲ၍ ေဟာေလ့ရွိသည္။ ပီတိသည္ အာ႐ံုကို ႏွစ္သက္ေစ၏။ ေသာမနႆ ေဒါမနႆဥေပကၡာဟူေသာ ေစတသိကေ၀ဒနာမ်ားသည္ အာ႐ံုအား ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ စိတ္မသာယာျခင္း၊ ၀မ္းနည္း-၀မ္းသာမျဖစ္ဘဲ အညီအမွ်ရွိျခင္းဟူေသာ ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ခံစား၏။ ဧကဂၢတာ (ဧက - တခုေသာ + အဂၢ - အထြဋ္အဖ်ား + တာ - အျဖစ္) က စိတ္ကို တခုတည္းေသာ အာ႐ံုတြင္ တည္ၿငိမ္ေနေစရန္ ထိမ္းေပးေသာ သမာဓိပင္ ျဖစ္သည္။

ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္ စသျဖင့္ စ်ာန္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စ်ာန္အဂၤါတို႔ အသီးသီး အထူး ပါ၀င္ၾက၏။ စ်ာန္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံတို႔ျဖင့္ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈမ်ား ျပဳခိုက္တြင္လည္း စ်ာန္အဂၤါတို႔ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ အာ႐ံုသိ႐ံု သက္သက္သာျဖစ္၍၊ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈသေဘာ မရွိသည့္ ပၪၥ၀ိညာဏ္စိတ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာ၊ ဧကဂၢတာတို႔ကိုမူ စ်ာန္အဂၤါအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳပါ။

မဂၢပစၥည္းမဂၢပစၥေယာတိ -
၁။ မဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံ သမု႒ာနာနၪၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။


“မဂၢ” ဟူေသာပုဒ္သည္ “လမ္း” ဟု အနက္ရသည္။ အေကာင္းဖက္တြင္ သုဂတိဘံုမ်ားမွ စ၍ နိဗၺာန္တိုင္ ထြက္ေျမာက္ေစႏုိင္ေသာ သမၼာလမ္းႏွင့္ အဆိုးဖက္တြင္ ဒုကၡတိဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသာ မိစၧာလမ္းဟု ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။

သမၼာဒိ႒ိ၊ သမၼာသကၤပၸ၊ သမၼာ၀ါစာ၊ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီ၀၊ သမၼာ၀ါယာမ၊ သမၼာသတိ၊ သမၼာသမာဓိ ၈-ပါးတို႔သည္ သမၼာမဂၢင္ ၈-ပါးမည္၏။ မိစၧာမဂၢင္အျဖစ္ မိစၧာဒိ႒ိ၊ မိစၧာသကၤပၸ၊ မိစၧာ၀ါယာမ၊ မိစၧာသမာဓိ ၄-မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထား၏။ သုတၱန္ေဒသနာမ်ားတြင္ မိစၧာ၀ါစာ၊ မိစၧာကမၼႏၲ၊ မိစၧာအာဇီ၀၊ မိစၧာသတိတို႔ကို ထည့္သြင္း ေဟာၾကားထားေသာ္လည္း၊ အဘိဓမၼာေဒသနာတြင္မူ သီးျခားေစတသိက္မ်ား အေနျဖင့္ တရားကိုယ္ ထုတ္ျပရန္ မရွိသျဖင့္ မိစၧာမဂၢင္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ထိုမဂၢင္ ၁၂-ပါး တို႔သည္ အတူျဖစ္ဖက္ ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔အား အေကာင္း-အဆိုး ခရီးပန္းတိုင္တို႔သို႔ ေရာက္ေစရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ လမ္းသဖြယ္ ေက်းဇူးျပဳေနၾက၏။

၁။ မဂၢဂၤါနိ - မဂၢင္တရားတို႔သည္
မဂၢသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ - မဂ္္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာတရားတို႔အား(၎)
တံ သမု႒ာနာနၪၥ ႐ူပါနံ - ထိုတရားတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔အား၎
မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ - (အေကာင္း အဆိုး) ထြက္ေျမာက္ရာ လမ္းအျဖစ္ (မဂၢပစၥည္းျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳသည္။


ဆက္ရန္ ...

0 comments: