Thursday, July 16, 2009

ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာ

မရည္ရြယ္ဘဲ ေစာ္ကဲမင္းျဖစ္သလို၊ မျပင္ဆင္ဘဲႏွင့္ က်မ ကႀကီး၊ ခေကြး ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
ပထမ ႏွစ္ႏွစ္သည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတက္ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။ သင္ပုန္းႀကီးသင္ဖို႔ ဒီေလာက္အခ်ိန္ယူရလား ဟု အျပစ္ဆိုလွ်င္လည္း ခံရေပေတာ့မည္။ အစမ္းသပ္ခံ တပည့္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ မိဘမ်ား၏ စိတ္ရွည္၊ သည္းခံ ဇြဲသန္မႈကို ဘယ္ေနရာတြင္ ဘယ္လိုမွတ္တမ္းတင္ရမလဲ က်မ မသိေသးပါ။

သင္တန္းကာလတြင္ မိမိဘက္မွ ျမန္မာစာေပ၏ စည္းကမ္းရွိမႈႏွင့္၊ အဆင့္အတန္းရွိမႈကို ကိုယ္ပိုင္ ဉာဏ္ျဖင့္ မမိတမွီ ေထာက္ဆမိလာေသာ္လည္း ကေလးမ်ားဘက္မွ တတ္ေျမာက္ နားလည္မႈအပိုင္းမွာမူ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေႏွးေကြးေနသျဖင့္ က်မကို က်မ ဆရာအျဖစ္မွ ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ စဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ဆရာမအစစ္မ်ားထံ အခက္အခဲကို တင္ျပ၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျပဳျပင္ခဲ့ရပါသည္။

ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ က်မ၏ သင္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ က်မသင္ေနပံုက သူငယ္တန္း ကေလးေတြကို (၅)ရက္အျပတ္ Short Course တစ္ခုကဲ့သို႔ သင္သည္။ တစ္ပတ္တြင္ တစ္ရက္သာ တက္ရေသာ သင္တန္းတြင္ ထိုတစ္ရက္၌ သင္ခန္းစာ တစ္ခုၿပီးေအာင္သင္သည္။ ေနာက္တပတ္လာခဲ့ ေနာက္သင္ခန္းစာ တစ္ခု။ တတ္ေစခ်င္သည့္ေဇာ ႀကီးလြန္းသြားခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအေနႏွင့္ ကေလးမ်ားကို စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု က်က္ခိုင္းျခင္း၊ အမွားအမွန္ေရြးျခင္း၊ ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္း စသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ခိုင္းေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တတိယအခ်က္မွာ အခက္ခဲဆံုးဟု ဆိုရမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔သင္ယူေနေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး မေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေ၀ါဟာရမ်ားကို သူတို႔လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲေရာက္ေအာင္ ရွင္းျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သင္ခန္းစာ(၁) အ အာ အား မွပင္ စပါၿပီ။ ပ ေရ ပ၊ ၀ ေရး ခ် ၀ါ။ ပ၀ါ။ ဆရာမ ပ၀ါဆိုတာ ဘာလဲဟင္။ ေၾသာ္ ပ၀ါဆိုတာ အ၀တ္စ။ လက္သုတ္ေတာ့ လက္သုတ္ပ၀ါ၊ ေျခသုတ္ေတာ့ ေျခသုတ္ပ၀ါ၊ မ်က္ႏွာသုတ္ေတာ့ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ။ ေဟာဒီမွာၾကည့္ ဆရာမက ပ၀ါေလးကို ပုခံုးေပၚဒီလိုတင္ၿပီး ဘုရားရွိခိုးတယ္။ (က်မက အိတ္ထဲတြင္ အၿမဲထည့္ထားေသာ ပ၀ါကို ထုတ္၍ ဘုရားရွိခိုးျပသည္။) ဆက္တိုက္လာပါၿပီ... ဖလား ဆိုတာ ခြက္၊ နဂါးဆိုတာ dragon။ ကိုယ္ကေတာ့ ပါးစပ္ထဲေတြ႔တာေတြေလွ်ာက္ေျပာ သူတို႔ ေလးေတြမွာေတာ့ ဖလား ဆိုတာ ခြက္၊ နဂါးဆိုတာ dragon သံေယာင္လိုက္၍ meaning က်က္ေနၾကသည္။
သင္ခန္းစာ (၂) အိ အီ အီး မွာဆိုလွ်င္ လာပါၿပီ
အရီးလာသည္။
ဆီးသီး ပါသလား။
အရီးဆိုတာ Aunty လို႔ အလြယ္တကူ ရွင္းလိုက္ႏိုင္ေပမဲ့… အဲ့ ဆီးသီး… ကေလးမ်ားထဲတြင္ ဆီးသီးထုတ္ စားဖူးသူပါက က်မ၀မ္းသာရပါသည္။
သင္ခန္းစာ(၃) အု အူ အူး။ အကၡရာ ‘ဥ’ ၀င္လာသည္။ သိပ္ေတာ့ အခက္အခဲ မရွိလွ။

စတုတၳအခ်က္မွာ ျမန္မာစာသည္ သူတို႔အတြက္ အသံုးနည္း၍ ေမ့လြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ၿပီးသမွ်ကို မေမ့ေစရန္ ၾကက္တူေရြးႏႈတ္တတ္သင္နည္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ဆက္စပ္၍ နားလည္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ဖတ္စာ တစ္ပုဒ္ကို မဖတ္မီ ေဘးမွသ႐ုပ္ေဖၚပံုကို အေသအခ်ာၾကည့္ေစၿပီး ဆရာႏွင့္ တပည့္ အေမးအေျဖမ်ား လုပ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဆႏၵ ေစာေသာ က်မက ပံုကိုၾကည့္၊ ၿပီးေတာ့မွ စာကိုဖတ္။ အခုေတာ့ သူမ်ားေရးထားတာေတြကို ဖတ္တတ္ေအာင္ ဖတ္။ ေနာက္ဆိုရင္ေတာ့ ပံုေတ႔ြယင္ ကိုယ့္ဖာသာ စာေရးတတ္ရမယ္ဟု ေျပာတတ္ပါေသးသျဖင့္ “ဟင္, ဆရာမ ခက္တယ္”ဟု ၿငီးသူကၿငီး၊ မ်က္လံုးေလး ကလယ္ ကလယ္ႏွင့္ ၾကည့္သူကၾကည့္ၾကပါသည္။


*****
၂၀၀၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ http://smcmeditation.org/ တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာ အေရးအဖတ္ သင္တန္း၌ လုပ္အားေပးရင္း ေတြ႔ႀကံဳခဲ့သည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အတၱဟိတ) သားႀကီး ျမန္မာစာ တတ္ဖို႔အေရး ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ၿပီး (ပရဟိတ) ေနာက္ကလိုက္တာပါ။ ကေလးေတြကို စာသင္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိပါဘူး။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ လုပ္ေပးရင္းကေန ဆရာမလိုေတာ့ ၀င္သင္ရတာပါ။
သင္တန္းမွာ ကေလးေတြက အရြယ္စံု၊ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား တတ္ေျမာက္မႈအဆင့္စံု၊ သင္တန္းကိုလည္း ရက္မွန္မွန္ မလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တေန႔တေန႔ သင္တန္းစမွ ေက်ာင္းေရာက္လာတဲ့ ကေလးေတြကို အဆင့္တူရာ အုပ္စုခြဲၿပီး သင္ၾကားေပးေနရပါသည္။ ယခု အေျခအေနအရ ဆရာ တဦးလွ်င္ အုပ္စု ႏွစ္စု၊ သံုးစု ကို တၿပိဳင္နက္တည္း သင္ေနၾကရပါသည္။ လုပ္အားအလွဴ ေပးလိုသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကံဉာဏ္ေပးလိုသူမ်ားကို ဤေနရာမွ ၀မ္းေျမာက္စြာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

(ရိပ္သာ ေနရာေဟာင္း၌ ႐ိုက္ကူးထားေသာပံု ျဖစ္ပါသည္။)

သင္တန္းေနရာ - သတိပဌာန္ရိပ္သာ
Satipatthana Meditation Center (SMC)
40 Jalan Malu-Malu, Sembawang Springs Estate Singapore 769657,
Behind Sembawang Shopping Center (SSC)
Tel: (65) 67589488

သင္တန္းအခိ်န္ - Every Sunday (2-5pm)

13 comments:

tin min htet said...

ကြ်န္ေတာ့္ သမီး လက္ရွိတက္ေနပါတယ္။ ေက်းဇူးပါပဲ မသီတာ ..
ပညာကုသိုလ္ယူတဲ့ သူေတြရွိလို႔ ကေလးေတြ ျမန္မာစာ သင္ဖို႔ အဆင္ေျပတာ။ သူတို႔က မိဘက သင္ရင္ သိပ္နားေထာင္ ခ်င္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အပါတ္က ေက်ာင္းသား ၃၀ ေလာက္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔လို႔ ဝမ္းသာပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ ေရာၿပီး ကြ်န္ေတာ္ေတာင္ ၃ မိနစ္ တရားထိုင္ခဲ့ ရေသးတယ္။ :)

MrDBA said...

ျမန္မာစာကို ကေလးေတြအတြက္ သင္ေပးေနတယ္ဆိုလို႔ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူလိုက္တာ။

ေႏြးေနျခည္ said...

၀ိုင္းကူေပးခ်င္ပါတယ္ မမသီတာ။ တတ္လြန္းလို႕ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တတ္သေလာက္နဲ႕ လုပ္အားေပးခ်င္လို႕ပါ။ ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ... ဘာေတြလိုအပ္လဲ သိခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ညီမဆီကို အီးေမးပို႕ၿပီး အေသးစိတ္ေျပာလို႕ ရပါတယ္။
naychi.blog@gmail.com
ေက်းဇူးပါ မမ

တန္ခူး said...

မ ေရ… အရင္က သားကို တိုးပါးရိုးပို ့ျဖစ္တယ္… ခုေတာ့ ေနကုန္ေက်ာင္းေျပာင္းထားျဖစ္လုိ ့ သူေနသားမက်ခင္ ခဏရပ္ထားတာ… လုပ္အားေပးခ်င္ပါတယ္ မ ရယ္… ေနရာက နဲနဲေ၀းေနလုိ ့… ကြ်န္မက စာသင္တာ ၀ါသနာပါတယ္ မ ရဲ့…. မ စာသင္ေကာင္းတဲ့ သတင္းေတြက သင္းပ်ံ ့ေနပါတယ္… သားကို ျပန္ပို ့ဖို ့လုပ္ေနတာ တိုးပါးရိုးပဲ ပုိ ့ရင္ေကာင္းမလား… နီးနီးနားနား အေနာက္ဘက္က ေက်ာင္းပဲ ပို ့ရင္ေကာင္းမလား စဥ္းစားေနတာ မ ေရ… မ တို ့ေက်ာင္းေလး ေျမာက္ဘက္ေျပာင္းသြားတာ နွေမ်ာလိုက္တာ… ရ နွစ္အထက္ဆုိတာ ဟုတ္ေသးလားဟင္… ရ နွစ္ထက္ ငယ္တဲ့ကေလးေတြေရာ လက္ခံလား…

သက္ေဝ said...

သီတာက ေတာ္လိုက္တာ...
စိတ္လဲ ေတာ္ေတာ္ရွည္ပံုရတယ္...
အရမ္းခ်ီးက်ဴးပါတယ္...
အတၱဟိတ ပါတယ္ပဲ ေျပာေျပာ အခုလို ပညာဒါနကို ပံုမွန္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ျပဳေနႏိုင္တာ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ပါ။ ကိုယ္တိုင္မလုပ္ႏိုင္ေသးတာမို႕ သီတာ့ကို သာဓု သာဓု သာဓု လို႕ သာဓု သံုးၾကိမ္ေခၚသြားပါတယ္...။

Anonymous said...

ama, i think it's needed enough time to learn for children.

If that class have time,

children have to recognise all alphabets first,I think.

then, next step..

nice to hear that.
If I were in there,.. i will join for that class.


Myatnoe

Nge Naing said...

ကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေပးႏိုင္တာ ဂုဏ္ယူပါတယ္။

မီယာ said...

မႏုသြဲ႔လုပ္ခ်င္တဲ့ project မွာ မသီတာလည္း အၾကံေပးအရာရွိလုပ္ပါလုိ႔ အဆုိျပဳပါတယ္။

အၿပံဳးပန္း said...

ဂုဏ္ယူပါတယ္ မသီတာ။
ကေလးေတြက သင္ခ်င္စိတ္ရွိလို႕လဲ ၀မ္းသာမိတယ္။
အၿပံဳးပန္းကေတာ့ စာသိပ္မသင္တတ္ဘူး၊
ဆရာမသာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာ။
ကေလးေတြနဲ႕ဆို ပိုေတာင္ မျဖစ္ေသးတယ္။

MANORHARY said...

ေကာင္းပါတယ္ မသီတာ
ကေလးေတြကိုစာသင္ရတာ တစ္မ်ိဳးစိတ္ခ်မ္းသာစရာ
ေကာင္းပါတယ္ မေနာ္လည္း စာသင္တဲ့ဆရာမ
ၿဖစ္ခ်င္ခဲ့ဖူူးတယ္...

ျမစ္ေခ်သူ said...

၀မ္းသာစရာ သတင္းပါ။ က်မအခုေန ေနတဲ့ ဘန္ေကာက္မွာလဲ အဲလိုမ်ိဳးေလးေတြရွိရင္ ေကာင္းမွာ။ က်မသမီးေလးအတြက္ ျမန္မာစာ မဖတ္တတ္မွာကို အရမ္းစိတ္ပူမိတယ္။

တရားထုိင္ေလ့က်င့္ခန္းေတြပါေတာ့ ပိုၿပီး
၀မ္းသာမိတယ္...။

အားေပးပါတယ္ အစ္မ။ ေက်းဇူးၿပဳျပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာကို ၾကံဳရင္ၾကံဳ သလို ဆက္ေရးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ သင္ပံုသင္နည္းေလးေတြနဲ ့ ကိုင္တြယ္ပံုေလးေတြကို ေလ့လာခ်င္လို ့ပါ။

ေလးစားစြာၿဖင့္

sonata-cantata said...

ကိုတင္မင္းထက္ေရ ေကာ္မန္႔အတြက္ေက်းဇူးပါ။ ကိုတင္မင္းထက္ ဘေလာ့ကိုေရာ၊ သမီး မီးမီးေခ်ာ ဘေလာ့ကိုပါ S-Cမွာ လင့္ခ်ိတ္ထားပါရေစေနာ္။

MrDBA
ေက်းဇူးပါ။ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္။

ေနျခည္ေရ
သင္တန္းမွာ ေတြ႔မယ္ေနာ္ ဆရာမ အသစ္ခ်ပ္ခၽြတ္ေလး

တန္ခူးေရ
မေျမွာက္ပါနဲ႔။ အမ အေၾကာင္းလည္း သိရဲ႕သားနဲ႔ စိတ္ညစ္ရေခ်ရဲ႕ (ေတြ႔တယ္မို႔လား ေျပာရင္းဆိုရင္း ေဖာက္လာၿပီ…)။
၇နွစ္ေအာက္ကေလးေတြလည္း အႀကီးေတြနဲ႔ အတူလာရင္း၊ အစပိုင္းေတာ့ ထမင္းမစား ဟင္းမစား ေက်ာင္းေပ်ာ္လာၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႔လည္း စာ၀င္သင္ၾကပါတယ္။

သက္ေ၀ေရ
စိတ္ရွည္တာကေတာ့… အိမ္က သံုးေယာက္ကလြဲရင္ေပါ့ စိတ္ရွည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါတယ္…

မငယ္ႏိုင္ေရ
ျပည့္ျပည့္၀၀ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး…မသီတာမွာ လိုအပ္ခ်က္၊ လစ္ဟင္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

ျမစ္ေခ်သူေရ
ေရးပါမယ္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီက email - sonata.cantata@gmail.com ကိုလည္း email address ေလး ပို႔ထားေပးပါ။


yuyusan နဲ႔ hmwe ဆီလည္း email ေရးလိုက္ပါၿပီေနာ္

ျမတ္ႏိုးရယ္၊ မီယာရယ္၊ အၿပံဳးပန္းရယ္၊ မေနာ္ရယ္က အေ၀းသင္ဆရာမေတြ
ေကာ္မန္႔လာေရးမႈျဖင့္ မရမက ဆြဲခန္႔လိုက္သည္။

ပံု
ကႀကီး ခေကြး ဆရာမ

sonata-cantata said...

CBoxမွ
16 Jul 09, 10:55
Andrew: လာဖတ္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္ အကၡရာနဲ ပတ္သက္တဲ့ ပိူစ့္တစ္ပုဒ္ ေရးထားေသးတယ္
16 Jul 09, 11:18
mm:
16 Jul 09, 11:36
S-C: ေပါက္...လူေနာက္
16 Jul 09, 11:37
S-C: mm...ဒီတခါ မိုက္ခ႐ိုဖုန္းလည္း မပါလာပါလား
16 Jul 09, 11:38
S-C: ကိုAndrewေရ ဖတ္ရေအာင္ လင့္ေလးေပးပါဦး
16 Jul 09, 12:31
yuyusan: I would like to volunteer for teaching burmese
16 Jul 09, 12:31
yuyusan: Pls contact me @ yuyusan@gmail.com
16 Jul 09, 13:17
S-C: မယုယုစံေရ ၀မ္းသာလိုက္တာ email ေရးလိုက္ပါမယ္ေနာ္
16 Jul 09, 13:18
S-C: ေႏြးေနျခည္ ဆီလည္း email ပို႔မယ္ေနာ္
16 Jul 09, 14:09
Andrew: အခု ပိုစ့္တင္လိုက္ပါၿပီ
16 Jul 09, 15:35
ဆု: ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေလးတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္ း)
16 Jul 09, 15:55
hmwe: Can i contact you about the volunteer for teaching courses?
16 Jul 09, 15:57
hmwe: I want to know more detail, pls write to me "hmwe02@gmail.com"
16 Jul 09, 17:07
S-C: hmwe ေရ email ပို႔လိုက္ပါမယ္။ ဒီက emailက sonata.cantata@gmail.com ပါ။